Sektörlerin çıkış yolu

Sektörlerin çıkış yolu

BİLİŞİM
GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALACAK
Bilişim sektörü, TL bazında büyümesini her yıl sürdürüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre, sektör 2017’de 116,9 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör 2012’den bu yana yıllık ortalama yüzde 15 büyüyor. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan biri olan bilgi teknolojilerinin hacmi 41,3 milyar TL’ye, iletişim teknolojilerinin hacmi ise 75,6 milyar TL’ye ulaştı.

Sektörde dolar bazında ise beklenen büyüme sağlanamıyor. Dolar bazında değerlendirildiğinde, sektör büyüklüğü 30-32 milyar dolar bandında kalıyor. 2017 yılında dolar bazında sektörde yüzde 1,5’lik daralma yaşandı. Dolar kurundaki artıştan en fazla etkilenen sektörlerden biri olan bilişim sektöründe bu yılın başında geçen yıla paralel büyüme beklentisi bulunuyordu. Ancak özellikle bilgisayar segmentinde başlayan durgunluk bu beklentilerin değişmesine neden oldu. Yeni beklenti büyümenin 2017 yılının gerisinde kalması yönünde.

İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, bilgi teknolojileri sektörü için bu yılın başında pazar beklentisinin 2017 yılı rakamlarıyla paralel bir seyir izlemesi yönünde olduğunu söylüyor. Sürek, “2018’e sektörde belirleyici ürün grubu olan PC ve dizüstü bilgisayar ürünlerinde yaklaşık 2 milyon adetlik bir pazar oluşması beklentisiyle başladık. Ancak nisan ayıyla birlikte tüm sektörlerde görülen yavaşlamanın bilişim sektörüne de yansıdığını söyleyebiliriz” diyor.

DEMİR-ÇELİK
YENİ İHRACAT PAZARLARINA YÜKLENECEK
Türkiye demir-çelik sektörü 2018 yılı başında üretimini 2017 yılına göre yüzde 6,7 oranında büyüme ile 40 milyon tona ulaştırmayı hedeflemişti. Tüketim hedefi ise yüzde 5 artışla 37,8 milyon ton olarak belirlenmişti. Yılın ilk altı ayı itibariyle, ABD ve AB’nin uygulamaya koyduğu koruma önlemlerinin de etkisiyle ihracatta yüzde 1,8’lik daralma yaşandı. Bu daralmanın arkasında koruma önlemlerinden kaynaklı trafik sapmaları, yılbaşında sıfırlanan uzun ürün vergisinin ithalatta neden olduğu yüzde 14,7 seviyesindeki artış ve başta inşaat sektörü olmak üzere iç piyasada görülen durgunluk var.

Bu nedenlerden ötürü yılın ilk yarısındaki üretim miktarı 18,8 milyon ton ile hedeflerin gerisinde kaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Başkanı Fuat Tosyalı, yılın geri kalanında ihracatta alternatif pazarların artırılmasına dönük çalışmalara hız verileceğini söylüyor. Tosyalı, “Türk çelik sektörüne başta ABD ve AB olmak üzere çok sayıda ülke tarafından alınan korumacı tedbirlere karşı, ilgili kurumlarımızca da süratle benzeri tedbirlerin alınacağı yönündeki beklentilerimiz nedeniyle yıl sonu tahminlerimizi değiştirmiyoruz” diye konuşuyor.

ENERJİ
HEDEFLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
TEİAŞ’ın 2017 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi Sektör Raporu verilerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü yüzde 8,5 artarak toplam 85 bin 200 MW olmuştu. Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 2018 yılında 2017 yılına oranla yüzde 5,4’lük artış göstererek yaklaşık 90 bin MW’a ulaşması hedefleniyordu. 2018’in sektör için hareketli geçmesi bekleniyordu. Bunun temelinde ise yeni halka arzlar, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisinin Akdeniz sularında petrol ve doğal gaz aramaya başlaması, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin atılacak olması ve TANAP’ın açılacak olması vardı. Yine YEKA ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri 2018 için önemli beklentilerdi.

İlk altı ay itibarıyla kurulu gücün 87 bin 138 MW’a ulaştığı ve yenilenebilir enerji katkı oranında artış olduğu görülüyor. Bu veri dikkate alındığında 2018 hedefinin tutacağı görülüyor. EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, “2018 yılının enerji sektörü için beklendiği gibi hareketli geçtiğini, halka arzların gerçekleştiğini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin atıldığını, TANAP’ın açılışının yapıldığını ve YEKA ihaleleri ile yerli enerji politikalarının gündemde olduğunu görüyoruz” diyor. KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen ise elektrik tüketimi alanında son 10 yılda ortalama yüzde 5,5 civarında gerçekleşen yıllık büyüme oranının bu yıl yüzde 2’de kalacağını öngörüyor. Banka ve finans kuruluşlarına 50 milyar dolarlık kredi borcu olan sektörde, el değiştirmeler olabileceği tahmin ediliyor.

Sayfa: 1 2 3 4 5İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap