Muhtasar ve bildirge birleşiyor

Muhtasar ve bildirge birleşiyor

Vergi indirimleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle gayrimenkullere ilişkin bazı vergi ve harç oranlarında indirimler yapıldı. Bunun yanında, işverenlerin çoğu için 2018 yılında başlayacak olmasına rağmen, bu ayın sonuna kadar yapılması gereken bildirim nedeniyle bütün işletmeleri yakından ilgilendiren Muhtasar ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesi konusu da gündemde.

M. FATİH KÖPRÜ
fatih.kopru@tr.ey.com
www. vergidegundem. com

Vergi indirimleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle gayrimenkullere ilişkin yine bazı vergi ve harç oranlarında indirimler yapıldı. Bunun yanında işverenlerin çoğu için 2018 yılında başlayacak olmasına rağmen, bu ayın sonuna kadar yapılması gereken bildirim nedeniyle bütün işletmeleri yakından ilgilendiren muhtasar ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesi konusu gündemde.

MUHTASAR VE BİLDİRGE
Yanlarında işçi çalıştıran işverenler işçi ücretleri üzerinden kestikleri gelir vergileri ile varsa diğer ödemeler (kira, serbest meslek gibi) üzerinden yaptıkları kesintileri muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan ediyorlar. İşverenler aynı zamanda çalıştırdıkları işçilerden kestikleri ile kendi paylarına düşen sosyal güvenlik primlerini de aylık olarak “Aylık prim ve hizmet belgesi” ile kuruma beyan ediyorlar.

Bu ikisi artık birleştiriliyor. Uygulamaya başlandıktan sonra bildirge ve muhtasar beyanname yerine tek bir beyanname verilecek. Yeni beyannamede; matrahlarıyla birlikte kesilen vergilerin yanında, sigortalıların kazançları, sigorta primleri ve prim ödeme gün sayıları yer alacak.

Aslında bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler geçtiğimiz yılın ağustos ayında yapılmıştı. Ancak şubat ayında yayınlanan bir tebliğ ile usul ve esasları yeni belirlendi. Tebliğde ayrıca bu zorunluluk kapsamındaki işverenler ile hazırlıkları yapacak olan idare için geçiş süreleri belirlendi.

ÜÇ AYLIK MUHTASAR
Muhtasar beyannameler, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler tarafından üç ayda bir, diğer işverenler tarafından ise aylık olarak veriliyor. İşçi çalıştıran ve üç ayda bir muhtasar beyanname veren mükelleflere, zorunluluk kapsamına girdikleri tarihten itibaren ücretlere ilişkin SGK ve vergi kesintilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirildi.

Ücret dışında yapılan kesintiler ise yine üç aylık olarak dikkate alınacak, mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerine ilişkin olarak verilen birleştirilmiş beyannameye dahil edilecek.

Üç aylık muhtasar vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler için değişen bir şey yok. Eskiden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının 23’üne kadar beyanname vermeye devam edecekler. Ancak onlar da sadece muhtasar beyanname değil Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni kullanarak bu mükellefiyetlerini yerine getirecekler.

BEYAN VERGİ DAİRESİNE
Bildirge ve muhtasarın birleştirilmesinden oluşan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi dairesine, internet vergi dairesi üzerinden elektronik olarak verilecek. Süresinde de bir değişiklik yok. Ertesi ayın 23’ünde saat 23.59 son.

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanların, ücretlilerden yapılan vergi kesintileri ve SGK prim bilgilerini içeren birleştirilmiş beyannameyi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesine vermeleri gerekiyor.

İlgili tebliğdeki açıklama ve örneklerden ücretlere ilişkin SGK ve vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ücret ödemelerinin gerçekleştirildiği yer vergi dairesine verilmesi gerektiği sonucuna varılıyor.

Buna göre merkez ve ayrı yerlerde şubeleri olan bir kurum tarafından bütün ücretler merkezden ödeniyorsa, tüm personelin ücretlerine ilişkin vergi ve SGK primleri merkezden verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ne dâhil edilecek.

Ücretler merkezden ödenmekle birlikte, bir veya birkaç şubenin ücret dışında yapılan kesintiler (kira gibi) dolayısıyla muhtasar mükellefiyeti varsa, bu ödemeye ilişkin kesintiler merkezin beyannamesine dâhil edilmeyecek, şube tarafından kendi vergi dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecektir. Şubeye ilişkin ücret ödemelerini şubenin kendisi yapması durumunda ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin de şubenin vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

BANKALAR
Bankaların genellikle çok sayıda -bazen binlerce- şubesi olduğundan onlar için özel bir düzenleme yapılmış Buna göre bankalar, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyan edecekler. Bu beyannamede her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarasının ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor.

Banka ve aracı kurumların GVK geçici 67. madde kapsamında menkul kıymet işlemleri üzerinden yaptıkları vergi kesintilerini beyan ettikleri beyannameler açısından ise herhangi bir değişiklik yok, eskiden olduğu şekilde ayrıca verilmeye devam ediliyor.

APARTMAN YÖNETİMİ
Apartman yönetimleri tarafından kapıcılara ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Ancak apartman yönetimleri, çalıştırmış oldukları sigortalılar için, bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderecektir. Bu beyanname apartman hangi vergi dairesinin yetki alanı içerisinde ise o vergi dairesine verilecek.

KIRŞEHİR PİLOT İL
Uygulama Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde diğer yerlere göre daha önce başlıyor. Buna göre Kırşehir’deki işverenler haziran ayına ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran’dan itibaren muhtasar ve SGK bildirgelerini birleştirerek vermeye başlayacaklar.

Burada bir husus önemli. Merkezi Kırşehir’de olmakla birlikte Kırşehir dışında işyeri de bulunan işverenler, ücret ödeme veya tahakkuklarını Kırşehir’den yapıyorlarsa, bu ücretlere ilişkin vergi ve SGK primlerini de Kırşehir’den verilen “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne dahil etmeleri gerekiyor.

2018 BAŞINDA
Diğer illerdeki işverenler için biraz daha süre var. Bunlar için zorunluluğun başlama tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlendi.

AY SONUNA KADAR!
Kapsama giren bütün işverenler tarafından 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda bir bildirim verilmesi gerekiyor. Sadece bir kereye mahsus olarak verilecek olan bu bildirimin adı “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”. Adından da anlaşılacağı gibi işverenlerin vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla veriliyor.

Biraz da son vergi indirimlerinden bahsedelim…

HARÇ DÜŞTÜ
Gayrimenkul satışında devir eden ve devir alan ayrı ayrı yüzde 2 oranında harç ödüyorlar. Harç gayrimenkulün beyan edilen satış bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanıyor.

15 Mart’ta yapılan bir değişiklikle, yukarıdaki oran sadece konut ve işyeri teslimleri için geçici olarak yüzde 1,5’e düşürüldü. Yeni oran 30 Eylül’e kadar geçerli. Bu düzenleme sadece konut ve işyeri satışlarını kapsadığından, bunlar dışındaki diğer gayrimenkullerin (örneğin arsa) satışında yüzde 2 oranında tapu harcı alınacağını hatırlatmakta fayda var.

YURTDIŞI TL KREDİLERİ
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yüzde 3 olarak uygulanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran kredinin ortalama vadesine göre farklılaştırıldı. Buna göre 15 Mart’tan geçerli olmak üzere bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1, bir yıl ve üzeri olanlarda ise yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanıyor.

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi binde 9,48’den sıfıra indirildi. Ayrıca bu sözleşmelere ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri, yine bu işler kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerindeki damga vergisi de sıfırlandı. Son olarak yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden de damga vergisi ödenmeyecek.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap