Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor

Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor

Şirketlerin endüstriyel internet devriminin yarattığı olanaklar ve endüstriyel sorunlarla tek başlarına başarılı bir etkileşime girmesi çok mümkün değil. GE Türlüye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, “Bu alanda gelişmenin tek yolu ortak çalışma, teknolojinin demokratikleşmesi ve ‘küresel akıl’dan geçiyor” diye konuşuyor. Özsoy, bunu başarabilen şirketlerin ayakta kalabileceğini söylüyor.

Sanayi 4.0 devriminin kaçırılmaması ve ideal bir yapılanma için şirketlerin ‘Dijital Sanayi’nin yenilikçi teknolojilerini ve dünya örneklerini yakından takip etmesi gerekiyor.

Yine kendi iş modelleri üzerindeki etkilerini, fırsatları ve yol haritalarını hazırlamaları şart. Şirketler bu kapsamda önceliklerini belirlemek durumunda. Bu doğrultuda öncelikle esneklik, hız, verimlilik ve kalite gibi iyileştirilecek kilit alanlar belirlenmeli. Ardından belirlenen bu alanlarda teknolojik ilerlemenin dayanaklarının nasıl faydalı olacağı analiz edilmeli.

Bu aşamada da küçük çapta iyileştirmelere odaklanmak yerine, makro ve temel değişiklikler yapmanın yolları aranmalı. Bunu yaparken hızlı ve kısa vadede sonuçların gözlenebileceği adımları atmak son derece önemli.

İŞGÜCÜ PLANLAMASI ŞART
Dijital dönüşümde işgücünün analizi ve planlaması da büyük önem taşıyor. İşgücü üzerindeki uzun vadeli etki analiz edilmeli ve stratejik işgücü planlaması yapılmalı. Çalışanların görev tanımlarıyla beraber istihdam ve mesleki eğitimler, işgücünün ihtiyacı olacak ek bilişim teknolojileri yetkinlikleri de göz önüne alınarak güncellenmeli.

Biz GE’de, endüstriyel internet devriminin yarattığı olanaklar ve her gün karşılaştığımız endüstriyel sorunlarla sadece kendi başımıza başarılı bir etkileşime giremeyeceğimizi biliyoruz.

Bu alanda gelişmenin tek yolunun ortak çalışma, teknolojinin demokratikleşmesi ve ‘küresel akıl’ dediğimiz çalışma sisteminden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizce firmalar küresel akıldan mümkün olduğunca faydalanmalı. Bunu başarabilen büyük veya küçük ölçekli tüm firmaların önümüzdeki dönemde ayakta kalmayı başarabileceğini düşünüyoruz.

Yeni dönemin gerektirdiği büyük dönüşümü hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve şirketlerin ortak çalışması olmadan gerçekleştirebilmek çok zor görünüyor. Dolayısıyla Yeni Sanayi Devrimi kapsamında kamunun da uygulaması gereken bazı unsurlar bulunuyor. TÜSİAD’ın bu yıl yayınlanan raporunda da vurgulandığı gibi, kamu özellikle altyapı, eğitim, hukuki regülasyon ve yatırım çerçevesini uygun hale getirmeli.

KAMU NE YAPMALI?
Ayrıca kamunun eğitim alanında da bu konsepte uygun dönüşüm gerçekleştirmesi önemli. Müfredatların, mesleki eğitim ve yüksek öğretim programlarının, işgücünün bilişim teknolojileri ile bağlantılı beceri ve yenilik yetkinliklerini arttıracak şekilde doğru uyarlanması ve girişimci yaklaşımların güçlendirilmesi gerekiyor.

Son dönemde hükümetimiz, sanayi altyapısının geliştirilmesi yönünde önemli teşvik programları açıkladı. Bu teşviklerin bu dönüşüm için önemli hukuki düzenlemeler olduğunu düşünüyoruz. Sadece büyük değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de yeni teknolojiler, üretim/çalışma metotları ve daha yetkin işgücüne erişim gibi alanlarda gerekli yatırımları gerçekleştirmelerini mümkün kılmak için kurgulanmış bir teşvik sistemi hayati önem taşıyor.

EN HIZLI SEKTÖRLER
Ekonomiye katkıları ve Türkiye’nin ihracat ve istihdamındaki etkisi dikkate alınırsa, otomotiv, enerji, kimyasallar, gıda ve makine sanayileri sektörlerinin Sanayi 4.0’a ayak uydurma konusunda öne çıktığı görülüyor.

Bu sektörlerde endüstriyel internet uygulamaları genel olarak değerlendirildiğinde; bilgi ve materyal akışı, tedarikçiler ile entegrasyon, ürün ve üretim sürecinin tasarım aşamasında simülasyonu, üretimde esnekliği ve öngörülebilirliği artıran akıllı ürün ve üretim hatları gibi konular fırsat alanları olarak ön plana çıkıyor.

Tabii hizmet sektörü için de bu konu gündeme gelebilir. Bu çerçevede, lojistik, üretimin çözüm ortakları olan yazılım ve sistem entegrasyonu ve finans önemli alanlar olarak değerlendiriliyor.

HANGİ İŞLER ÖNE ÇIKAR?
Dijital sanayi döneminde üretim sistemleri, daha hızlı, esnek ve verimli süreçler oluşmasını sağlayacak ve daha yüksek kalitedeki malları, daha düşük maliyetle üretmeyi mümkün kılacak. Bahsedilen yapısal değişikliklerin getirdiği yenilikler dolayısıyla üretimde verimlilik artarken sanayide büyüme hız kazanacak ve beraberinde işgücü profilleri değişecek.

Endüstriyel internet teknolojileri kullanılarak yenilikçi fabrika ve üretim süreçlerinin kurgulanması yeni yaklaşımların da önünü açabilir. Ancak bu yeni iş yapış şekilleri, gerekli ön şartlar sağlanarak doğru temeller üzerine inşa edilmeli.

Bir taraftan da bu dijital dönüşüm nitelikli işgücü için yeni istihdam fırsatları yaratacak. Örneğin endüstriyel veri uzmanı gibi yeni pozisyonlar yaygınlaşmaya başlayacak.

Endüstriyel veri uzmanları veri tabanlarını düzenleyerek analiz edecek ve operasyonları sürekli iyileştirmek için bulgulardan faydalanacak. Bu pozisyonda çalışmak isteyen profesyoneller, ağ sistemleri, istatistik bilimi ve programlama prensiplerine hakimiyetini göstermek durumunda kalacak.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap