BES fonları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

BES fonları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), katılımcılar için önem arz eden konuların başında emeklilik yatırım fonları geliyor.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen ve katılımcılar adına BES hesaplarında izlenen katkıların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan yatırım fonudur.

BES’te, emeklilik şirketleri katılımcılara faizli ve faizsiz fon seçenekleri sunuyor. Bu fonlar, portföy yönetim şirketlerince yönetiliyor.

Emeklilik yatırım fonları hakkındaki ayrıntılı bilgileri başlıklar halinde derledik:

  • Emeklilik yatırım fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre belirleniyor. Emeklilik yatırım fonları sadece BES’e giren kişiler tarafından satın alınabiliyor. Bu fonların elde ettiği kazançlara stopaj uygulanmıyor.
  • Tercih ettiğiniz fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapabilirsiniz. Dâhil olduğunuz plan kapsamında sunulan fonlar arasında tercihte bulunabilir, tanımlanan sınırlar dâhilinde istediğiniz oranlarda paylaştırabilirsiniz.
  • Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını yılda en fazla altı kez değiştirebilirsiniz. Değişiklik talebinizi yazılı olarak veya emeklilik şirketinin çağrı merkezinden yahut internet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla yapabilirsiniz.
  • BES fonları arasında herhangi bir tercihte bulunmazsanız birikimleriniz Standart Fon’da değerlendiriliyor. Bu açıdan sisteme yeni giren katılımcıların, fon dağılımını nasıl yapması gerektiği konusunda iyi araştırma yapması gerekiyor.
  • BES ’te, faiz hassasiyeti taşıyan katılımcılar için faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapan emeklilik yatırım fonları da sunuluyor. Faizsiz fonlar, ilgili emeklilik şirketinin danışma kurulu onayından geçmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapıyor.

FONLAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER:
HİSSE SENEDİ FONU
Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan fondur.

BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/ veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur.

KATILIM FONU
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.

KARMA FON
Her birinin değeri fon portföyünün yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az yüzde 80’i ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan fondur.

PARA PİYASASI FONU
Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

KIYMETLİ MADENLER FONU
Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.

ENDEKS FON
Fon portföyünün en az yüzde 80’i kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.

FON SEPETİ FONU
Portföyünün en az yüzde 80’i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fondur.

KATKI FONU
Devlet katkısı hakkında yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur.

DEĞİŞKEN FON
Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fondur.

STANDART FON
2016/39 sayılı BES hakkında genelgenin emeklilik planlarına ilişkin hükümler bölümünün ikinci maddesinde belirlenen esaslara göre yönetilen fondur.

YAŞAM DÖNGÜSÜ/HEDEF FON
Katılımcının emeklilik tarihi, risk algısı ve yaş vb. özellikleri dikkate alınarak yatırım stratejisi oluşturulan fondur.

“TAHVİL PİYASALARINDA ALIM FIRSATLARI TAKİP EDİLEBİLİR”
HASAN BASRİ TARMAN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ- KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Bu hafta temmuz enflasyon verisi, yurtiçi tahvil piyasamız açısından son derece önemli. Alınan ve alınacak tedbirlerle enflasyon serimizde tekrardan tek haneye doğru bir patikanın belirginleşmesi, faiz piyasamız açısından önemini koruyor. Türk tahvil piyasasına dair fiyatlamaların kötüleştiği ve satıcıların bono piyasasında ağırlıklı olduğu bir dönemdeyiz.

Yurtdışında yerleşik yatırımcıların portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler Türkiye iç borç stokundaki payı yüzde 18’lerle son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tahvil piyasasındaki bu olumsuz gelişmelerin arkasında uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yükselişin önünün kesilememesi, artan cari açık ve TL’deki değer kaybı var.

Değerlemeler olarak cazip seviyelerde olan lokal tahvillerin performansı açısından maliye politikasında atılacak adımların takibi önemli. Para ve maliye politikalarının ekonomide yeniden dengeleyici adımları destekleyen nitelikte olması durumunda yurtiçi tahvil piyasalarında alım fırsatları takip edilebilir.”İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap