Devlete bağımlılığın azaltılması gerekli

Devlete bağımlılığın azaltılması gerekli

Türkiye’de sağlık sektörü özel hastane tarafındaki gelişime rağmen hala devlete bağımlı. Bu bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyleyen Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “SUT fiyatlarında yeni düzenleme yapılmalı ve mevzuat yeniden düzenlenmeli” diyor.

Aydınlar, sağlıkta gelişme potansiyeli olan alanları ise sağlık turizmi, teletıp ve kişisel tedavi ve sağlık hizmetleri olarak sıralıyor. Önümüzdeki dönemde sağlık sektörünün devlete olan bağımlılığını azaltması gerektiği kanısındayız.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) alternatif finansman modellerinin oluşturulması ve mevcut sistemlerin genişletilmesi de son derece önemli. Bunun sağlanması için sağlık turizminin kapsamının artarak desteklenmesi, özel sağlık sigortasının geliştirilmesi ve tamamlayıcı sigorta modelinin yaygınlaştırılması önemli adımlar arasında sıralanabilir.

Sağlık sektörünün devlete olan bağımlılığının azaltılması kapsamında çalışmalar yapılmalı. Özellikle son 10 yıldır herhangi bir artış olmayan SGK’nın işlem bazında ya da paketler halinde tespit edilmiş çeşitli hizmetler için ödediği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları günün koşullarına uygun hale getirilmeli.

Yine buna bağlı mevzuatın düzenlenmesinin olumlu sonuçlar getireceği kanısındayız. Ek olarak özel hastaneler yönetmeliğinin de değiştirilerek; üniversite, kamu ve özel hastaneler adına, regülatör tarafında, kamu ve özel ayrımı yapılmadan eşit ve adil uygulamalar yapılmasının önemini vurgulamak gerekir.

GELİŞECEK ALANLAR
Önümüzdeki yıllarda sağlık sektörünün hızlı büyümesini öngördüğümüz alanları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, Türkiye’deki jeopolitik gelişmelere bağlı olarak özellikle 2016 yılında sekteye uğrayan fakat devletin de teşvikler yoluyla desteklediği sağlık turizmi.

İkinci alan, teletıp ve buna bağlı mobil tedavi yöntemleri. Üçüncüsü ise kişisel tedavi ve sağlık hizmetleri. Yani sadece hastalık teşhisi ve tedavisi odaklı hizmet yerine, kişiye özel tedavi hizmetleri öne çıkacakİlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap