BES’e girmek için 10 neden

BES’e girmek için 10 neden

EEGM’nin verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde OKS’de fon büyüklüğü 2,4 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 3,8 milyona yükseldi. İlk çeyrek itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı fon tutarı dâhil 80,7 milyar TL’ye yükseldi.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

Geçen hafta açıklanan son verilere bakıldığında ise 18 Mayıs itibarıyla OKS’de 2,8 milyon TL fon büyüklüğüne ve 4,1 milyon kişiye ulaşılmış durumda.

Aynı tarih itibarıyla BES’in toplam fon büyüklüğünün de yine devlet katkısı fon tutarı dâhil 81,1 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor. BES’te ve OKS’de son durum böyleyken sisteme neden girilmesi gerektiğini 10 başlıkta özetledik.

1- RAHAT BİR EMEKLİLİK
BES, emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah seviyesini arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Bir emeklilik şirketinde emeklilik sözleşmesi akdedenler BES’e katılabilir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanılabilir. Emekliliğe hak kazanıldığında birikimler toplu olarak alınabileceği gibi bir dâhilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alınabilir veya hesaptaki tutar belirtilen seçenekler arasında paylaştırılabilir.

2- GÜVEN
Sistemin tüm unsurları denetim altında tutuluyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetleniyor. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor.

3- ŞEFFAFLIK
Emeklilik şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifreyle girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabına ait günlük bilgilere erişilebiliyor. Ayrıca BES hesapları Takasbank nezdinde tutulduğundan bu hesaplardan da günlük olarak fon payları izlenebiliyor.

4- DEVLET KATKISI
BES’e ödenen katkı payı tutarının yüzde 25’i, ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’iyle sınırlı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak ödeniyor.

5 -EMEKLİLİK GELİRİNİ ETKİLEYEN KARARLARDA SÖZ HAKKI
Bireysel emeklilik şirketi, emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşa uygun emeklilik planı teklifi sunuyor. Fon dağılımı, katılımcının tercihine göre belirleniyor. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunulmaması halinde birikimler, Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendiriliyor. Katılımcıların, emeklilik planı çerçevesinde yatırım yapmak istenilen fonu alma, istenilen risk derecesine göre seçme ve yılda altı defa değiştirme hakkı var.

6- PROFESYONEL FON YÖNETİMİ
Birikimler, emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor.

7- LİSANSLI ARACILARDAN HİZMET
BES in tanıtımı, pazarlaması ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılıyor.

8- ÖDEMEYE ARA VERME HAKKI
Mali durumda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verilebiliyor. Ancak ara verme durumunda, şirket tarafından yapılacak kesintilere

9- İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ
İşverenler, çalışanları adına ödediği katkı paylarını ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancının tespitinde gider olarak indirebiliyor. Çalışanları için ödediği katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için yedi yılı aşmamak kaydıyla hak kazanma süresi tespit edebiliyor.

10- BAŞKA BİR EMEKLİLİK ŞİRKETİNE AKTARIM
Katılımcılar, mevcut şirketindeki emeklilik sözleşmelerini yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerini ise en az bir yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabiliyor.

 

REEL KUR, 2001’DEKİ SEVİYELERİNE YAKLAŞTI”
HANDE ŞEKERCİ
İŞ PORTFÖY ARAŞTIRMA BÖLÜM YÖNETMENİ
“ABD’nin ticaret konusunda Çin, AB, Kanada ve Meksika gibi ülkelerle yaşadığı anlaşmazlıklar ile 2015’te kabul edilen ve İran’a yaptırımları askıya alan anlaşmadan çekildiğini açıklaması, dolara değer kazandırdı.

Küresel risk iştahı ise gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) aleyhine döndü. GOÜ piyasalarına yatırım ilgisi zayıflarken yurtiçi piyasalar bu durumdan daha fazla etkilendi. TCMB’nin beklenti anketine göre son iki aydır enflasyon beklentilerindeki bozulma sürerken TL’deki değer kaybından beslenen bu durum, TCMB’nin devreye gireceğine dair tahminlerin artmasına yol açtı.

Reel Efektif Kur Endeksi olarak bakıldığında, TL’de dolar ve Euro sepeti karşısındaki değer kaybıyla reel kurun 2001’deki seviyelere yaklaştığı hesaplanıyor. TCMB’nin 23 Mayıs’taki ara toplantıyla üç puanlık faiz artışı yapması ve bir haftalık repo faizini yeniden politika faizi haline getirmesi, para politikasındaki belirsizliği azaltarak piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

2017’de KGF ile elde edilen hızlı kredi genişlemesi, güçlü iç talep ve ihracat kanalından destek alan büyümenin, bu yıl mali ve makro ihtiyati politikalar yoluyla daha dengeli bir patikaya oturtulması, büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli.”İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap