Yatırımcının Danışmanı 23 Eylül 2016

Yatırımcının Danışmanı 23 Eylül 2016

mehmetDagi Yatırım’ın çıkışı devam eder mi? Hisse alım için uygun mu?
Sunay Özdemir/Giresun

Dagi Yatırım Holding 2009 yılından bu yana arada yukarı yönlü sert ataklarda bulunsa da bu güne kadar istikrarlı bir çıkış sergileyemedi. Her defasında gerçekleşen atakların ardından gelen satışlarla hisse düştü. Son olarak temmuz ayının ikinci yarısında gerçekleşen atakla yukarı sıçradığı gözleniyor.Ancak hissenin geçmişten farklı bir durumu söz konusu değil. Kayda değer bir kârlılık yapısıda bulunmuyor.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Bu da hissedeki çıkışın bir süre sonra yerini satış baskısına bırakmasına neden olma ihtimalini güçlendiriyor. Söz konusu durum, hissenin riskli yapısının sürmesine neden olacağından, temkinli duruşun korunmasında fayda var.

Viking Kağıt’ı ilerisi için nasıl buluyorsunuz? Tekrar nominal değerinin üstüne çıkma ihtimali görüyor musunuz?
Yusuf Tepe/Kütahya

Viking Kağıt uzun süredir düşen bir seyir izliyor. Şirketin sürekli zarar etmesi, düşüşün temel nedeni. Açıklanan altı aylık bilançosunda da farklı bir durum gözlenmiyor. Şirketin azaltmakla birlikte zararı devam ediyor. Son mali tablolarına göre birikmiş geçmiş yıl zararı 98,4 milyon TL. Bilançosuna göre özsermaye tutarı, sermayesinin altında. Mevcut haliyle hisseyle ilgili olumlu bir işaret gözlenmiyor. Kuşkusuz piyasadaki genel seyre bağı olarak arada yukarı çıkışlar yaşaması muhtemel olsa da uzun vadeli çıkış için gerekli şartlara sahip
olmadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Odaş’ın düşüşü sizce ne zaman duracak? Hisseyi bu seviyelerden alsam kâr etme ihtimalim var mı?
Turan Biçer/Erzurum

Üç yılı aşkın süredir borsada işlem gören Odaş’ın düzeltilmiş verilere göre ilk açılış fiyatı 4,94 TL’ye denk geliyor. Hisse, geçen yıl bir ara 12,06 TL’ye kadar çıksa da sonrasında geriledi ve şimdilerde 7,81 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin istikrarlı bir kârlılığa sahip olamaması, en büyük sıkıntısı. Bir yıl kâr ederken ertesi yıl zarara dönüyor. Geçen yıl zarar eden şirketin bu yıl kâr açıklaması şaşırtıcı olmayacaktır. Açıklanan altı aylık bilançosunda da bunu gözlemleyebilmek mümkün. Ancak sonraki yıl zarar olasılığının hiç de düşük olmaması, hisseye ilgiyi sınırlı tutuyor. Bu da hissedeki çıkışı olumsuz yönde etkiliyor. Düzenli kâr eden şirketler takip edilmeli.

Elimde Gentaş hissesi var. Hissede çıkış daha sürer mi? Tutmamı mı yoksa satmamı mı önerirsiniz?
Arda Ersoy/Mardin

Temmuz 2014’te başlayan düşüşünü bu yılın ilk ayına kadar sürdüren Gentaş, 6 Ocak 2016 günü düzeltilmiş verilere göre en düşük 0,96 TL’yi gördü. Ardından yatırımcıların artan talebine bağlı olarak yükseldi ve geçen ay 1,40’a kadar çıktı. Şimdilerde düzeltme hareketinde bulunan hissenin teknik olarak çıkış trendi korunuyor. Şirketin düzensiz bir kârlılığa sahip olması sorun. Bir yıl kârını düşürürken ertesi yıl artırıyor. Aynı rutine göre bu
yıl kârını artırması bekleniyor. Şüphesiz bu beklenti hissenin fiyatına olumlu yönde yansıyor. Halihazırda Fiyat/Kazanç (F/K) oranı makul seviyede ve çıkışı destekliyor. Ancak bir sonraki yıl kârda yaşanacak olası düşüş hareketinin, uzun vadede hissenin yükselişine engel olabileceğini göz ardı etmemeli.

Atlantik Petrol’de (Atpet) ciddi zararım var. Ne yapmamı önerirsiniz?
Furkan Demirci/Niğde
Düzensiz bir yapıya sahip bulunan hisse, Kasım 2015’te en yüksek 5,96 TL’yi test etti ve ardından sert bir düşüş yaşadı. Şimdilerde de taban seviyelerinde bulunuyor ve nominal değerinin üzerinde tutunuyor. Bir hissede istikrarlı çıkış için şirketin gelir ve kârlılıkta düzenli büyüme sergileyebilmesi önemli. Ancak Atlantik Petrol, bu nitelikten hayli uzakta. Şirket, geçmiş beş yıl zarfında ya zarar ya da cüzi miktarda kâr gerçekleştirebildi. Son açıklanan altı aylık bilançosunda zarar devam ederken yıl sonunda da zarar ihtimali hayli yüksek. Bu şartlar altında hissede belki spekülatif çıkışlar yaşanabilir fakat uzun vadeli çıkış için gerekli şartlar bulunmuyor.

Üç aydır Menderes Tekstil’de pozisyondayım. İlerisiyle ilgili düşüncenizi paylaşır mısınız?
Talha Güney/Manisa

Bir hissenin düzenli yükselebilmesi için gelir ve kârını istikrarlı şekilde yükseltebilmesi önemlidir. Aksi takdirde zarar ettiği ya da kârını düşürdüğü yıllarda düşüş, kârın arttığı yıllarda da çıkış potansiyeli güçlenecektir. Menderes Tekstil, geçen yıl zarar ederken bu yılın ilk yarısında kâra döndü. Fiyat seyrinde ise geçen yıl sürekli düşerken bu yılın ilk ayından itibaren çıkış ivmesinin ağırlık kazandığı gözleniyor. Halihazırda hissenin F/K oranı sektör ortalamasının üzerinde. Bu itibarla mevcut fiyatın düşük olduğu düşünülmemeli. Öte yandan hissedeki çıkışın sürebilmesi için kârdaki artışın devam edebilmesi şart.

Merit Turizm’in bir türlü çıkmamasının sebebi nedir? Hisseyle ilgili bilgi verir misiniz?
Serhan Bingöl/Malatya

Turizm sektöründe faaliyet yürüten Merit Turizm, hiç de iyi bir performansa sahip değil. Bu sezon turizm sektöründeki olumsuz seyrin de etkisiyle yatırımcıların hisseye ilgi göstermemesi düşüşün devam etmesine neden oldu. Hissenin Serbest İşlem Platformu’nda (SİP) bulunması ise aktif bir piyasanın varlığına engel oluyor. Düşüşe rağmen fiyat, şirketin mali yapısıyla uyumlu. Halihazırda F/K oranı 6,77 seviyesinde. Hissenin bulunduğu platformun da etkisiyle işlem hacmi hayli düşük. Son bir yıllık günlük ortalaması bin 550 TL’yi aşmıyor. Aktif bir piyasanın oluşabilmesi için işlem hacminin artması şart.

Despec’i almayı düşünüyorum. Biraz daha beklemeli miyim? Yoksa ‘alım için uygundur’ der misiniz?
Erkan Avcı/Balıkesir

Despec Bilgisayar, nisan ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek 4,84 TL’yi gördü ve ardından satışlarla birlikte geriledi. Hisse düşüşle birlikte geçen ay en düşük 3,10 TL’ye kadar indi. Mevcut seviyenin üzerinde tutunabilmesi ise alıcıların güçlenebilmesiyle alakalı. Şirketin bu yılın ilk yarısında kârını düşürmesi, satış baskısının devam etmesine neden olurken düşüşün asıl nedeni olarak öne çıktı. Teknik olarak 3,10 TL seviyelerinde güçlü desteğin bulunması, hissenin daha da aşağıya inmesine mani olabilecektir.

Elimde üç bin adet Yeşil Yapı hissesi var. Aldığımdan bu yana bir türlü çıkmadı. Sizce boşuna mı bekliyorum?
Sinan Arslan/Tekirdağ

Yeşil Yapı, Ocak 2015’te en yüksek 1,69 TL’yi test ettikten sonra hızla geriledi ve Ağustos 2015’ten bu yana daha ziyade yatay bir seyir izliyor. Şimdilerde nominal değerinin altında bulunan hissenin 7 Eylül 2016 günü kapanışı 0,72 TL’den gerçekleşti. Geçen yıl her ne kadar kâr açıklasa da son beş yılın diğer yıllarında sürekli zarar söz konusu. Bu yılın ilk yarısında da zararın devam ettiği göz önüne alındığında çıkış için uygun şartların bulunmadığını söylemek yanlış olmaz. Zarar eden şirketler yerine gelir ve kârlılıkta istikrarlı büyüme sergileyebilen şirketlerin takibi daha uygun olacaktır.

Egeli&Co Tarım Girişim dip seviyelerinde olduğuna göre almak mantıklı mıdır? Yoksa biraz daha aşağı kaymasını beklemek daha mı doğru olur?
Hüseyin Özcan/İstanbul

Bir hissenin dipte olması, alım için yeterli gerekçe olamaz. Asıl önemli olan çıkışa olanak sağlayacak enerjiyi bulup bulamayacağıdır. Bir hisseyi dipten yukarıya taşıyacak asıl güç ise şirketin mali yapısında gözlenecek olumlu gelişmedir. Eğer şirket gelir ve kârını istikrarlı şekilde yükselteceğine dair güçlü sinyaller verebiliyorsa, o takdirde pozisyon almak için bir sebebin varlığından bahsedilmek mümkündür. Aksi takdirde hissede belki spekülatif hareketler gözlenebilir ama uzun vadeli bir yükselme beklentisi fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. Egeli&Co Tarım Girişim için de benzer durum söz konusu. Şirket istikrarlı bir kârlılığa sahip değil. Geçen yıl zarar eden şirket, bu yılın ilk yarısında da zararını sürdürdü. Kârlı şirketlerin takibine özen gösterilmeli.

Yapı Kredi Koray hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? Hisseyle ilgili değerlendirme yapar mısınız?
Mehmet Kalkan/Adapazarı

Yapı Kredi Koray, 2006 yılında en yüksek 6,25 TL’yi test ettikten sonra düştü. Geçen süre zarfında arada yukarı yönlü ataklarda bulunsa da düşüşten kurtulamadı. Şimdilerde ise 1,19 TL’nin üzerinde bulunan hisse, taban seviyelerde işlem görüyor. Hissenin bu denli düşmesinde kuşkusuz güçlü bir kârlılık yapısına sahip olamamasının etkisi var. Şirket son beş yılın ilk üçünde zarar ederken son ikisinde kâra geçti. Ancak açıklanan altı aylık bilançosundaki zarar, şirketin yıl sonunda tekrar kâr açıklama olasılığını zayıflatıyor. Bu durum hisseye ilgiyi düşürürken taban seviyelerde işlem görmesine neden oluyor. Şirketin yatırımcıya güven verebilmesi için kârlılığını istikrarlı şekilde sürdürebileceğine dair işaretler gösterebilmeli.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap