Yatırımcının Danışmanı 26 Temmuz 2016

Yatırımcının Danışmanı 26 Temmuz 2016

mehmetMEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Etiler, boşluk bırakarak düştüğüne göre teknik olarak tekrar 4 seviyelerini görür mü?
Ercan Kanber/Balıkesir
Borsada hareket ederken teknik analize göre işlem yapmak bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak bu yöntemin tek başına kullanılmasını sıkıntılı gördüğümüzü belirtmek isteriz. Zira şirketin mali yapısı göz ardı edilerek sadece teknik analize göre hareket edilmesi zarar etme olasılığını artıracaktır. Bu noktada mali analizin de göz önünde bulundurularak güçlü şirketler arasında teknik göstergeleri olumlu olanların tercih edilmesinin daha yerinde bir yaklaşım olacağını hatırlatmak isteriz. Tüm bunlardan ayrı olarak teknik olarak bırakılan bir boşluğun doldurulması ağırlıklı olarak mümkün olmakla birlikte mutlak olarak doldurulacağını düşünmek yanlış olacaktır. Sonuç olarak tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde sembolik düzeyde kâr açıklamanın ötesine geçemeyen böylesi şirketten uzak durmakta fayda vardır.

Batısöke nasıl görünüyor? Hissenin düştüğü bu durumdan kurtulma olanağı var mı? Almayı önerir misiniz?
Ali Tutkun/Erzincan
Düzeltilmiş verilere göre, Şubat 2015’te en yüksek 2,93 TL’yi test eden Batısöke, sonrasında geriledi ve son bir yılı aşkın süredir de yatay bantta hareket ediyor. Hisse yatay trendinde zaman zaman yukarı yönlü ataklarda bulunsa da geçen süre içinde Şubat 2015’teki seviyesine bir daha ulaşamadı. Mali tabloları incelendiğinde ise şirketin, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürdüğü gözleniyor. Şirketin son açıklanan üç aylık bilançosunda da gelir ve kârdaki düşüş sürdü. Mali yapıdaki performansla birlikte değerlendirildiğinde hissenin fiyatındaki yatay seyir de daha iyi anlaşılıyor. Hissenin mevcut yatay trendini uzun vadede yukarı yönlü kırabilmesi için gelirini ve kârını artırabilmesi şart.

Avivasa’nın çıkışını neye yorumluyorsunuz? Alımlar devam eder mi?
Veyis Irmak/Ankara
Avivasa, Haziran 2015’ten bu yana yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, düzeltilmiş verilere göre 8 Haziran 2015 günü en düşük 12,89 TL’yi test ederken yaşanan çıkışın ardından geçtiğimiz nisan ayında en yüksek 21,70 TL’yi gördü. Hisse şubat ayından bu yana daha ziyade yatay bir seyir içerisinde. Geçtiğimiz yıl kârını düşüren şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise kârını yüzde 17,3 artırdı. Ancak bu artış, mevcut fiyat seviyesi göz önüne alındığında yeterli görülmemeli. Zira fiyat kazanç oranı 62,87 seviyesinde bulunuyor. Bu durum yatırımcıların şirkete yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Halka açık kısım içindeki yabancının payı ise yüzde 70,63 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran ileriye dönük beklentinin yabancı yatırımcılardan geldiğini gösteriyor.

Aslan Çimento’nun bilançosu iyi olduğu halde neden yükselmiyor? Çıkması için ne gerekiyor? Yardımcı olabilir misiniz?
Sadık Aslan/Muğla
Aslan Çimento, geçtiğimiz yıl kârını düşürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 32,62 oranında artırdı. Şirketin kârını artırması olumlu olarak görülse de hissenin fiyatı ile birlikte değerlendirildiğinde kârını yeterli görmek mümkün değil. Zira fiyat kazanç oranı 49,21 seviyesinde bulunuyor. Sektör ortalamasının ise 11,27 seviyesinde bulunduğu göz önüne alındığında şirketin kârını mevcut seviyelerin üzerine çıkarması gerektiği anlaşılıyor. Aynı şekilde piyasa defter değeri de 11,48 gibi hayli yüksek bir rakamı gösteriyor. Yaşanan düşüşe rağmen bu haliyle hissenin fiyatının ucuz olduğunu düşünmek yanılgı olacaktır. İstikrarlı bir çıkış için kârdaki artışın daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesi beklenmeli.

Kordsa’yı bu seviyelerden almak mantıklı olur mu? Kaçırdık mı yoksa alıp beklesek kazandırır mı?
Levent Dargın/Kars
Kordsa, arada sert düşüşler yaşamasına rağmen uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, şimdilerde de TL bazlı verilere göre tarihi seviyelerinde bulunuyor. Dolar bazlı verilerle analiz edildiğinde ise arada kanalın dışına taşsa da 2010 yılından bu yana yatay bir seyir söz konusu. Şimdilerde güçlü direnç seviyelerinde bulunuyor. Şirketin son açıkladığı üç aylık bilançosu çıkışı destekliyor. Zira gelir ve kârında kayda değer bir artış söz konusu. Şirketin aynı performansı sürdürebilmesi çıkışın da devam edebilmesine olanak sağlayacaktır. Yılın ilk altı ayında hisseye özellikle yabancı ilgisi gözleniyor. Yabancıların hissedeki payı yılın ilk günü yüzde 26,17 iken haziran sonunda yüzde 41,75’e çıktı. Alımların sürmesi çıkışı destekleyecektir.

Armada hakkında bilgi alabilir miyim? Durumunu nasıl görüyorsunuz? Toparlanma sürecek mi? Geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Cemil Albayrak/Trabzon
Armada Bilgisayar’ın sermayesinin yüzde 80,76’sı Aptec Holdings’in elinde bulunuyor. Borsada işlem gören kısım ise yüzde 19,24 olup bununda yüzde 71,96’si Garanti Yatırım Menkul Değerler’in saklamasında bulunuyor. Bu itibarla hissenin toplanmış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öte yandan hissenin fiyatı geçtiğimiz mart ayında düzeltilmiş verilere göre, en yüksek 5,54 TL’yi test etti ve ardından geriledi. Hissenin mevcut haliyle fiyatında düzeltme gözlense de uzun vadeli çıkış kanalı içinde hareketini koruyor. Şirketin son açıklanan üç aylık bilançosunda satış gelirindeki düşüşe rağmen kârının yükselmesi çıkışıyla ilgili beklentiyi korumasına olanak tanıyor. Bu durum hissedeki çıkışın da sürmesine olanak tanıyacaktır.

Martı GYO’nun şimdiki çıkışını nasıl görüyorsunuz? Çıkış sürer mi?
Tarık Güzel/Sinop
Yaklaşık altı yıldır borsada işlem gören Martı GYO’nun borsada ilk işlem tarihi Eylül 2010. Hisse anılan tarihte düzeltilmiş verilere göre, 1,33 TL’den açılışını gerçekleştirirken sonrasında kademeli olarak geriledi. Son olarak geçtiğimiz yıl haziran ayında yukarı yönlü atakta bulunsa da gelen satış baskısıyla tekrar yönünü aşağı çevirdi. Uzun süredir nominal değerinin altında bulunan hissenin şimdilerde yukarı atağını uzun süre devam ettirmesi beklenmemeli. Bunda istikrarlı bir kârlılığa sahip olamamasının etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl zarar eden şirketin bu yıl da benzer bir bilanço ile gelmesi ya da cüzi bir kâr rakamı gerçekleştirmesi şaşırtmamalı. Bu da mevcut çıkışın sınırlı kalmasına neden olacaktır.

Euro Yatırım Holding, ‘Taban fiyata geldi daha aşağıya gitmez’ derken yine düşüyor. Hisseyle ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim?
Deniz Kaner/Gaziantep
Euro Yatırım Holding, Temmuz 2015’te en yüksek 3,25 TL’yi test ederken sonrasında hızla geriledi. Bu yılın ilk gününden itibaren ise tabanda yatay bir seyir söz konusu. Ancak geçtiğimiz haziran ayında mevcut yatay trendin korunması noktasında zorlandığı ve aşağı yönü eğilimin devam ettiği gözleniyor. Hisse halihazırda nominal değerinin altında ve fiyatı en düşük hisseler arasında yer alıyor. Fiyatın bu denli düşmesinde şirketin zarar etmesinin etkisi bulunuyor. Son açıklanan üç aylık bilançosunda da zarar eden şirketin özsermayesi sermayesinin altına gerilemiş durumda. Kârlı şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacak.

Gooryear uzun vade için alıma uygun mu? Fiyatı ucuz mu? Düşüşler alım fırsatları olabilir mi?
Selami Orakçı/İzmir
Goodyear geçtiğimiz 28 Mart günü düzeltilmiş verilere göre, kapanışını 3,31 TL’den gerçekleştirirken sonrasında boşluk bırakarak yukarı yönlü sert
bir hareket sergiledi. Hissenin bu denli sert çıkmasında şirketin yüzde 2.165,54 oranında bedelsiz sermaye artırımına gideceğine dair açıklaması etkili oldu. Yaşanan çıkışın ardından hisse 1 Nisan günü en yüksek 6,30 TL’yi gördü. Sonrasındaysa hisse gerilerken yukarı çıkışta bırakılan boşluğun da doldurulduğu gözleniyor. Şirketin ilk çeyrek bilançosunda kârını yüzde 59’a varan oranda düşürmesi sorunlu olarak görülmeli. Gelirdeki artışa rağmen maliyet ve gider kalemindeki yüksek artış şirketin dönem sonundaki kârını geriletti. Kârın artamaması hisse üzerinde baskıya neden olacaktır.

Elimde Global Menkul Değerler hissesinden var. Aldığımdan beri hiç kıpırdamıyor. Tutmayı düşünüyorum ama tam karar da verebilmiş değilim. Tutmak doğru bir karar mıdır?
Ceyhun Mert/Edirne
Haziran 2011’de borsaya gelen Global Menkul Değerler, halka arz seviyesinde tutunamadı ve aşağı kaydı. Düzeltilmiş verilere göre halka arz fiyatı 1,65 TL’ye denk gelen hisse, nominal değerinin altında bulunuyor. Şimdilerde ise 0,46 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin bu denli düşmesinde şirketin güçlü bir mali yapıya sahip olamamasının etkisi bulunuyor. Son açıklanan ilk çeyrek bilançosunda 2,1 milyon TL zarar açıklayan şirketin aynı performansı devam ettirmesi halinde yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı hiç de düşük değil. Mevcut haliyle birikmiş geçmiş yıl zararı ise 6,8 milyon TL. Mali yapıdaki zayıflık ister istemez hisseye olan talebi sınırlıyor. Güçlü yapıya sahip şirketleri takip etmekte fayda var.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap