Yatırımcının Danışmanı 7 Şubat 2016

Yatırımcının Danışmanı 7 Şubat 2016

Mehmet Aslan

Gübre Fabrikaları ile ilgili beklentiniz nedir? Hissenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Turgut Atakan/Isparta

Uzun vadede yükselen kanal içinde hareket eden Gübre Fabrikaları, en yüksek seviyesini geçtiğimiz yıl test etti. Hisse, 15 Temmuz 2015’te düzeltilmiş verilere göre zirve seviyesi 8,89 TL’yi gördükten sonra düşüşe geçti. Yaşanan gerilemede hissede pozisyon alan yabancı yatırımcıların satışlarının etkisi bulunuyor.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail. com

Özellikle temmuz ayından bu yana gerçekleşen net satış tutarı 37,5 milyon doları aştı. Bu satışlar hissedeki düşüşte etkili oldu. Şimdilerde ise yabancıların işlemlerinde alım ağırlığı öne çıkıyor. Alımların devam etmesi, hissenin yönünü yukarı çevirmesinde etkili olacaktır.

Beşiktaş hissesinin karnesinde yedekler toplamı, 2014 kârları ve net kâr marjları ekside. Peki bu yükseliş neden?
Selami Orakçı/İzmir
Bir hissedeki çıkışın nedeni her zaman ekonomik sebeplere dayanmayabilir. Spekülatif gerekçelerle de pekala çıkışların yaşanması mümkündür. Ancak böylesi artışların oldukça riskli ve kaybettirme potansiyelinin hayli yüksek olduğunu hatırda tutmakta fayda var. Beşiktaş Futbol için de benzer bir durum söz konusu.

Şirketin geçmiş yıl verileri takip edildiğinde, hissenin zaman zaman yukarı yönlü sert ataklarda bulunduğu, sonrasında ise aynı sertlikle gerilediği görülüyor. Şimdilerde yaşanan durumun geçmişteki çıkışlara bu yönü ile benzediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hissenin fiyatı bir süredir çıkıyor. Ancak bu çıkışı ekonomik veriler desteklemiyor. Hal böyle olunca da bir süre sonra beraberinde düşüşün gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Vakko hissesini nasıl görüyorsunuz? Uzun vadeli olarak düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
Fatih Özkan/İstanbul
Vakko, alanında önemli bir marka olmasına rağmen yatırımcısına uzun vadede kazandırabilmiş değil. Hisse, 2011 yılında en yüksek seviyesini test ettikten sonra sürekli geriledi. Bir şirkete ait hissede çıkış yaşanabilmesi için kârlığın artması önemli. Vakko ise bu noktada yeterli bir performans sergileyemiyor.

Son iki yılda zarar eden şirket, açıklanan 2015 dokuz aylık bilançosunda da zararını sürdürüyor. Bu durum, 2015 yılında da zarar açıklama olasılığının hayli güçlü olduğunu gösteriyor. Şirketin zarar eden bir yapıya sahip olması, hissenin fiyatı üzerinde baskıya neden oluyor. İstikrarlı çıkış için Vakko’nun gelirinin ve kârının arttığını görebilmek önemli.

Taç Tarım niye düşüp duruyor? Bu düşüş nereye kadar devam edecek? Hisseyle ilgili değerlendirmenizi öğrenebilir miyim?
Metin Çatal/Konya
Yaklaşık üç yıl önce borsada işlem görmeye başlayan Taç Tarım, geçtiğimiz yıl nisan ayında en yüksek seviyesi 29,25 TL’yi gördü. Ardından yaşanan gerilemeyle birlikte halka arz seviyelerine indi. Bir hissede istikrarlı çıkış yaşanabilmesi için mali yapıda büyüme önemlidir.

Aksi takdirde yaşanan çıkış sınırlı kalıyor. Taç Tarım için de aynı kural geçerli. Şirket sürekli zarar üretiyor. Henüz 2015 dokuz aylık bilançosu kamuyla paylaşılmayan şirketin açıklanmış 2015 altı aylık bilançosunda ise sembolik düzeyde bir kâr söz konusu. Ancak bu kâr, birikmiş geçmiş yıl kârlarını eritmekten uzak. Mali yapıdaki zayıflamanın sürdüğü hissede düşüşün devam etmesi şaşırtmamalı. Daha güçlü şirketlerin takip edilmesinde fayda var.

İzocam neden yükselmiyor? Her defasında yükselecekmiş gibi görünüyor sonra yine düşüyor. Sizce yükselme imkânı var mı?
Cemal Karaman/Antalya
Borsada kazanç elde etmek için farklı yollardan hareket edilmesi mümkündür. Bu anlamıyla tek bir yolun olduğunu söylemek doğru olmaz. Biz yatırım perspektifleri arasında uzun vadeli bakış açısını tercih ediyoruz. Bunun nedeni ise bir şirketin mali yapısının güçlü olması halinde hissenin fiyatının da mali yapıya bağlı olarak yükseleceği varsayımıyla ilgilidir.

Bu bakış açısına göre şirketlerin gelirini ve kârlarını artırabilmeleri önemli. İzocam, son açıkladığı 2015 dokuz aylık bilançosunda kârını düşürdü. Hissenin fiyatı yükselmemesine rağmen, Fiyat/Kazanç oranı 25,36 seviyesinde bulunuyor. Sektör ortalamasının F/K’sının 14,44 seviyesinde bulunması mevcut fiyat seviyesine rağmen hisse fiyatının düşük olmadığını gösteriyor.

Işıklar Enerji’deki zararımı kurtarabilir miyim sizce? Satayım mı yoksa beklesem bir şansım var mı?
Kazım Manav/Gaziantep
Borsada yatırımcısına kazandırmayan şirketlerde birisi olan Işıklar Enerji, aynı ivmesini sürdürüyor. Hisse, düzeltilmiş verilere göre 2000 yılında en yüksek seviyesini gördüğü 9,35’in çok gerilerinde bulunuyor. Şirket şimdilerde nominal değerinin altında ve borsadaki fiyatı en düşük ilk beş hisseden birisi.

Ancak hissenin fiyatının bu denli düşük olması ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Mali yapısının oldukça sıkıntılı olması yansımasını hissede gösteriyor. 2015 dokuz aylık bilançosunda zarar açıklayan şirketin mali yapısında yakın tarihli olumlu bir değişim beklenmiyor. Bu şartlar altında hissede pozisyon almak yerine farklı ve kârlı şirketlerin takip edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Feniş Alüminyum’un bir daha eski seviyelerine gelme ihtimali var mı?
Ozan Polat/Zonguldak
Feniş Alüminyum, 2009 yılında düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesi 3,86 TL’yi test ettiği günden bu yana sürekli geriliyor. Hisse, şimdilerde nominal değerinin altında ve fiyatı en düşük hisseler arasında yer alıyor. Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen şirketin hisseleri eski adıyla Gözaltı Pazarı yeni adıyla Yakın Takip Piyasası’nda bulunuyor.

Şirketin üretimini durdurmuş olması, gelir yaratma imkanını ortadan kaldırdığı için ciddi bir sorun olarak görülmeli. Aynı şekilde şirketin borç yapısında da bir iyileşme gözleniyor. Tüm bunlar hissenin fiyatının en düşük ilk 10 arasında kalmasına neden oluyor.

Odaş hissesindeki düşüşü nasıl yorumluyorsunuz? Elektrik sektörü gibi kârlı bir alanda yer almasına rağmen düşmesinin sebebi nedir?
Neşe Yiğit/Balıkesir
Odaş, son bir yıldır sürekli geriliyor. Hissenin zaman zaman yukarı yönlü atakları olsa da içinde yer aldığı düşüş ivmesinden kurtulabilmiş değil. Yukarı yönlü atakların güçlenebilmesinin mali yapının sağlamlığı ile yakından alakalı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Odaş ise bir yıl zarar bir yıl kâr açıklayarak istikrarlı bir kârlılıktan hayli uzakta bulunuyor. Şirketin son açıkladığı 2015 dokuz aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Bu durum arada çıkışlar sergilese de düşüş yanının ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

Elimde bir miktar Dagi Yatırım hissesinden var. Hisse için iyi olacak diyorlar. Sizce iyi olma olasılığı yüzde kaç? Alım için hangi fiyatı önerirsiniz?
İlhan Kaya/Samsun
Borsada yer alan yatırım holdinglerinin ağırlıklı bir kesimi yatırım ortaklıklarından dönüşen şirketlerden oluşuyor. Yatırım ortaklıklarının alanlarında iyi bir performans sergileyememesi neticesinde ağırlıklı bir kesimi yatırım holdinglerine dönüşerek faaliyetini sürdürdü. Bunlardan birisi de Dagi Yatırım. Şirket, 2012 yılında sektör değiştirmesine rağmen bu durum yatırımcısına fazla bir kazanç sağlamadı. Dagi Yatırım, beklenen performansı sergilemekten hayli uzakta bulunduğu gibi son üç yıldır da zarar ediyor. Bu da fiyatına olumsuz yönde yansıyor. Daha güçlü şirketlerin takip edilmesi yerine olacaktır.

Çelebi’nin getirisi çok iyi oldu. Daha da bekleyeyim mi yoksa elimdekileri satıp kâra mı dönsem?
Mehmet Taş/Kars
Çelebi Hava Servisi, 2013’ün son aylarında gördüğü en düşük seviyesinin ardından sürekli
yükseldi ve geçtiğimiz kasım ayında en yüksek 41 TL’yi gördü. Hisse, şimdilerde düzeltme hareketinde bulunuyor ve çıkış kanalı içindeki hareketini koruyor. Geçtiğimiz yıl kârını artıran Çelebi, son açıkladığı 2015 dokuz aylık bilançosunda da kârdaki artışını sürdürüyor.

Hissenin Fiyat/Kazanç oranı ise 11,12 seviyesinde bulunuyor. BIST-100 Endeksi’ne dâhil hisselerin ortalaması ise 13,38 seviyesinde. Ağırlıklı olarak yabancıların elinde bulunan hissede, geçtiğimiz yıl alım yönlü işlemler öne çıktı. Bu da hissedeki çıkışın sürmesine imkân verdi. Hali hazırda yabancı payı yüzde 68,33 seviyesinde bulunuyor. Mevcut verilere göre hisse çıkış potansiyelini koruyor.

Alcatel hissesindeki çıkış ne zaman tekrar başlar? Alım için hissenin fiyatını uygun buluyor musunuz?
Serkan Utku/Ankara
Alcatel, gerçekleştirdiği önemli çıkışlarından birisinin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında en yüksek 9,87 TL’yi test etti. Sonrasında ise geriledi. Hisse aradan geçen süre zarfında kademeli düşüşünü sürdürdü. Son günlerde ise hissede yukarı yönlü sert bir hareket gözleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında şirketten gelen açıklamaya göre, önümüzdeki süreç içinde büyük ortak değişmemekle birlikte hâkim ortak değişecek. Son günlerdeki çıkışta bu haberin etkisi olabileceği düşünülebilir. Bu durum yatırımcılarda şirketin kâra geçeceğine dair umutların güçlendiği izlenimini veriyor. Şirketin kâra geçeceğine dair beklentilerin kırılması halindeyse yaşanan çıkış yerini satış dalgasına bırakacaktır.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap