Teknoparkın ihracatçı yıldızları

Teknoparkın ihracatçı yıldızları

Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir rol modeli oluşturan teknopark bölgeleri, girişimciler tarafından W oldukça rağbet görüyor. Enerjiden sağlığa, bilişimden savunmaya kadar birçok alana yönelik AR-GE çalışmaları yaparak özel ürün üreten yerli şirketler, kabına sığmayarak dünyaya açılmaya başladı.

BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr

Birçoğu da farklı kıtalarda ofisler açarak satış operasyonlarını oradan yönetiyor. Biz de teknoparklardan çıkan bu yıldız girişimcileri araştırarak geleceğe katma değer üreterek katkıda bulunan 22 şirketin hikâyesini yazdık. Arkadan geleceklere rol model olacak bu şirketlerin başarı yolculuklarını mercek altına aldık.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

Teknoparklar, üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir rol modeli oluşturuyor. Teknopark bölgeleri, girişimciler tarafından oldukça rağbet görüyor. Teknoloji tabanlı girişimciliğin kalkınması için gerekli ekosis-temleri oluşturmak üzere kurulan teknoparklar, girişimcilere ve girişimci adaylarına önemli destekler sunuyor.

İş fikrinden başlayıp ürünleşmeye, ticarileşmeye ve uluslararasılaşmaya kadar giden bir süreçte yürütülen tüm programlar, teknoparklar tarafından destekleniyor.

Teknoparklar, sanayileşmeye katkı sağlarken özellikle durağanlaşmış bölgelerde ekonominin yeniden canlandırılmasında da etkili oluyor. Türkiye’de de faaliyette olan teknopark sayısı, sosyoekonomik gelişmişlikle birlikte sanayi alanında gelişmişliğe bağlı olarak illere ve bölgelere göre farklılıklar gösteriyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Nisan 2018 verilerine göre, Türkiye’de teknopark oluşumuna ağırlık veren şehirler Ankara ve İstanbul olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 2018 Mayıs ayı itibariyle toplam teknopark sayısı77’ye ulaştı. Bunların 56’sı faaliyetine devam ediyor. 21 teknoparkta ise altyapı çalışmaları sürüyor.

3,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Teknoparkların bugüne kadar yapmış oldukları toplam satış tutarının 57,8 milyar TL’ye ulaştığı ve yapılan ihracatın ise 3,4 milyar doları aştığı belirtiliyor. Nisan 2018 itibariyle, teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 4 bin 916’ya ulaştı.

Bu şirketlerin yüzde 37’si yazılım sektöründe, yüzde 17’si bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe, yüzde 8’i elektronik ve yüzde 6’sı makine ve teçhizat imalatı alanlarında, geri kalanlar da diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Bugün teknoparklarda enerjiden sağlığa, bilişimden savunmaya kadar birçok alana yönelik AR-GE çalışmaları yaparak özel ürün üreten birçok yerli şirket bulunuyor. İç pazara yönelik ürün satışının yanı sıra artık ihracata da başlayan ve kuruluşundan bu yana milyon dolarlık cirolara ulaşan girişimleri görüyoruz.

Biz de teknoparklardan çıkan bu yıldız girişimcileri araştırarak geleceğe katma değer üreterek katkıda bulunacak 22 şirketin hikayesini yazdık. Bu şirketler, rol model olmaları adına da önem taşıyor.

RAKAMLARLA TEKNOPARKLAR
Dr. Mehmet Cansız’ın kitabı ‘2023’e Doğru Türkiye Teknoparkları’ teknoparkların gelecek perspektifi açısından önemli bir kaynak sunuyor. Kalkınma Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan kitapta, teknoparkların kurulduğu, harekete geçtiği ve önemli kazanımlar sağladığı dönemin 2003-2017 yılları arası olduğuna vurgu yapılıyor.

Kitapta teknoparklar ile ilgili öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:

  • Şirketlerin teknoparkta faaliyete başladıkları yıllarda toplam çalışan sayısı 5 bin 224 kişi iken araştırmanın yapıldığı tarihte toplam çalışan sayısı 10 bin 648’e çıktı.
  • Araştırmaya katılan şirketlerin başlangıçta ortalama çalışan sayısı 4,7 iken çalışmanın yapıldığı tarihte 9,5’e çıkarak ortalama iki kat arttı. Ayrıca şirketlerin yürüttükleri AR-GE proje sayısı ile başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunuyor.
  • Şirketlerin yüzde 15,6’sının çalışanlarından yeni girişimciler doğuyor.
  • Şirketlerin yüzde 67,1’i teknopark hizmetlerinden memnunken yüzde 11,7’lik bir kısmı memnun değil.
  • 1981’den günümüze 299 Türk girişim yurtdışında kuruldu. Son 15 yılda kurulan girişimlerin toplam içindeki payı yüzde 98. 2013-2017 yıllarında ise toplam kurulanların yüzde 77,3’ü yurtdışında kuruldu.
  • Son 15 yılda Türkiye’de faaliyette olan 55 teknoparkta yaklaşık 4 bin 475 yenilikçi şirket faaliyet gösterirken yaklaşık 42 bin nitelikli bilgi işçisinin çalışacağı bir kapasite oluşturuldu.

FARUK İNALTEKIN BİLKENT CYBERPARK GENEL MÜDÜRÜ
“ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRIYORUZ”
“Girişimcilerin yurtdışına açılmasını sağlayacak programlar düzenliyoruz. Bunların başında CYBERPARK bünyesindeki Bilişim Kümesi kapsamında yapılan faaliyetler ve hedef pazarı Amerika olan start up aşamasındaki şirketlere yönelik hızlandırma programımız CY-BERPARK Accelerator Program (CAP) geliyor.

Proje kapsamında, Türk şirketlerinin uluslararası arenada tanınırlığını ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Etiyopya, Malezya, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere düzenlenen gezilere 100’ün üzerinde Türk şirketi katıldı.

Yazılım alanında faaliyet gösteren şirketlerin kabul edildiği, Amerika’da satış ve iş geliştirme imkanları yaratmak amacıyla tasarlanan CAP, sağladığı birebir mentörlük hizmetiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 12 hafta boyunca danışmanların eğitmenliğinde devam eden program kapsamında katılımcılar pazar araştırması, müşteri analizi, sunum teknikleri gibi pek çok temel konuda eksikliklerini giderme şansı buluyorlar.”

KENAN ÇOLPAN İTU ARI TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ
“23 ŞİRKETİ ABD’YE AÇTIK”
“Ülkemizin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak ve teknoloji şirketlerinin global pazara açılmasına yardımcı olmak amacıyla 2014 yılında Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başlattık.

Bugün yedincisini geliştirerek tekrarladığımız Innogate Programı ile teknoloji şirketlerine, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl itibariyle İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak programa büyük bir ivme kazandırdık.

Programa ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı, yatırım veya insan kaynağı bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 95 şirket Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu şirketler arasından 48 şirket ABD sürecine katıldı. 23 şirketin aktif olarak ABD süreçlerine devam etmelerinin mutluluğu içerisindeyiz.”

PROF. DR. MESUT GÜNER YILDIZ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ
“KAPSAMLI DESTEKLER SUNUYORUZ”
“Girişimcilere kapsamlı bir destekler bütünü sunuyoruz. Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilerimize hem ön kuluçka hem de kuluçka merkezinde bulunma olanağı tanıyoruz. Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen Yıldız Teknopark şirketlerimizin projelerine Yıldız Prototip Atölyesi’nde ilk üretim desteği de sunuyoruz.

Atölyenin sahip olduğu gelişmiş üretim olanakları, girişimcilerin projelerini somutlaştırmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında, 150 bin TL hibe destekli STAR BİGG programını yürütüyoruz. Beş üniversiteyle işbirliği yaparak Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi olan Starcamp Girişimci Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdik. Starcamp ile başta Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka şirketleri olmak üzere bütün şirketlere ve girişimcilere yenilikçi ve teknolojik ürünlerini uluslararası pazarlara taşıma ve ihracatı artırma fırsatı sunuyoruz.”

SNI
AVRUPA’YA MALİ RAPORLAMA SATIYOR
Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren SNI, bilgisayar yazılımları geliştiriyor ve uyguluyor. Odaklandığı ürün ve teknolojileri ise dijital mali raporlamalar ve elektronik faturalar oluşturuyor. Yıllık 5 milyon dolar civarı toplam ihracatının yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine yapıyor. İspanya, Hollanda, Macaristan, Polonya’da ortaklık yaptıkları şirketler olduğunu söyleyen SNI CEO’su Cem Yurdakul, İtalya ve Slovenya gibi ülkelere ofis açabileceklerini belirtiyor. Yurdakul, “Kısa vadede İtalya, İsveç ve Portekiz olmak üzere, Avrupa’da hızla ilerleyen dijitalleşme süreci doğrultusunda özellikle mali mevzuatlara uyumluluk için gerekli yazılım ürünlerimizle piyasada olacağız” diyor.

COMODO
EN İYİ HİZMET İHRACATÇISI
Internet güvenliği alanında Amerikan SSL pazarının lideri olan ve Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu’nun sahibi olduğu Comodo, 2013 yılında Ömer Güneş’in girişimiyle ODTÜ Teknokent’te Türkiye AR-GE ofisini açtı. 2013’te 10 kişiyle işe başlayan şirket, bugün personel sayısını 300 kişiye ulaştırdı. Comodo Türkiye CEO’su Ömer Güneş, ABD, Çin, Romanya ve Ukrayna’dan sonra Türkiye’deki AR-GE ofisinden de önemli miktarda hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Şirket, 2017 yılında TOBB tarafından verilen En çok Hizmet İhracatı Yapan Şirket Ödülü’nü aldı. Güneş, “2017 yılını 15 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla tamamladık. 2018 sonunda 100 milyon TL ihracat hedefliyoruz. İstihdamımızı da 400 kişiye ulaştırmayı planlıyoruz “diyor.

COMMENCIS
DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERİ TASARLIYOR
Commencis’i, 2000 yılında kurulan Pozitron’un bir devamı olarak değerlendirebiliriz. Com- mencis, Türkiye ve dünyadaki büyük markaların dijital dönüşümlerini tasarlıyor. Şirket son beş yılda 12 farklı ülkeye teknoloji ihracatı yaptı. Commencis CEO’su Fırat İşbecer, 2018’de 45-50 milyon TL arasında ciro, 5 milyon dolar da yazılım ihracatı hedeflediklerini belirtiyor. Londra’da bir ofis açtıklarını ifade eden İşbecer, “Berlin’de de ofis açmayı planlıyoruz. Commencis Connect ürünümüzle büyük veri ve makine öğrenme teknolojilerini kullanarak dev şirketlerin müşteri ve paydaşlarına daha etkili erişmesini sağlayacağız” diye konuşuyor.

ICTERRA
YAZILIMDA GLOBAL MARKA YARATTI
ICterra, global bir yazılım geliştirme ve mühendislik şirketi. ODTÜ Teknokent’in içe¬risinde faaliyet gösteren şirket, BMC Software, Unify, Microsoft, IBM, Oracle gibi şirketlerle kurduğu iş ortaklıkları sayesinde müşteri ihtiyaçlarına özel, yüksek katma değerli yazılım çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Başta Almanya olmak üzere genelde Avrupa ülkelerine yazılım hizmeti ihraç ediyor. Şirket 2017 yılında 3,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. ICterra Genel Müdürü Hamdi Vedat Uslu, 2017’de Almanya ve İngiltere ofislerini açtıklarını, aynı zamanda müşteri lokasyonundan yürütülmesi gereken işler için yazılım mühendisi istihdamı da yaptıklarını belirtiyor.

CCR
ÇAĞRI MERKEZLERİNE TEKNOLOJİ SUNUYOR
CCR, 2011 yılında kuruldu. Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren CCR, çağrı merkezi sektörüne yönelik olarak kaliteli ürün ve hizmetler sunuyor. Şirketin chat-bot, yapay zeka, ses ve konuşmacı tanıma, görüntülü görüşme gibi birçok çözümü var. CCR CEO’su Türker Erkin, “2017 yılı ciromuz 21 milyon 885 bin TL olarak gerçekleşti. 2018 ihracat hedefimiz ise 10 milyon 466 bin TL. Bu yıl da yine yüzde 40-50 oranında büyüyoruz” diyor. Erkin, İsviçre, Almanya ve Belçika’da müşterileri olduğunu söylüyor ve 2018 yılında üç Avrupa ülkesiyle daha çalışmaya başlayacaklarını da sözlerine ekliyor.

MERT YAZILIM
KONYA’DAN AVUSTURYA’YA UZANIYOR
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mert Yazılım, kendi tasarımı olan elektronik cihazlar üretiyor ve bu cihazları çalıştıracak uygulama yazılımları yapıyor. Şirket 44 kişiye istihdam sağlıyor ve 9 milyon TL ciroya sahip. Şirketin kurucusu İlhan Özdemir, 1,5 milyon dolar ihracat gerçekleş¬tirdiklerini belirtiyor. Avusturya’dan Pakistan’a, Nijerya’ya kadar tüm operasyonu Türkiye’den yönettiklerini de söylüyor. Özdemir, “2018 sonunda 10 milyon TL ciro ve 300 bin Euro ihracat rakamı hedefliyoruz. 3 bin metrekarelik yeni bir ofis, AR-GE ve üretim merkezi inşaatına başladık. Önümüzdeki dönemde ABD’yi hedefliyoruz ve ofis yapılanması planlıyoruz” diyor.

AXSATA
LOJİSTİKÇİLERE YAZILIM GELİŞTİRİYOR
Axsata Bilişim Sistemleri, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark içerisinde yer alıyor. Lojistik şirketlerinin ve kurumsal şirketlerin lojistik departmanlarının ihtiyacı olan yazılımları geliştiren şirketin başlıca faaliyet konuları ise depo yönetimi, nakliye yönetimi ve teslimat sistemleri üzerine. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Yunanistan, Romanya, Dubai, İngiltere gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Axsata Kurucusu Özcan Öztürk, özellikle Doğu Avrupa ülkelerini hedeflediklerini belirtiyor. Öztürk, “Bu yıl için 5 milyon TL gibi bir ciro hedefimiz bulunuyor. Bunun üçte birini ihracat olarak planlıyoruz” diye konuşuyor.

NINOVA
BÜYÜMEDE TEKNOPARK ETKİSİ
E-ticaret yapan şirketlerin yazılımlarını yapan ve AR-GE faaliyetlerini yürüten Ninova, ABD ve İngiltere’ye yılda 1,2 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Şirketin kurucusu Arif Dağ, bu yılın sonunda 1,5 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtiyor. Dağ, “Teknoparkta yer almak büyümemizi olumlu etkiledi. Erciyes Teknopark’ın danışmanlık hizmetleri sayesinde yurtdışı piyasasında ne gibi sıkıntılarla, engellerle karşılaşabileceğimiz konusunda bilgi sahibi olduk” diye konuşuyor.

NANOMAGNETICS
OXFORD’A ÜRÜN GÖNDERİYOR
NanoMagnetics Instruments, 1998 yılında Oxford’da Prof. Dr. Ahmet Oral tarafından kuruldu. 1999’da da ODTÜ Teknokent’de TEKMER bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Şirket, geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilen düşük sıcaklık atomik kuvvet mikroskoplarının geliştirilmesi ve üretilmesinde uzmanlaştı. Şirketin ürün gamında, çeşitli elektriksel ve manyetik ölçüm ve karakterizasyon sistemleri, kontrol elektronikleri ve kişiye özel yazılım kontrollü elektromekanik sistem tasarım ve imalatları bulunuyor. Şirketin genel müdür Yardımcısı Dr. Selda Keskin Oral, “Yıllık ciromuz yaklaşık 5 mil¬yon dolar. 35 ülkeye 5,1 milyon TL ihracatımız var. Ürünlerimiz, Oxford, MIT, Kyoto, Harvard, Stanford gibi tanınmış üniversitelerde kullanılıyor. Hindistan, Almanya ve Silikon Vadisi’nde ofis açmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

FKK GRUP
BAYER’E VULKOLLAN ÜRETİYOR
FKK Grup, otomotiv, maden, denizcilik, endüstriyel ürünler ve inşaat sektörleri için üretim yapıyor ve Türkiye’nin önemli yedek parça üreticileri arasında yer alıyor. Süspansiyon takozları, kauçuk değirmen astarları, liman usturmaçaları, vulkollan seydel (kalıp yayı) silindirler ve forklift tekerleri, köprü mesnetleri üretiyor. Grup, ikisi Samsun’da, biri Çorum’da ve biri de İstanbul’da olmak üzere dört üretim tesisine sahip. Bu tesislerden biri Samsun Teknopark içerisinde faaliyet gösteriyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ufuk Altuncu, “Bayer ile vulkollan anlaşması yaptık. Şirketimiz Türkiye’deki tek vulkollan üreticisi. Yeni projelerde üretmeyi plandığımız amortisör üst takozlarından elde edilecek bilgi birikimi ve tecrübe ile de benzer şekilde yerli otomobiller için yerli motor takozları, şanzıman takozları, süspansiyon takozları gibi sistemlerin geliştirilmesini ve üretilmesini planlıyoruz”” diyor. 55 ülkeye 12,4 milyon TL ihracat yaptıklarını söyleyen Altuncu, 2018’de ihracatta yüzde 45 artış beklediklerini sözlerine ekliyor.

V-COUNT
MÜŞTERİLER İÇİN İNSAN SAYIYOR
ODTÜ Teknokent içerisinde kurulan V-Count, fiziksel lokasyonlar için müşterileri analiz edip müşterilere daha iyi hizmet verilmesini ve böylelikle kârlılıklarının artmasını sağlayan bir girişim. Çözüm hem yazılım hem de donanımdan oluşuyor. V-Count ürünleri şu anda 90’dan fazla ülkede 25 bin lokasyonda kullanılıyor. V-Count CEO’su Demirhan Büyüközcü, işleriyle ilgili olarak şunları söylüyor: “2016’da ilk kurumsal yatırımımızı aldık ve Miami’de ilk yurtdışı ofisimizi açtık. 2017’de ikinci yatırımımızı aldık. 2018’de Dubai ve Londra ofisimizi açtık. Yıl sonuna kadar Singapur ofisimizi de açmayı planlıyoruz. 2019’da Çin, Brezilya, Japonya, Endonezya, Malezya, Vietnam, Tayland gibi ülkelere de ofis açarak dünyaya hızla yayılmak istiyoruz.”

ASIS
SAN FRANCİSCO’DA AR-GE MERKEZİ
Kocaeli Teknopark içerisinde faaliyet gösteren Asis, başta akaryakıt sektörü olmak üzere birçok sektöre yönelik otomasyon sistemleri, teknolojik hizmetler, donanım ve yazılım çözümleri üretiyor. Şirket, ürettiği tüm ürün ve hizmetlerin imalat, montaj ve satış sonrası hizmetlerini de veriyor. Asis Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaya, Türkiye’de 18 dağıtım şirketine ve toplamda yaklaşık 4 bin istasyona hizmet verdiklerini belirtiyor. 53 ülkede distribütör ağı kurduklarını ifade eden Kaya, gelecek planları hakkında şunları söylüyor: “2019 başlarında ABD’de New York merkez olmak üzere Asis ABD’yi kuruyoruz. San Francisco AR-GE yapılandırmamızı da konumlandırmayı planlıyoruz. ABD’de büyük bir girişim sermayesi fonu ile ortak çalışma yapmak üzere anlaşmak üzereyiz. Avrupa’da da bir iş ortağımızla ofis açacağız.”

ARTESIS
DÜNYA DEVLERİ ORTAK OLDU
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark içerisinde faaliyetlerini sürdüren Artesis, kestirimci bakım ve enerji verimliliği alanında çalışan bir şirket. Endüstriyel tesislerdeki makineleri izleyerek arızalanacaklarını aylar önce haber veren ve böylelikle üretim ve enerji verimliliğinin artmasını sağlayan patentli bir teknolojiye sahip. General Electric 2010’da şirkete ortak oldu ve Artesis ürünlerini tüm dünyaya kendi markası altında satmaya başladı. 2018 itibarıyla ise Güney Koreli LG U+ ile gerçekleşen işbirliği sayesinde şirketin ürünleri Güney Kore’deki sanayi tesislerinde de kullanılabilir duruma geldi. Artesis Kurucusu Ahmet Duyar, 12 ülkeye 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Duyar, “2017 yılında satışlarımızı yüzde 87 artırdık. 2018’de ise yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz” diyor. Ahmet Duyar, 2018’de 2,5 milyon dolar ciro hedeflediklerini de sözlerine ekliyor.

INOVENSO
MIT VE STANFORD’A CİHAZ ÜRETİYOR
Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren Inovenso, nanofiber yüzeylerin modifikasyonu ve imalatı üzerine faaliyet gösteriyor. Şirketin ürettiği nanofiber yapılar birçok sektörde kendine kullanım alanı bulabiliyor. Örneğin nanofiberlerden doğal damar yapısını birebir taklit edebilen, vücuda tam uyum sağlayabilen yapay damar üretimi yapılabiliyor. Inovenso Kurucu Ortağı Faik Mıdık, “Kullanıcılarımız arasında MIT, Stanford University, University of California, University of Toronto, Seoul National University gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ve 3M, Honeywell gibi önemli şirketler yer alıyor” diyor. Şirket 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. ABD’nin Boston şehrinde yine aynı isim ve ortak yapısıyla Inovenso Inc. şirketini kurduklarını söyleyen Mıdık, önümüzdeki süreçte Ortadoğu’da yeni bir showroom alanı oluşturacaklarını belirtiyor.

INVENTIV
FRANSA’YA YAZILIM İHRAÇ EDİYOR
Multinet Up’ın tüm iş süreçlerini teknoloji ve inovasyonla birleştirmek amacıyla kurduğu Inventiv, 2016 yılında GOSB Teknopark’ta çalışmalarına başladı. Inventiv, müşterilerin ihtiyaçlarına özel ödeme çözümleri, sadakat sistemleri ve mobil uygulamalar geliştiriyor. Şirket 2017 yılını yaklaşık 10,5 milyon TL ciroyla tamamladı.

Inventiv Genel Müdürü Zafer Şafak Tokcanlı, “Mobil ödeme çözümümüz ‘Pay by Up’, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa, Meksika ve Fas’ta kullanılmaya başlandı. TEYDEB desteği de almış olan yapay zeka destekli ‘Akıllı Sahtecilik Önleme Sistemi’ projemizi tamamlayarak bu alanda pazara ürünümüzü sunmak istiyoruz” diyor.

VNGRS
ABD’YE BULUT GÖNDERİYOR
VNGRS, kurucularından insan kaynaklarına kadar mühendisler tarafından yönetilen ve AR-GE temelleri üzerine kurulmuş global bir bilişim şirketi. 2009 yılında kurulan VNGRS, yazılım mühendisliği ve süreç danışmanlığı, machine learning, big data, yapay zeka ve bulut bilişim dönüşümü alanlarında hizmet sunuyor. Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren şirket, ABD, Birleşik Krallık, BAE olmak üzere farklı ülkelerde 20’den fazla şirkete hizmet veriyor. VNGRS CEO’su Deniz Oktar, şunları söylüyor: “2018 itibariyle üç ana ülkeye milyon dolarlar mertebesinde yazılım geliştirme ve bulut çözümleri ihracatı yapıyoruz. 2018 sonu itibariyle bir Avrupa ülkesinde ofis açacağız. Birleşik Krallık, ABD, BAE’deki büyük ölçekli şirketlerle çalışıyoruz. 2018 içerisinde Dubai ve Bahreyn’e ofislerimizi açacağız. Çünkü Türkiye’de kaliteli iş gücünün yeterli olmadığını gözlemliyoruz.”

APPS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
KELİME OYUNUYLA GELEN BAŞARI
1,5 yılında kurulan APPS Bilgi Teknolojileri, mobil teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyor. Şirket, başta savunma sanayi ve enerji sektörü olmak üzere kurumsal şirketler ve start up’lar için mobil uygulamalar geliştiriyor. Öte yandan kendi mobil uygulama ve oyun fikirlerini de hayata geçiriyor. Geliştirilen A Word Kelime Oyunu, 2017’de Türkiye’de en çok indirilen oyun oldu ve bir yıl içinde 10 milyondan fazla indirildi. APPS Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Erdem Lafcı, geçen yıl yüzde 1.800’lük büyüme kaydettiklerini söylüyor. Lafcı, yaptıkları işleri şöyle anlatıyor: “Geliştirdiğimiz uygulamalar ve oyunlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 200’den fazla ülkede kullanılıyor. 2018 içerisinde yurtdışında ofis açmayı hedefliyoruz. MENA bölgesi için de yatırımlarımız olacak. 2018 hedefimiz 10 milyon TL ciroya ulaşmak ve bunun 8 milyon TL’sini ihracatla gerçekleştirmek.”

FİGENSOFT
ABD’DE OFİS AÇACAK
Bilkent CYBERPARK’ta mobil teknolojiler üzerine faaliyet gösteren Figensoft, 10 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin Azerbaycan, KKTC ve Gürcistan’da ofisleri bulunuyor. Figensoft Genel Müdürü İsmail Bayraktar, gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor: “ABD’de de ofis açmayı planlıyoruz. Dünyanın en rekabetçi pazarında ürünlerimizle yer almayı amaçlıyoruz. 2018’de 30 milyon TL ciroyu geçmeyi bekliyoruz. Yurtdışındaki şirketlerimizin payının yüzde 30 oranını aşmasını ve Türkiye’den gerçekleşen ihracatın 1 milyon doların üzerinde olmasını hedefliyoruz.”

ENTEKNO
İNORGANİK MALZEME GELİŞTİRİYOR
Entekno, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) içerisinde inorganik malze¬melerin geliştirilmesi ve AR-GE çalışmaları alanında faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar dört kıtada dokuz ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Entekno Genel Müdürü Oktay Uysal, ABD, Japonya, Almanya gibi ülkelere 200 bin dolar ihracat yaptıklarını belirtiyor. Avrupa, Asya ve ABD’ye ihracatı artıracaklarını ifade eden Uysal, “Bu yıl 2 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bunun büyük kısmının ihracattan gelmesini bekliyoruz” diyor.

INOMERA
TELEKOM FIRSATLARINA BAKIYOR
Inomera Arge ve Bilişim Hizmetleri, Boğaziçi Teknopark’ta geliştirdiği yenilikçi AR-GE ürünleriyle telekom, perakende, e-ticaret, mobil ticaret ve mobil uygulamalar alanlarında hizmet sunuyor. Şu anda İngiltere, Mısır ve Suudi Arabistan’a ihracat yaptıklarını söyleyen Inomera Kurucusu Kaan Bingöl, Saudi Telecom, Yellow Pages gibi şirketlerle çalıştıklarını belirtiyor. Londra’da açtıkları satış ofislerinin dört yıldır faaliyette olduğunu kaydeden Bingöl şunları söylüyor: “Ayrıca Dubai’de ofisimizi açtık. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yeni ofisler açmayı hedefliyoruz. Türk Cumhuriyetleri’nde telekom sektöründeki fırsatları takip ediyoruz. Bu yıl 10 milyon TL ciroyu geçmeyi hedefliyoruz. Yüzde 10-15 civarında olan ihracat oranımızı da yüzde 20’nin üstüne taşımayı hedefliyoruz.”

NİVERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
REZERVASYON YAZILIMI İHRAÇ EDİYOR
Nivera Bilgi Teknolojileri, online otel rezervasyon sistemi olan Reseliva yazılımını geliştirdi. Reseliva, otellerin web sitelerinden, Facebook sayfalarından, mobil web sitelerinden doğrudan rezervasyon almalarını sağlayan bir yazılım. 2007’de Boğaziçi Üniversitesi mezunu dört genç girişimci tarafından kurulan ve Erciyes Teknopark’ta AR-GE faaliyetlerine devam eden şirketin geliştirdiği Reseliva yazılımı 90’dan fazla ülkede binlerce otel tarafından kullanılıyor. Şirketin kurucu ortağı Kürşat Abalı, “Birçok ülkede ofis açmayı planlıyoruz. 1,5 yılını 5 milyon TL ciro ve 1,5 milyon TL ihracatla tamamladık.

TELEMED
ÇİN’E MR SATACAK
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sistemleri için yazılım ve donanım geliştiren Telemed, Boğaziçi Teknopark’ta faaliyet gösteriyor. Güneydoğu Asya ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade eden Telemed Genel Müdürü Dr. Onur Özyurt, asıl hedeflerinin Almanya, ABD ve Çin olduğunu söylüyor. Şirket, 2018’de yarısı ihracat olmak üzere 10 milyon TL ciro hedefliyor. Özyurt, “Radyolojik görüntülemenin amiral gemisi olan MR görüntülemede yeni uygulamalar geliştirmeyi planlıyoruz. Bu uygulamalar, algoritmik görüntü değerlendirme, robotik ve yapay zeka konularını içerecek” diye konuşuyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap