Yatırımcının Danışmanı 28 Şubat 2016

Yatırımcının Danışmanı 28 Şubat 2016

Mehmet Aslan

Rhea Girişim hakkındaki fikrinizi nedir? Çıkış sürer mi?
Barış Kasap/Tekirdağ
Rhea Girişim, 2010 yılında en yüksek seviyesi 6,15 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Yaşanan düşüş Ekim 2014’te taban seviyesi 0,62 TL’ye kadar sürdü. Sonrasındaysa kademeli bir çıkış yaşandı.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Ancak gerçekleşen çıkışa rağmen hissenin daha önce test etmiş olduğu zirve seviyesini görmesini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur. Bunun temel nedeni ise şirketin sürekli zarar eden bir yapıya sahip olması.

Son olarak 2015 dokuz aylık bilançosunda da zarar açıklayan şirketin, 2015 yıl sonu bilançosunda da zarar açıklaması sürpriz olmaz. Yaşanan zarara bağlı olarak birikmiş geçmiş yıl zararı da her seferinde artıyor. Şirketin öz sermayesi ise sermayesinin gerisine kaydı. Bu şartlar altında hissede pozisyon almak gereksiz risk anlamına gelecektir.

Favori Dinlenme Tesisleri hakkında bilgi verir misiniz? Elimde bin adet hisse var. Şirket borsadan ayrılmış, elimdeki hisseler ne olacak?
Cavit Kayser/İzmir
Oldukça sıkıntılı bir mali yapıya sahip bulunan Favori Dinlenme Tesisleri, Gözaltı Pazarı’nda işlem görürken geçen yıl önce geçici olarak sonrasındaysa sürekli işlem görmekten men edildi. Şirketin mali tablolarını kamuyla paylaşmaması ve Borsa İstanbul’a kotasyon ücretini ödememesi, işlem sırasının kapatılma gerekçeleri arasında yer alıyor. Sonrasında ise şirket aleyhine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın açtığı davanın neticesinde, şirketin iflasına karar verildi. Kararın kesinleşmesi sonrasındaysa tasfiye sürecine gidilecek. Bu durum karşısında yatırımcıların zararı realize oldu.

Beyaz Filo’nun çok iyi bir hareketi var. Bundan sonra da çıkış sürer mi, yoksa buraya kadar mıdır?
Yiğit Arpacı/Bursa
Dört yıldır borsada işlem gören Beyaz Filo’nun fiyatı, Haziran 2015’ten bu yana yükselmekle birlikte hâlâ halka arz seviyesinin gerisinde. Hissenin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ise oldukça makul bir seviyede. Bunda son açıklanan 2015 yılı altı aylık bilançoya göre kârlılıktaki artışın etkisi bulunuyor.

Kârdaki artışın hissenin çıkışında da etkili olduğu görülüyor. Ancak bu çıkışın sınırlı kaldığı ve yatırımcıların belli bir marjı korudukları gözleniyor. Bunda şüphesiz Piyasa Değeri/Defter Değeri’nin (PD/DD) 3,42 gibi oldukça yüksek bir seviyede kalmasının etkisi olsa gerek. PD/DD’nin yüksek olması, çıkışın belli seviyede kalmasına neden olacaktır.

Pınar Süt’te maliyetim 19 TL. Hisse bir türlü çıkmıyor. Nedeni hakkında bilgi alabilir miyim?
Alper Kendir/Denizli
Uzun süre yükselen kanalda hareket eden Pınar Süt, Mayıs 2015’te düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesi 25,71 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Hisse aradan geçen süre zarfında zaman zaman yukarı yönlü atakları olmakla birlikte düşüşünü sürdürüyor.

Şirketin mali yapısı incelendiğinde, altı aylık faaliyet döneminde kârını gerilettiği
gözleniyor. Hissenin düşüşünde kârdaki gerilemenin etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kârdaki gerilemenin üçüncü çeyrekte de artarak devam etmesi, Pınar Süt’ün yıl sonu mali tablosunda kâr beklentisinin düşmesine neden oluyor. Bu durum ister istemez hisse üzerinde baskıya neden oluyor. Hisseye ilginin artabilmesi için kârdaki gerilemenin durması önemli.

Bak Ambalaj ne zaman yükselecek? Hisseyle ilgili değerlendirmenizi öğrenebilir miyim?
Mehmet Altun/Kars
Uzun süre yatay kanal içinde inişli çıkışlı harekette bulunan Bak Ambalaj, ocak ayında içindeki kanalın üstüne çıksa da gelen satış baskısının etkisiyle yine geriledi ve yatay kanala geri döndü. Hissenin yükselmemesinde kârda artış yaşanmamasının etkisi görülüyor.

Son açıklanan 2015 dokuz aylık bilançoya göre şirketin 210 milyon TL’yi aşan bir gelire karşın elde edilen kâr rakamı 2 milyon TL’ye ancak yaklaşabiliyor. F/K oranı ise 49,82 gibi hayli yüksek bir orana denk geliyor. Söz konusu oranın makul seviyeye inebilmesi için kârın artabilmesi önemli.

Konfrut Gıda’yı bu seviyeden alsam kazanma ihtimalim sizce ne olur? Hisse için öneriniz nedir?
Orhan Çoban/Sivas
Şüphesiz borsada kazanmanın tek bir yolu yoktur. Her yatırımcının kişiliğine ve yatırım tarzına bağlı farklı yöntemlerle kazanç elde etmek mümkündür. Biz ise büyüyen şirketlere yapılacak yatırımla daha düşük riskle kazanç elde edilmesini önermekteyiz.

Konfrut Gıda’yı da bu bakış açısıyla değerlendirmekte fayda var. Şirketin mali yapısı incelendiğinde istikrarlı bir büyümenin gerçekleşmediği gözleniyor. Şirket geçen yıl kârını artırırken 2015 dokuz aylık bilançosuna göre kârda gerileme söz konusu. Bu da istikrarlı çıkışın önündeki en önemli engel.

Lokman Hekim’in yükselmemesini neye bağlıyorsunuz?
Batuhan Dere/Adana
Beş yıl önce borsada işlem görmeye başlayan Lokman Hekim, arada geçen süre zarfında yukarı yönlü çıkışları olsa da şimdilerde halka arz seviyesinde. Şirket iki yıl aradan sonra 2015 yılında kârında kayda değer bir artış gösterdi.

Ancak ticari hacmi Hissede istikrarlı bir çıkış için kârdaki yükselişin devam edebilmesi önemli. Ancak şirketin bu istikrarı ne ölçüde sağlayabileceği, yatırımcı nezdinde belirsiz olsa gerek ki yatırımcılar hisseye karşı mesafeli durmayı tercih ediyor. Bu da hissenin fiyatının düşük kalmasında etkili oluyor.

Temapol uzun vadeli alım için uygun mu? Hissede beklenti var mı?
Deniz Kızgın/Şanlıurfa
Plastik levha üretimi alanında faaliyet gösteren Temapol, 2013 yılından bu yana borsada işlem görüyor. Hisse, özellikle haziran ayından bu yana yükseliyor. Şirketin açıklanan yıl sonu bilançosuna göre gelirlerinde artış yaşanmasına rağmen kârı geçen yılın gerisinde kaldı. Kârdaki düşüşte finansman gideri kaleminde yaşanan artışın etkisi bulunuyor. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin yüksek olması, kârdaki erimede etkili oldu. Bu anlamıyla şirketin kredilerini kontrol altına alabilmesi önemli. Özellikle döviz kurundaki artışın sürmesi, şirketin kârı üzerinde baskıya neden oluyor. Kârda artış gerçekleşmemesi halinde hissenin geldiği fiyatın yüksek kalacağını belirtmek isteriz.

İzmir Demir Çelik yıllardır düşüp duruyor. Niye yükselmiyor?
Mustafa Gül/Çanakkale
İzmir Demir Çelik, Nisan 2012’de düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesi 5,09’u test ettikten sonra geriledi. Aradan geçen süre içinde gerçekleşen yukarı yönlü ataklara rağmen düşüş ivmesi sürdü. Aynı süre içinde şirketin sürekli zarar etmesi, yaşanan düşüşün temel nedenini açıklıyor. 2015 dokuz aylık bilançoda da zarar devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 181,6 milyon TL. Şirket zarar ettikçe öz sermayesi düşüyor. Hissede kalıcı bir çıkışın yaşanabilmesi için öncelikle kârlı bir yapıya kavuşabilmek önemli. Aksi takdirde arada çıkışlar yaşansa da düşüş ivmesi sürecektir.

Elimde bir miktar Marshall var. Hissede kısa vadede nasıl bir hareket yaşanır?
Bora Tunç/Karabük
Yatırımcısına kaybettiren hisselerden birisi olan Marshall, en yüksek fiyatını test ettiği 2011 yılındaki seviyesinin hayli gerisinde. Hisse uzun süredir düşen bir kanalda hareket ediyor. Şimdilerde ise 33 TL’nin üstünde tutunmaya çalışıyor.

Son dört yılın üçünde zarar eden şirket, 2014 yılında sembolik düzeyde bir kâr açıkladı. 2015 dokuz aylık bilançosunda da kârdaki düşük ivme korunmakla birlikte çıkış sürüyor. Ancak elde edilen kâr rakamını yeterli görmek mümkün değil. Bununla birlikte kârdaki artışın korunması, hissenin düşüşünü durdurmasına imkan verecektir. Mevcut kârlılığa göre hissenin gördüğü işlem fiyatı yüksek kalıyor. Kârı artmadığı takdirde hissedeki düşüşü normal görmek gerekiyor.

CLK Holding’de zararım çok büyük. Hisse tekrar işlem görür mü?
Can Memiş/Trabzon
Borsada işlem yaparken kolayı varken zoru denemek kazanma olasılığını düşürür. Buna rağmen yatırımcıların işlemleri takip edildiğinde kazanma ihtimali düşük olduğu halde zarar eden firmaları tercih etmekten kaçınmadıkları gözleniyor. Oysaki kâr eden ve elde ettiği kârı düzenli olarak artırabilen şirketlere ait hisselerin yükselme potansiyeli her zaman için daha fazla. Buna rağmen bir kısım yatırımcı, zarar eden şirketlere yönelebiliyor.

CLK Holding’e yatırımda bulunalar için de benzer bir durum söz konusu. Hissenin işlem sırası 2014 yılından bu yana kapalı ve faaliyeti de durdu. Buna rağmen şirketin Yakın İzleme Pazarı’nda tekrar işlem görmek için yaptığı bir başvuru söz konusu. Borsa İstanbul ise bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu bilançosunun alınması halinde karar vereceğini belirtiyor. Şirketin faaliyete geçmeden işlem sırasının tekrar açılmasını beklememeli. Mevcut görüntü ise faaliyete geçeceğine dair bir işaretin bulunmadığı yönünde.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap