Yatırımcının Danışmanı 14 Şubat 2016

Yatırımcının Danışmanı 14 Şubat 2016

Mehmet Aslan

Martı Otel’i takip ediyorum, çok düşmüş. Şimdi alsam kazandırır mı?
Mithat Şahin/Kars

Martı Otel, uzun süredir düşen kanalda hareket ediyor. Düzeltilmiş verilere göre, 2006 yılında en yüksek 2,18 TL’yi gördükten sonra geriledi. Halihazırda nominal değerinin altında bulunan hisse, son iki yıldır tabanda seviyelerde hareket ediyor. Şirketin kâr edememesi, hissenin yükselmesinin önündeki en büyük engel. 2015 dokuz aylık bilançosunda da zararı sürüyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 123,6 milyon TL. Şirket, kâra geçemediği sürece istikrarlı çıkış beklenmemeli.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Sönmez Filament şu an ne tür ticari faaliyetler içinde ve sizce portföye eklenebilir mi?
Yusuf Çelik/İstanbul
Sağlam bir gerekçesi olması kaydıyla şüphesiz en sıkıntılı sanılan şirketlere yatırım yapılması mümkün. Ancak böylesi bir karar verilirken asıl olan alım gerekçesinin ne denli güçlü olduğunu bilebilmektir. Aksi takdirde gereksiz yere alınacak riskin sonunda zarar kaçınılmaz olacaktır. Söz konusu durum Sönmez Filament için de geçerli. Satış geliri olmayan şirketin yaklaşık 10,3 milyon TL birikmiş geçmiş yıl zararı var.

Öz sermayesi ise sermayesine yakın seviyede. Şirketin yetersiz de olsa kâr açıklaması, kimi yatırımcılar için olumlu olarak değerlendirilse de şirketin 56 milyon TL tutarındaki sermayesi karşısında elde edilen kârın hayli düşük kaldığını söylemek yanlış olmaz. Hissede olası spekülatif hareketlere dayalı beklentilerle hareket etmek, kârdan çok zarar getirecektir. Daha güçlü şirketlerin takip edilmesinde fayda var.

Dagi eskiden kâr ederken şimdi hiç kâr etmiyor. Temettü ödemesini ne zaman yapar?
Nevzat Ferah/Tekirdağ
Haziran 2011’de borsaya gelen Dagi Giyim, Ocak 2014’te en düşük seviyesini gördükten sonra kademeli olarak yükseldi. Hisse, geçen yıl en yüksek seviyesini aralık ayında 3,70 TL’yi test ederek görürken şimdilerde de ulaştığı seviyeye yakın bir seyir izliyor.

Bundan sonra çıkışını sürdürebilmesi için istikrarlı bir kârlılık sergileyebilmesi önemli. Ancak bilanço verileri, şirketin düzenli bir kârlılık yapısına sahip olmadığını gösteriyor. Kârı bazı yıllar artarken bazı yıllar düşüyor ya da zarara dönebiliyor. 2015 dokuz aylık bilançosunda ise geçen yılın aynı dönemine göre kârında gerileme söz konusu. Geçmiş yıllarda temettü ödemeyen şirketin düşen kârlılık karşısında bu yıl da temettü dağıtması ihtimali düşük.

Prysmian Kablo’da ne oldu da böyle yükseliyor?
Orhan Kılıç/Muğla
Türk Prysmian Kablo, yıllarca dalgalı bir seyirde gerçekleştirdiği çıkışını özellikle 2015 Eylül ayından itibaren ivmesini yükselterek sürdürdü. Hissenin fiyatı eylül ayında en düşük 1,23 TL’yi test ederken 10 Şubat günü kapanışını 2,77 TL’den gerçekleştirdi.

Beş ay gibi bir sürede yüzde 120’nin üzerinde bir performans sergiledi. Geçen yılın ilk iki bilanço döneminde zarar eden şirketin üçüncü çeyrekte kâra geçmesi, hissenin de performansını artırmasında etkili oldu. Bilanço kaleminde diğer faaliyet giderlerindeki düşüş, şirketin dönem sonunda kâra geçmesinde etkili oldu. Aynı performansın devam etmesi halinde yıl sonunda da kârını sürdüreceği anlaşılıyor. Kârın artarak sürmesi, hissenin performansını destekleyen önemli bir faktör.

Royal Halı hakkında bilgi alabilir miyim? Hisse niye çıkmıyor? Yükselmesi için boşuna mı bekliyoruz?
Kemal Uluçay/Isparta
Royal Halı, halka arz olduğu Mayıs 2013’ten bu yana sürekli geriliyor. Şimdilerde ise 1,47 TL’nin üstünde tutunmaya çalışıyor. Şirketin istikrarlı bir kârlılığa sahip olamaması en büyük sıkıntısı. Son dört yılda kârı bir yıl artarken ertesi yıl düşüyor. Son olarak 2014 yılında kârı artan şirketin geçmiş rutinde devam etmesi halinde 2015 yılında kârında gerileme yaşanması şaşırtmayacak.

Son açıklanan 2015 dokuz aylık bilançosunda kârdaki düşüş, bu ihtimali güçlü kılıyor. Bununla birlikte hissenin Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 6,64 seviyesinde bulunması, gelinen fiyat seviyesinin makul olduğunu gösteriyor. Kârda anormal bir düşüş yaşanmadığı takdirde hissenin mevcut fiyat seviyesinde tutunması mümkün olabilecektir.

Borsaya gireceğim, tanıdıklarım ‘BİM al’ diyor. Siz ne dersiniz?
Cem Şeker/Kahramanmaraş
BİM borsaya geldiği 2005 yılından itibaren oldukça iyi bir performans sergileyerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçen ağustos ayında gerçekleştirdiği atağın ardından test ettiği 63 TL’yi bir tarafa bırakırsak yaklaşık iki yıldır hissede yatay bir seyir söz konusu.

Hissede özellikle yabancı yatırımcının ağırlığı hissediliyor. 27 Ocak itibarıyle halka açık kısmın yüzde 63,91’i yabancıların elinde. Yabancı yatırımcının alım ağırlıklı işlem yaptığı aylarda fiyat yükselirken satış ağırlıklı aylarda düşüyor. Kasım ayından bu yana yaklaşık 55,4 milyon dolarlık net satış gerçekleşirken hissenin fiyatı da ister istemez geriledi. Çıkış için yabancıların alım ağırlıklı işlemlerde bulunmaları önemli.

Bu yıl otomobil sektörünün iyi olacağını söylüyorlar. Ben de Otokar almaya niyetliyim. Hissenin alıma uygun olup olmadığını öğrenebilir miyim?
Mehmet Sakin/Adana
Otokar uzun vadede iyi bir performans sergiliyor. Düzenli temettü ödeyen şirkete ilgi yüksek olunca hissenin fiyatı da ister istemez yükseliyor. Ancak 2015’te sergilediği performans bir önceki yıla göre geriledi. Satış gelirlerindeki artışa karşın maliyet ve giderlerdeki artış, şirketin kârında ciddi bir düşüşe neden oldu.

Kârdaki düşüş, hissenin fiyatında gerilemeye neden olmakla birlikte yılın son çeyreğinde artan ilgiye bağlı olarak fiyatta bir kıpırdanma yaşandı. Fakat kârın yetersiz oluşu, F/K oranının sektör ortalamasının hayli üzerinde kalmasına neden oluyor. F/K oranının normale gelebilmesi için kârdaki artışın yaşanacağına dair işaretin gözlenmesi şart.

Özerden Plastik nasıl bir hissedir? Yatırımcısına kazandırır mı?
Çağlar Tunç/Erzincan
2015 Şubat ayında borsada işlem görmeye başlayan Özerden Plastik, gerçekleştirdiği çıkışını aralık ayına kadar sürdürdü. Ocak ayından bu yana ise düşüyor. Hisse, düşüşle birlikte düzeltilmiş verilere göre
2,30’a denk gelen ilk işlem fiyatına yaklaştı.

Şimdilerde ise 2,69 TL’nin üstünde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin altına kayması halindeyse halka arz seviyesine gelme olasılığı ağırlık kazanacak. Hissenin yükselebilmesi için satış geliriyle birlikte kârlılıkta artış sergilenebilmesi önemli. Mevcut haliyle geliri ve kârı yetersiz kalıyor.

Demsas Döküm’ü galiba boş yere bekleyip duruyorum. Hissenin çıkmaması sizce normal mi?
Akif Kara/Sinop
Demsaş Döküm, TL bazlı verilere göre 2011 yılından bu yana dalgalı seyir izleyerek yükseldiği izlenimi verse de enflasyonun parayı aşındırma etkisi göz önüne alındığında, yatırımcısına getiri sağladığını söylemek pek de mümkün değil. Fiyata enflasyon etkisini ilave ettiğimizde reel olarak yatırımcısına zarar ettirdiği gözleniyor. Hissenin fiyatı dolar bazlı verilerle takip edildiğinde bu husus daha net ortaya çıkıyor.

Zira dolar bazlı verilere göre 2010 yılından bu yana hisse düşüyor. Buna bağlı olarak yatırımcısı da geçen süre zarfında kaybetti. Öte yandan şirketin gerçekleştirdiği ticari hacme göre gerçekleşen kâr rakamı yetersiz kalıyor. Bu durum, ister istemez hissenin fiyatı üzerinde baskıya neden oluyor. Hissenin çıkış yaşayabilmesi için kâr marjını artırabilmesi önemli.

Kiler GYO hisselerinde yaşanan hareketliliği değerlendirir misiniz? Hisseyle ilgili yorumunuz nedir?
Yusuf Sarıyarlar/İstanbul
Nisan 2011’de borsada işlem görmeye başlayan Kiler GYO’nun halka açıldığı günden bu yana
gerilediği gözleniyor. Geçen yıl ise en düşük 0,93 TL’yi gördükten sonra kademeli olarak yükseldi. Son olarak 10 Şubat günü kapanışını 1,94 TL’den gerçekleştirdi. Ancak yaşanan bu çıkışa rağmen fiyat hâlâ halka arz seviyesinin gerisinde.

Öte yandan hissedeki yükselişin istikrarlı şekilde sürmesi için gerekli uygun zeminin varlığından söz etmek zor. Zira şirket zarar üreten bir yapıya sahip. İki yıldır zarar ederken son açıkladığı 2015 dokuz aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Yaşanan ivmede herhangi bir değişiklik olmaması halinde yıl sonunda yine zarar yazacak. Böylesi bir mali yapıya sahip şirketin hissesinde istikrarlı çıkış zor. Kâra geçeceğine dair işaret alınmadığı sürece pozisyon alınmamalı.

Çimsa neden çıkışını durdurdu? Tekrar yükselir mi? Yoksa düşüş mü devam edecek?
Hüseyin Bilgili/İstanbul
Çimsa, uzun süre yükselen kanal içinde hareket ettikten sonra 2015 yılında yatay trende döndü. Kasım ayından bu yana ise düşüş eğimli hareket söz konusu. Bu durum hisseye ilginin azaldığını gösteriyor. Ancak teknik olarak uzun vadede halen yükselen kanal varlığını koruyor.

Şirket kârını bir yıl artırıp ertesi yıl düşürüyor. Bu durum 2015 yılsonu bilançosunda kârını artırma olasılığını yükseltiyor. Hissede son iki aydır yabancıların özellikle satış yönlü işlemlerde bulunması fiyatın gerilemesinde etkili oluyor. Şirketin kârında gerçekleşecek artış hissenin yönünü yukarı çevirmesine uygun zemini sağlayacaktır.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap