Vakıftan aktarım yıl sonunda bitiyor

Vakıftan aktarım yıl sonunda bitiyor

Şirketimiz, çalışanları için emekliliklerine yönelik olarak birikim yapıyor. Ancak bu birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak istiyoruz. Bu konuda herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?

4632 sayılı kanunun geçici birinci maddesi hükümleri kapsamında, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurtiçi ya da yurtdışındaki birikimlerin ve taahhütlere ilişkin tutarlar, 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Aktarıma ilişkin tutarlar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden gelir vergisinden müstesna tutuldu. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunuyor. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve gayrimenkuller bulunuyor. Bireysel emekliliğe geçiş koşullarımız nasıl olacak?

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda hizmet sunucusu, aktifinde bulunan varlıkları nakde dönüştürüp, aktarım tutarını emeklilik şirketine nakden ödeyecek. 31.12.2017 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde, aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan kazancın, aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesna. Aktarım kapsamında yapılan işlemler aktarılacak tutarla sınırlı olmak üzere her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine yükümlülük değil fon olarak aktarım yapılması gerekiyor. Konu hakkındaki detaylı teknik bilgiye dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik’ten ulaşabilirsiniz.

Hangi dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlar aktarım yapabilir?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik birikim veya taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri aktarım yapabilir. 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi kapsamındaki kuruluşların çalışanları için kurdukları sandıkların, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 20’inci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi zorunlu olan kısmı bireysel emeklilik sistemine aktarılamaz. Bununla beraber bu kısmın dışında kalan birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilecek?

16.04.2012 tarihi itibari ile mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar, 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Kısmen aktarım durumunda emeklilik taahhüt planının aktüeryal (sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan) dengesine ilişkin duyarlılık analizi gerekli.

Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacak.

Vakfımızın yetkili organları aktarım için karar almadı. Ben bireysel olarak, emeklilik taahhüt planı kapsamındaki tutarlarımı bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Emeklilik taahhüt planınız tanımlanmış katkı esasına göre yürütülüyorsa, vakfın yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

 

“HAZİNE İHALELERİ FAİZDE BELİRLEYİCİ OLACAK”
BARIŞ KESKİN, CFA
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARD.
“Haziran sonundan itibaren gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlerin ardından FED Başkanı Yellen’in konuşmasının beklenenden daha güvercin olmasıyla geçen hafta faizlerde bir miktar gerileme yaşandı. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine ve tahvil faizlerine de yansıdı. 10 yıllık gösterge tahvil faizi hafta başındaki yüzde 10,80 seviyelerinden yüzde 10,65 seviyelerine geriledi.

2 yıllık gösterge tahvil ise ihalesi olması sebebiyle hafta başında satış baskısına maruz kaldı ve yüzde 11,60 seviyelerine kadar yükseldi. İhalede ortalama faizin beklentilerin üzerinde oluşmasına rağmen ihale sonrasında Dolar/ TL kurundaki düşüşle birlikte 2 yıllık gösterge tahvil yüzde 11,45 seviyelerine geriledi. Bu hafta tahvil piyasası için en önemli gündem maddesi ise Hazine ihaleleri. Özellikle 5 yıllık ve 10 yıllık tahvil ihalelerine gelecek talep ve satış miktarı faizler üzerinde belirleyici olacak.”İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap