Yatırımcının Danışmanı 3 Nisan 2016

Yatırımcının Danışmanı 3 Nisan 2016

Mehmet Aslan

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

İhlas Gazetecilik nasıl bir hisse? Bu fiyattan alım yapılır mı?
Cemil Kaya/Malatya
Borsada hisse alımında bulunurken uzun vadede umut veren şirketlerin tercih edilmesi kazanç olasılığını artırır. Umut vadeden şirketler daha ziyade zarardan kâra geçme imkanı bulunanlarla kârını düzenli artıranlar arasında yer alıyor. Ihlas Gazetecilik ise söz konusu özelliğe sahip bir şirket değil.

Şirket sürekli zarar ediyor. Gerçekleşen zararı bazı yıllar, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirle kapatarak dönem sonunda kâra döndü. Geçtiğimiz yıl ise dönem sonunda zarar açıklandı. Mevcut şartlarda şirketin istikrarlı bir kârlılık yakalayacağına dair herhangi bir umut görülmüyor. Kârlı şirketlerin takip edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Pegasus hisseleri toparlanıyor gibi geldi. Düzelecek umuduyla bekliyorum ama bir türlü olmuyor. Size göre ne olur?
Mehmet Aygün/Konya
Halka açıldığı 2013 yılında yükselen hisseler, Kasım 2013’te en yüksek 44 TL’yi test ettikten sonra sürekli düştü. Geçen süre zarfında zaman zaman yukarı atakları olsa da hisse düşüşten kurtulamadı. Şimdilerde de 16,53 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Ancak mevcut seviyenin halka arz fiyatının gerisinde kaldığını unutmamak gerekir. Hissenin bu denli düşmesinde yabancıların durmayan satışlarının etkisi var.

2014 ve 2015’te toplamda 194,4 milyon dolar net satış gerçekleştiren yabancıların, halka açık kısım içindeki yabancı payları 16 Mart 2016 itibarıyla yüzde 15’e geriledi. Yılın ilk günü ise bu oran yüzde 17,42 idi. Çıkış için satışların durulması etkili olacaktır.

Tek-Art Turizm’in sermaye artırma ihtimali var mı? Eğer sermaye artırırsa fiyatı nasıl etkilenir?
Burak Yıldız/Adana
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Tek-Art Turizm’in iyi bir performansı bulunmuyor. Şirket son beş yıldır hemen hemen aynı kârlılık yapısına sahip. Dahası sektörde yaşanan olumsuz gelişmelerden de etkilenme ihtimali gündemde. Bu da şirkete yönelik büyüme beklentilerini kırıyor.

Şirketin cüzi de olsa kâr açıklaması birikmiş geçmiş yıl zararlarını kapatmaya yetmiyor. Son açıklanan 2015 yılı bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 82,1 milyon TL seviyesinde. Bu şartlar altında bedelsiz sermaye artırımına gitme olanağı bulunmuyor. Ancak ihtiyaç duyması halinde bedelli sermaye artırımına gitmesi gündeme gelir ki böylesi bir durumda da SPK’nın yatırımcıyı koruyucu nitelikte ön koşullar araması gündeme gelebilecek.

Kipa hissesindeki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkış sürer mi?
Kenan Ayata/Bursa
Kipa geçtiğimiz ocak ayında en düşük 2 TL’yi test ettikten sonra kademeli olarak yükseldi. Hisse teknik olarak çıkışını koruyor. Bu yılın ilk üç ayında şirketle ilgili gündemde olan en önemli husus faal durumda olmayan Bolu ve Düzce’deki taşınmazların tapu devrinin gerçekleşmesiyle ilgili.

Şirket 18 Mart günü yaptığı açıklamada her iki taşınmaz için toplamda 41,5 milyon TL gelir elde ettiğini ve bunu işletme sermayesinin finansmanında kullanacağını duyurdu. Henüz yıl sonu bilançosunu açıklamayan
şirketin zarar açıklama olasılığı hayli yüksek. Öte yandan son açıklanan dokuz aylık bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 753,2 milyon TL’ye dayandı. Elde edilen kaynakla birikmiş geçmiş dönem zararların kapanma olanağı bulunmuyor. Şirketin kâra dönecek tedbirleri hayata geçirebilmesi önemli.

Oylum Sınai Yatırım’ın hareketi daha da devam eder mi? Buradan alırsak kâr etme olanağı var mı?
Yusuf Saygın/Trabzon
Oylum Sınai Yatırım’ın fiyatı nominal değerinin altında bulunuyorken mart ayının ilk haftası gerçekleşen çıkışla birlikte 2 TL’nin üstüne çıktı. Mevcut haliyle hissenin çıkmasını gerektirecek bir açıklama ya da gelişme bulunmuyor.

Bu durum hareketin spekülatif beklentilerle yaşandığı ihtimalini güçlendiriyor. Şirketin mali yapısı incelendiğinde de çıkışı destekleyen bir gelişme görülmüyor. Şirket son beş yıl içinde bir defaya mahsus açıkladığı sembolik düzeydeki kârın dışında sürekli zarar etti. Geçtiğimiz yıl da zarar ederken birikmiş geçmiş yıl zararı 6,6 milyon TL’ye çıktı. Mevcut şartlar altında hissede alım gereksiz risk içereceğinden uzak durmakta fayda var.

Akmerkez’de neler oluyor? Teknik olarak değerlendirmesini öğrenebilir miyim?
Murat Doğan/Gaziantep
Akmerkez GYO, düzeltilmiş verilere göre, en yüksek seviyesi 26,97 TL’yi 2010 yılında test etti. Sonrasında da bir daha bu seviyelere ulaşamadı. Bununla birlikte 2013 yılından bu yana indiği seviyeden kademeli bir çıkış sergilediği görülüyor. Söz konusu ivmenin korunması halinde çıkışı n sürmesi de mümkün olabilecek. Hissenin fiyat kazanç oranı ise 9,21 gibi makul bir seviyede bulunuyor. Ancak sektör ortalamasının 5,65 olduğunu hatırlatmak isteriz. Diğer taraftan piyasa defter değeri de 3,01 seviyesinde bulunuyor. Hissenin çıkışını sürdürebilmesi için şirketin kârını yükseltebilmesi önem arz ediyor.

Borsaya uzun vadeli bakın diyorsunuz ama uzun vadeli alsak da yine kaybediyoruz. Nasıl oluyor bu iş?
Hasan Ulu/Edirne
Şüphesiz borsada kazanmanın tek bir yolu ya da formülü yoktur. Biz farklı seçenekler arasında daha düşük risk içermesi açısından uzun vadeli yatırım stratejisinin tercih edilmesini önemsiyoruz. Ancak herhangi bir hissenin alınıp uzun süre beklenmesiyle kazanç elde edileceğini düşünmek yanlıştır.

Aynı zamanda şirketin gelirini ve kârını da istikrarlı şekilde büyüttüğünü görebilmeli. Ayrıca şirketin sermayesi ve ticari büyüklüğü ile elde edilen kâr arasında uyum da olmalı. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin bilanço dönemlerini takip ederek mali yapıda olumsuz bir gelişme görülmesi halinde hissenin satılarak büyümesini sürdüren şirketlere geçebilmeli. Böylesi bir durumda kazanç elde etme ihtimali her zaman için daha yüksek olacaktır.

Kervansaray’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Zeynel Taştekin/Balıkesir
Borsada işlemde bulunan bir yatırımcı için asıl önemli olan yükselecek hisseyi tespit edebilmektir. Şüphesiz zarar eden bir şirkete ait hissenin çıkması da mümkündür. Ancak istikrarlı bir çıkışı doğaldır ki sürekli kârını artıran şirkete ait hisse ile daha ziyade mümkün olabilecektir. Kervansaray Yatırım Holding ise son dört yıldır sürekli zarar ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 73 milyon TL’ye dayanırken, öz sermayesi henüz eksiye dönmemekle birlikte sermayesinin gerisine düşmüş durumda. Bu şartlar altında hissede pozisyon almayı düşünmek gereksiz risk anlamına gelecektir. Kâr eden şirketleri takip etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İş Bankası daha ne bekliyor? Neden çıkmıyor?
Bünyamin Güven/Manisa
İş Bankası C hissesi, Ocak 2015’te düzeltilmiş verilere göre en yüksek 6,84 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen çıkışın ardından düşüş trendini yukarı yönlü kırmış görünüyor.

Takas verileri incelendiğinde ise özellikle yabancıların yılın ilk gününden itibaren alım ağırlıklı çalıştıkları gözleniyor. Yabancıların ilk iki ayda gerçekleştirdiği net alım tutarı 7,6 milyon dolara ulaştı. Halka açık kısmın içindeki payları ise yükselerek 16 Mart günü yüzde 18,16’ye çıktı. Alımların devam etmesi hissedeki yükselişin de sürmesine olanak sağlayacaktır.

Banvit’in son günlerdeki iniş çıkışının sebebi küçükleri silkelemek mi? Elimizdeki payları ucuza kapatmaya mı çalışıyorlar?
Erhan Kavak/Mersin
Banvit, 23 Mart günü yaptığı açıklamada tahsisli satış veya benzeri bir ortaklık için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından hissenin fiyatında yukarı doğru yüksek marjlı bir hareketlenme yaşandı. Haberle birlikte hisseye ilgi arttı.

Şirkete ortak olabilecek büyük bir yatırımcının şirketi kârlı hale getirebilme olasılığının satın alındığı anlaşılıyor. Ancak görüşmelerin ardından bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli olmadığı gibi olası yeni ortağın şirkete ne katabileceği de bu aşamada belirsiz. Açıklamanın daha ziyade spekülatif bir harekete gerekçe yapıldığı gözleniyor. Bu harekete kapılarak zarar etme ihtimalinin hiç de düşük olmadığını hatırlatmak isteriz.

Kardemir D hissesinde ne oldu da yükselip duruyor? Bilgi verebilir misiniz?
Bülent Gündüz/İstanbul
Kardemir D, Kasım 2014’ten bu yana yaşadığı düşüşün ardından geçtiğimiz şubat ayında nominal değerinin altına kaydı. Hisse, 17 Şubat 2016 günü en düşük 0,94 TL’yi test ederken şimdilerde 1,40 TL’nin üstünde bulunuyor. Şirket yönetimi, 22 Mart günü yaptığı açıklamada bu yıla ilişkin beklentilerini kamuyla paylaştı.

Buna göre 2016 yılında 84 milyon dolar yatırım hedeflenirken 2 milyon 131 bin ton esas ürün satışı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl ise satış miktarı 2 milyon 81 bin tondu.

Şirketin ürün miktarındaki satıştan ziyade maliyetleri ve borçluluk yapısını kontrol altına alabilmesi daha önemli bir noktada bulunuyor. Zira geçtiğimiz yıl oluşan dönem sonu zararında artan maliyetlerle finansman giderlerinin etkisi bulunuyor. Şubat ayından bu yana alımların güçlenmesi şirkete yönelik beklentilerin güçlendiğiİlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap