BES’te katılımcı hakları neler?

BES’te katılımcı hakları neler?

Sisteme katılmak için nereye başvurmak gerekir?
Sisteme katılmak için emeklilik şirketlerinin yetkilendirdiği acente, banka, bölge müdürlükleri gibi dağıtım kanallarına veya emeklilik şirketlerine, Web sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla ulaşarak başvurmak gerekir.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

Emeklilik planı nedir?
Emeklilik planı, katılımcıya sunulan fonlara, katkı payına, düzensiz ödemeye, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine, planın mesafeli satışta sunulup sunulmayacağına dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.

Bireysel emeklilik sistemine katılırken emeklilik planımı nasıl seçmeliyim?
Plan tercihi yapılırken plan dahilinde uygulanan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, ara verme durumunda uygulanacak kesintiler, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen fonların performansları ve fon toplam gider kesintileri değerlendirilmeli. Ayrıca katılımcılar plan dahilinde sunulan fonların kendi yatırım stratejisiyle uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketinin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda emeklilik şirketinin kredi kartına uygulayacağı blokaj süresini öğrenmeli.

Bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kimler tarafından kullanılabilir?
Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

Emeklilik şirketimi istediğim zaman değiştirebilir miyim?
Yeni bir emeklilik sözleşmesi kurulması durumunda birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekiyor. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmenin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekiyor.

Başka şirkete aktarım işlemini gerçekleştirebilmek için ne yapmalıyım?
Aktarım talebi, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından yapılır. Şirket, aktarım talebinde
bulunana beş iş günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket, talep sahibinin ilgili belgeleri, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Talep sahibi, ilgili belgeler ile birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Talep sahibi, ilgili planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş teklif formunu doldurarak imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylar. Talep sahibi, imzaladığı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile onayladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapılacak şirkete gönderir. Aktarım yapılacak şirket en geç talebin kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü aktarımı yapacak şirkete başvurur. Aktarımı yapacak şirket, bu talebin şirkete ulaştığı tarihten itibaren 10 işgünü içinde birikimi, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarır.

Aktarım işlemi sonrasında yeni sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?
Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte, birikim bulunmaması halinde, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

“ENFLASYONDAKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR
HANDE ŞEKERCİ İŞ PORTFÖY ARAŞTIRMA BÖLÜM YÖNETMENİ
“Gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü risk iştahı; Amerika Merkez Bankası’nın (FED) bilanço küçültmeye başlayacağını açıklaması ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin Euro Bölgesi’nde iktisadi aktivitedeki toparlanma sürdükçe para politikasının ayarlanması gerekeceğine dair yorumlarıyla törpülendi.

Yurt iç inde ilk çeyrekte makroekonom ik ver i akışı güçlü seyrederken, iki nc içeyreğe il işkin imalat PMI, sanay i üretimive ara malı ithalatı gibigöstergeler, ekonomik teşviklerle birleşerek GSYH büyümesinin güçlü gerçekleşebileceğini yansıttı, ikinci yarıda lehte baz etkisi olmasının da etkisiyle tüm yıl için büyüme beklentileri yükseldi. TCMB, haziran toplantısında FED’in faiz artırımına rağmen güçlü risk iştahından destek bularak faizleri değiştirmedi.

TCMB’nin ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğiyorumu, enflasyon ve kur dinamikleriaçısından olumlu değerlendirilse de, enflasyondaki riskler devam ediyor ve yılın kalanında dalgalı seyir bekleniyor.

Aralıkta tek haneye inebilecek enflasyonla mücadeleye karşı TCMB’nin sıkı duruşunu muhafaza etmesiönemliolacak. 25Temmuz’da Brüksel’de gerçekleşecek siyasi diyalog toplantısı, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin normalleşmesiaçısından yurtiçi piyasaları destekleyebilir”İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap