Yatırımcının Danışmanı 17 Ocak 2016

Yatırımcının Danışmanı 17 Ocak 2016

Mehmet Aslan

Uzun süredir Etiler Büfe’yi takip ediyorum. Hissedeki çıkışın devam edip etmeyeceğini öğrenebilir miyim?
Yunus Aydoğdu/Kütahya

Borsada birçok farklı mali yapıya sahip şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hisseleri de ilgili şirketlerin mali yapısına bağlı olarak inip çıkıyor. Bununla birlikte bazı zamanlar mali yapıyla uyuşmayan hareketlerin yaşandığı da gözlenebilir. Etiler Gıda da bu yönü ile öne çıkan bir şirket.

MEHMET ASLAN

mehmetaslan@hotmail. com

Son üç yıldır sürekli zarar ediyor ve gerçekleştirdiği brüt satış tutarı sermayesinin hayli gerisinde kalıyor. Öte yandan öz sermayesi, sermayesinin gerisine düşmüş bulunuyor. Buna rağmen geçtiğimiz yıl ekim ayına kadar hissenin fiyatında mali yapısıyla uyumlu olmayan bir çıkış yaşandı. Gerçekleşen çıkışın ardından piyasa defter değeri 15,41’e kadar çıktı. Bu uyumsuz yapı karşısında hissede alım yapmak gereksiz risk anlamına gelecektir.

Bir senedir Kervansaray hissesini tutuyorum. Sürekli geriledi. Ne yapmamı önerirsiniz? Beklemeye devam edeyim mi?
İlkay Özcan/Bursa
Bir hissede beklenti sahibi olabilmek için ilgili şirketin kârlı yapıya sahip olabilmesi önemli. Eğer şirket kârlı değil ve buna rağmen hissede çıkış beklentisi varsa o takdirde mali yapının dışındaki beklentilere dayalı bir yükseliş gündeme gelecektir.

Bu noktada Kervansaray Yatırım Holding, zayıf mali yapısıyla yatırıma elverişli bir tarafı olmadığını gösteriyor. Sürekli zarar eden şirketin son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Şirketin geçmiş yıl zararı 73 milyon TL’ye yaklaştı. Öz sermayesi ise sermayesinin gerisine düşmüş durumda. Şimdilerde nominal değerinin altında işlem gören hissede alım için güçlü bir neden bulunmuyor.

Merko biraz toparlanır gibi oldu, sonra yine düştü. Alıp almama konusunda kararsızım. Sizce ne yapsam daha mantıklı olur?
Deniz Kaya/Ankara
Merko Gıda, 2007 yılında yakaladığı 3,06 TL seviyesinin ardından geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte hisse uzunca bir süre nominal değerinin altında işlem gördü. Arada geçen zaman diliminde de bir daha 2007 yılındaki seviyesini yakalayamadı. Şimdilerde ise 1,39 TL’nin üstünde tutunmaya çalışıyor.

Şirketin yaşamış olduğu mali sıkıntı fiyatına da olumsuz yönde yansırken düşmesinde de etkili oldu. Bununla birlikte 2014 yılında artan gelirlerle birlikte zarardan kâra dönmesi hissenin fiyatına da olumlu yönde yansıdı. Ancak geçtiğimiz yıl gelirlerde ve kârlılıkta gözlenen düşüş hissenin fiyatını olumsuz etkiledi.

Transtürk Holding hissesi bu kadar hızlı çıktığına göre Gözaltı Pazarı’ndan da çıkar diye umutluyum. Hissenin durumu nedir? Gözaltı Pazarı’ndan çıkar mı?
Eyüp Topçu/Gaziantep
Transtürk Holding’e ait A grubu payların Acun Medya tarafından satın alınacağına dair açıklama, beraberinde hissede ciddi bir çıkışa neden oldu. Hissenin fiyatı 20 Kasım 2015 günü 0,18 TL’den işlem görürken gerçekleşen çıkışla birlikte 1,81 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte fiyatı gerilediyse de nominal değerinin üzerinde tutunuyor.

Şirkete ait hissenin satışının gerçekleşebilmesi için Transtürk Holding’in Acun Medya ile birleşmesi yönündeki ön şartının kabul edilmesi gerekiyor. Bunun için de aynı zamanda Acun Medya’nın borsaya kote olması gerekecek. Şüphesiz bu işlemler belli bir zaman dilimini alacak. Ancak birleşmenin gerçekleşmesi halinde hisselerin de eski adıyla Gözaltı Pazarı yeni adıyla Yakın İzleme Pazarı’ndan çıkması mümkün olabilecek. Aksi takdirde mevcut pazarda herhangi bir değişiklik beklenmemeli.

Zorlu Enerji yatırım için elverişli bir kağıt mıdır? Uzun vadeli yatırım için uygun mudur?
Cengiz Aydın/Zonguldak
Bir şirketin yatırıma elverişli olabilmesi için gelirini ve kârını artırıyor olması gerekir. Eğer şirket büyümüyorsa hissedeki fiyat çıkışları da sınırlı kalacaktır. Olası fiyat artışları zaman zaman yaşanan spekülatif çıkışların ötesine geçemeyecektir.

Söz konusu durum Zorlu Enerji için de geçerlidir. Şirket beş yıllık zaman diliminde dört dönem zarar açıklarken sadece bir yıl kâr etti. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da zarar artarak devam ediyor. İlerleyen zaman diliminde şirketin kâra geçeceğine dair bir işaret görülmüyor. Bu şartlar altında hisseye yatırım yapmak gereksiz risk almak anlamına gelecektir.

Ekiz’de neler oluyor? Neden bütün hisseler çıktığı halde bu hissede hareket yok? Yükselmesi için ne yapılması gerekiyor?
Mehmet Korkmaz/Tekirdağ
Bir hissenin çıkması için farklı etkenler rol oynayabilir. Ancak uzun vadeli bir çıkıştan bahsedeceksek asıl etmenin şirketin büyüyüp büyümediği hususu olduğunu göz ardı etmemeli. Yani bir şirket gelirini
ve kârını istikrarlı şekilde artırabiliyorsa o şirketin hissesi de yükselme potansiyelini güçlü şekilde koruyacaktır.

Bu çerçeveden bakıldığında Ekiz Yağ’ın sürekli zarar eden bir yapıya sahip olduğu gözlenmekte. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da satış geliri daha da gerilerken dönem sonu zararı arttı. Halihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan hissenin fiyatında istikrarlı çıkış için herhangi bir neden bulunmuyor. Gereksiz risk alınması için neden bulunmuyor.

Reysaş Gayrimenkul’ün üç aylık performansı ne olur? Hissenin fiyatını düşük görüyorum. Bir liranın üstüne çıkma imkanı var mı?
Barış Türkan/Mersin
2010 yılından bu yana borsada işlem gören Reysaş GYO, düzeltilmiş verilere göre 2015 yılı içinde en yüksek seviyesini mayıs ayında gördü. Hisse, geçen yılın yedi ayını yatay bir seyir izleyerek geçirdi ve ardından geriledi. Şimdilerde ise 0,49 TL’nin üstünde tutunmaya çalışıyor.

Halihazırda halka arz seviyesinin altında işlem gören hissenin çıkabilmesi için şirketin mali yapısını düzeltebilmesi önemli. Şirket son açıklanan iki yılda kârını düşürürken 2015 yılı dokuz aylık bilançosunda zarara döndü. Bu durum hissenin üzerinde ciddi bir baskıya neden olurken olası çıkışların da tepki düzeyinde kalmasına neden olmakta. İstikrarlı bir çıkış için şirketin kâra dönebilmesi önemli.

Silverline uzun vadeli yatırıma elverişli görünüyor mu? Tavsiyeniz var mı?
Tarık Yılmaz/İstanbul
Silverline’ın fiyat seyri takip edildiğinde zaman zaman yukarı yönlü atakları olsa da sonrasında
gerilediği ve genel bazda yatay bir seyir izlediğini görmekteyiz. Haziran 2006’dan bu yana borsada işlem gören hissenin mevcut fiyat seviyesi halka arzın gerisinde.

Bu anlamıyla uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan bir yapısı var. Şirketin fiyat kazanç oranı 4,30 olup sektör ortalamasının gerisinde bulunuyor. Bu anlamıyla çıkış potansiyelini koruduğu yorumu yapılabilir. Ancak göründüğü kadarıyla fiyat kazanç oranının düşük kalmasında yatırımcıların şirketin kârında düşüş beklentisinin etkisi bulunuyor.

Yaklaşık altı aydır Ozbal hissesine bakıyorum. Sürekli yükseliyor. Neden yükseldiğini de bir türlü anlayamadım. Şirket hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bora Çakır/Samsun
Temmuz 2011’de borsaya gelen Özbal Çelik, yaşadığı düşüşün ardından Ağustos 2015’te en düşük 0,68 TL’yi test etti. Hisse, söz konusu tarihten sonra kademeli olarak yükselirken özellikle ekim ayının sonunda çıkış ivmesini yükseltti.

Şirketin Mersin ve Kuşadası’ndaki taşınmazlarını satacağına dair açıklamasının ardından hissedeki çıkışın ivme kazandığı görülüyor. Ancak sürekli zarar eden bir mali yapıya sahip. Mevcut taşınmazların satılacak olmasının da eldeki varlıkların nakde döndürmenin dışında bir getirisi bulunmuyor.

Bu anlamıyla hissedeki çıkışı pek de anlamlı görmediğimizi belirtmek isteriz. Neticede şirket, gerçekleşecek satış geliriyle borçları kapatırken bu defa da gelir yaratacak imkanlardan mahrum kalacak. Gerçekleşecek operasyon kısa vadede finansman yapısını güçlendirse de uzun
vadede geliri ortadan kaldıracak.

Turcas gibi petrolle uğraşan bir şirketin düşmesini bir türlü anlayamıyorum. Neden düşüyor? Daha nereye kadar düşecek?
Tuncay Uçar/Erzurum
Turcas Petrol, düzeltilmiş verilere göre, 2013 yılında en yüksek seviyesi 3,22’yi gördükten sonra düşerek günümüze kadar indi. Hissenin fiyatı halihazırda düşüşünü sürdürüyor. Ancak dolar bazlı verilerle takip edildiğinde hissenin mevcut seviyesinin önemli destek seviyesinde bulunduğunu görmekteyiz.

Satış yoğunluklu işlemlerin devam etmesi hissenin fiyatının daha da aşağıya kayması ihtimalinin düşük olmadığını gösteriyor. 2014 yılsonunda zarar eden şirketin 2015’te gelir yaratamaması zararının artarak devam etmesine neden oluyor.

Denizbank daha da düşmeye devam edecek mi? Hissenin görüntüsü neyi gösteriyor? Şimdiden teşekkürler.
Kadir Öztürk/Muğla
Denizbank, ara ara yukarı yönlü çıkışlarda bulunsa da Mart 2010’dan bu yana yakaladığı en yüksek seviyesinin ardından düşüş kanalı içindeki hareketini sürdürüyor. Hissede gözlenen düşüşe rağmen fiyat kazanç oranı sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor. Şimdilerde sektör ortalaması 9,39 seviyesinde bulunuyor. Hissenin fiyat kazanç oranı ise 14,27.

Yaşanan gerilemede şirketin kârında gözlenen düşüşün etkisi bulunuyor. Tüm bunlardan ayrı olarak hissenin halka açık kısmının yüzde 99,39’u Deniz Yatmm’ın saklamasında bulunuyor. Bu da aktif bir piyasanın varlığına engel olmakta.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap