Büyüme zamanı

Büyüme zamanı

YIL SONU TAHMİNLERİ
Son 10 yılda dünya faktoring sektörünün işlem hacmi ortalama yüzde 10 büyüdü. Sektör, Türkiye’de ise ortalama yüzde 16 büyüme sağladı. Faktoring sektörü temsilcileri, bu göstergeler eşliğinde 2018 yıl sonu için cirosal bazda hem ihracatta hem de yurtiçinde 2017 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 20’lik büyüme tahmin ediyor.

Faktoring sektörünün 2018 yılını 175 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapatmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Kârlılıkta da yüzde 20-25’lik büyüme beklentisi var. Hem küresel hem de yerel ekonomik şartların gelişim hızına göre 2019 yılı ve sonrası için yüzde 20’nin üzerinde büyüme rakamları elde edilebileceği de vurgulanıyor.

TİCARETİN NABZINI ÖLÇÜYOR
Peki, söz konusu büyüme nereden gelir ve faktoringte büyüme ivmesinin hızlanması hangi dinamiklerle doğru orantılı? M. Çağatay Bay-dar, faktoring sektörünün iş hacminin ülkenin ticaretiyle yakından ilişkisi olduğuna değiniyor. Faktoringin sanılanın aksine yalnızca ekonomik krizlerde büyüyen bir sektör olmadığını söyleyen Baydar, ticaretteki artışın faktoring sektörünü olumlu yönde etkilediğinin altını çiziyor.

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Yaptığımız istatistiki çalışmalara göre, ülke ekonomisinin yüzde 8-9 oranlarında büyüdüğü yıllarda faktoring sektörünün cirosu yaklaşık yüzde 70 arttı. Ülke ekonomisi yüzde 5 daralınca ciromuz yaklaşık yüzde 30 küçüldü” diyor.

Bu nedenle Baydar, ülkenin ticaret nabzını ölçmek için faktoring sektörü rakamlarına bakılması gerektiği kanaatinde. Sektör temsilcileri de sektörün işlem hacminin enflasyon ve ülke büyümesi oranlarından arındırıldığında en az yüzde 40-50 artırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Bu artışın sağlanması noktasında ise KOBİ’ler kilit rol oynuyor.

KOBİ’LERE TEMİNATSIZ DESTEK
Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 75’ini karşılıyor. Faktoringin de en temel hedeflerinin başında, ihtiyaç anında ticareti finanse ederek KOBİ’lerin varlığını sürdürmesini sağlamak var. Eğer KOBİ’nin faturalı bir alacağı varsa ve/veya KOBİ finansmana ihtiyaç duyuyorsa, bu finansmanı onlara faktoring sağlayabiliyor. Faktoring şirketleri, KOBİ’lerin yaptığı başvuruyu aynı gün içinde sonlandırabiliyor.

Çağatay Baydar, faktoring sektörü olarak bilanço finansmanı değil alacak finansmanı yaptıklarını söylüyor. Şirketlere alacak dışında başka bir teminata gerek duymadan finansman kolaylığı sağladıklarından bahseden Baydar, “Özellikle mütevazı bilançoya sahip şirketlerde bankalardan kredi alabilmek için teminata ihtiyaç duyuluyor” diyor. Baydar, bu şirketlerin faktoring sayesinde alacak dışında başka bir teminat için zorlanmadığını söylüyor ve tam olarak KOBİ’leri desteklediklerinin altını çiziyor.

Ayrıca FKB iki yıl önce ‘KOBİ’lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara’ projesini başlattı. Türkiye’nin birçok şehrine giden FKB, KOBİ’lerle bir araya geliyor. FKB, KOBİ’lerin en önemli sorunları arasında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına, büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına destek olmak da amaçlar arasında yer alıyor.

SORUNLAR NELER?
Bu noktada sektörünün çözümünü beklediğini bazı sorunlar da var. Doruk Faktoring Pazarlama Müdürü Abdullah Aytaş, faktoring şirketlerinin sadece finansman işlemi yapmadıklarını, garanti ve tahsilat işlemlerini de başarıyla yürüttüklerini söylüyor. “Ancak vergi kanunlarımıza göre, şüpheli alacaklarımız anaparalar için karşılık ayırdığımızda gider yazılamıyor” diyen Aytaş, bunun sektörün en önemli sorunların-dan biri olduğuna değiniyor. Abdullah Aytaş, vergi kanunlarında yapılacak olumlu düzenlemeyle oluşturacakları daha güçlü sermaye ve öz kaynak yapılarıyla ülke kalkınmasına verdikleri desteği artıracaklarının altını çiziyor.

Sektör, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yönetmeliğiyle ilgili de sorunlar yaşıyor. MASAK yönetmeliği gereği ‘müşterini tanı’ prensibiyle kredi verilecek müşterilerin kimlik ve adres teyidi yapılmak zorunda. Ancak leasing ve finansman şirketleri kimlik ve adres paylaşım sisteminden faydalanırken faktoring bu sistemden yararlanamıyor.

Sayfa: 1 2 3 4İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap