Tüm şirketlere KGF teminatı fırsatı

Tüm şirketlere KGF teminatı fırsatı

Türkiye’de ihracatçı firmaların sadece yüzde 11’i KOBİ. Geriye kalan yüzde 89’u ise KOBİ dışı şirketlerden oluşuyor. İhracatçı firmaların finansal imkanlara daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla, kredi garanti fonundan çok önemli bir adım geldi.

ARAM EKİN DURAN
eduran@ekonomist. com.tr

Türk Eximbank ile yapılan işbirliği ile tüm şirketlerin kredi teminatından faydalanmasının önü açıldı. Hazine’den verilen bu 25 milyar TL’lik destek ile yaratılacak olan kredi hacminin ise 250 milyar TL olması bekleniyor.

Bugüne kadar onbinlerce KOBİ’ye can suyu olan finansal desteklerin altında imzası bulunan Kredi Garanti Fonu (KGF), artık KOBİ dışı işletmelere de kredi imkanı sağlayacak. KGF, KOBİ dışındaki şirketler için de belli bir limite kadar Eximbank’a doğrudan teminat mektubu verecek. Böylelikle bugüne kadar finansman bulamayan ve kredi kullanamayan şirketlere verilen KGF desteği, tüm şirketler için geçerli olacak.

Yakın zamana kadar Hazine tarafından ayrılmış olan 2 milyar TL’lik kaynak tutarı ile destek veren KGF’nin destek teminatları 25 milyar TL’ye yükseltildi. Hazine’den verilen bu 25 milyarlık destek ile yaratılacak olan kredi hacminin ise 250 milyar TL olması bekleniyor.

YENİ İŞBİRLİKLERİ GÜNDEMDE
KGF, yeni dönemde Türkiye’de üretimi ve ihracatı artırmak için bankacılık sektörü ile el ele yeni işbirliği fırsatlarına da kapı aralıyor. Önemli işbirliklerinden biri Avrupa Yatırım Fonu ile hayata geçirilen ortak kredi imkanı.

Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği ‘portföy garanti sistemi’ adı verilen yapı üzerinden işliyor. Buna göre, KGF bankaya toplam bir limit açıyor ve bu limitte kalmak koşuluyla firmalara belli kriterlere bakarak kredi verilebileceğini söylüyor. Örneğin Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz’deki kentler öncelikli olmak üzere, çalışan sayısı 10’u geçmeyen ve cirosu 1 milyon TL’nin altında olan şirketlere maksimum 75 bin TL’ye kadar garanti verilebiliyor.

SURİYELİ KOBİ’LERE KREDİ
Öte yandan Suriyeli mültecilere özel bir kredi imkanı için de KGF ile Avrupa Yatırım Fonu arasında gö-
rüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin güneyindeki sınır kentlerinde göçler sonrasında kurulmuş KOBİ’lerin ekonomik ak-tivitelerinin artırılması için kaynak desteği yaratılması hedefleniyor.

Yeni dönemde İslam Kalkınma Bankası ile de yeni bir proje gündemde. Avrupa Yatırım Fonu ile yapılan ortaklık gibi, İslam Kalkınma Bankası’na da Suriyeli mültecilere yönelik bir kredi imkanı yaratmak üzerine teklif sunuldu. İslam Kalkınma Bankası’nın sağlayacağı kaynakla, Türkiye’deki katılım bankalarının faizsiz bir kredi modeli geliştirmesi üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

Ekonomist Dergisi olarak Türkiye’nin dört bir yanında, farklı sektörlerde üretim yapan şirketler için KGF hakkında merak edilenleri derledik.

İŞTE 15 SORUDA KGF HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
1- KGF hangi krediler için kefalet verir?
Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir.

2- KGF kredinin tamamına mı kefalet veriyor?
KGF, bankalar ile risk paylaşımı esasına göre çalışmakta, kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak bankanın görüşünü önemse-mekte ve kredi riskinin belli bir oranda banka tarafından üstlenilmesini esas almaktadır.

3- Birden çok firması olan bir işletme sahibi her firması için KGF’nin limitlerinden ayrı ayrı yararlanabilir mi?
Bankacılık Kanunu’na göre bir risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların yararlanabilecekleri toplam kefalet sınırlandırılmıştır. Risk grubunun birden fazla bankadan KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup, KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerin tamamı risk grubunun kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.

4- KGF’ye nasıl başvurulur? KGF, hangi bankalardan kullandırılan kredilere kefalet verir?
Öz kaynak kapsamında verilen kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, bankalardan kullanacakları krediler için KGF’nin ortağı olan bankalardan herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

5- Başvuru sürecinde bankalar arasında bir ayrım yapılıyor mu?
KGF tüm bankalar ile tek tip sözleşme yapmaktadır. Bu nedenle bankalar arasında kefalet uygulamaları bakı-mından farklılık bulunmamaktadır. Eximbank bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur. Bankalardan alınan kefalet talepleri, geliş tarihlerine göre sırayla işleme alınarak sonuçlandırılmaktadır.

6- Öz kaynak KGF kefaletlerinde tutar alt/üst limiti var mıdır?
KGF, her bir yararlanıcı/grup lehine vereceği kefalet limiti 3 milyon TL’ye kadar azami yüzde 80 oranında kefalet verebilir. Kefalet tutarı için alt sınır bulunmamaktadır. KOBİ’nin birden fazla bankadan 3) KGF kefaletiyle kredi kullanması mümkün olup KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır.

7- Öz kaynak KGF kefaletlerinde onaylanan kefalet limitinin kullandırım süresi var mı?
Öz kaynak tarafında bankalar üzerinden tahsis edilen kefaletlerde tahsis süresi bir yıl olup, ilk altı ay içerisinde kullandırılmayan fakat daha sonrasında tahsis süresini yani bir yılı aşmayacak şekilde kullandırılmak istenen kefaletlerde KGF onayı muhakkak gerekmektedir. KGF onayı olmaksızın kullandırılması halinde kefalet geçersiz olacaktır.

8- Öz kaynak KGF kefaletlerinde başvuru sırasında hangi belgeler talep edilmektedir?
Öz kaynak KGF kefaletlerinde başvuru sırasında kuruluş ve son ticaret sicil gazetesi, başvuru ücreti dekontu, vergi ve SGK borç ya da yapılandırma durum yazısı, kurumsal KKB ve ortaklara ait KKB’ler, çek raporu, imza sirküleri, vergi levhası, ortakların nüfus cüzdan fotokopileri, mizan, kurumlar vergisi beyannamesi, geçici kurumlar vergisi beyannamesi, ara dönem mizan, memzuç talep edilir.

9- Hazine destekli KGF kefaletlerinde tutar alt/üst limiti var mıdır?
Hazine destekli KGF kefaletlerinde kefalet limiti yararlanıcı bazında farklılaşmaktadır. KOBİ vasfını haiz ya-rarlanıcılar için azami grup limiti 1, 5 milyon dolardır. KOBİ vasfını haiz ihracatçı yararlanıcıların banka aracılığı ile yapacakları Eximbank ve/veya banka kaynaklı ihracat kredi talepleri de dahil olmak üzere azami grup limiti 3 milyon dolardır. KOBİ vasfını haiz turizm işletmeleri yararlanıcılar için azami grup limiti yine 3 milyon dolardır.

10- Vergi ve SGK prim borcu olan işletmeler KGF kefaletine başvurabilir mi?
Yararlamcmm, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmis borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin yüzde 20’sini aşmaması şartıyla kurum kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi koşulu aranır.

11- Öz kaynak KGF kefaletlerinde alınan ücretler nelerdir?
Öz kaynaktan verilen kefaletlerde KOBİ’den her talep için ayrı ayrı 400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tahsis ücreti tahsil edilir.

12- KGF’den daha önce uygun görülmeyen kefalet talepleri olan KOBI’ler için yeniden başvuru yapılabilir mi?
Öz kaynak KGF kefaletlerinde KO-Bİ’nin durumundaki gelişmelerin izlene-bilmesi için uygun görülmeyen kefalet başvurusu tarihinden itibaren yeterli bir süre geçmis olması gerekmektedir.

13- Hazine destekli KGF kefaletlerinde onaylanan kefalet limitinin kullandırım süresi var mı?
KGF tarafından tahsis edilen kefaletin kullandırılması için belli bir süre kısıtı mevcuttur. Hazine destekli verilen kefalet limit kullanım süresi kefalet tahsis tarihinden itibaren bir yıldır. Bankanın KGF’ye ibraz ettiği vergi ve SGK borç durum belgelerinin tarihlerine göre 30 günlük süre içerisinde krediyi kullandırması zorunludur.

14- Hazine destekli KGF kefaletlerinde başvurular ne kadar sürede sonuçlanır?
Kurum tarafından isleme alınan talepler, isleme alındığı tarihten itibaren yedi işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

15- Portföy Garanti Sistemi (PGS) nedir?
KOBİ’ler lehine ayrı ayrı kefalet verilmesi yerine, belirlenen kriterlere sahip KOBİ’lerin oluşturduğu kredi havuzuna, Banka başına tahsis edilecek Portföy Garantisi Limitleri dahilinde, belli bir temerrüt oranını geçmemek üzere, risk paylaşım esasıyla kefalet verilmesi esasına dayanan sistemdir.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap