Yatırımcının Danışmanı 16 Haziran 2016

Yatırımcının Danışmanı 16 Haziran 2016

mehmet

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Sarkuysan için değerlendirmeniz nedir? Hissenin çıkma ihtimali hala var mı?
Reşit Boyraz/Şanlıurfa
Sarkuysan uzun süredir yükselen kanal içinde. Hisse son olarak ocak ayında en yüksek 3,77 TL’yi test etti ve ardından yataya döndü. Aradan geçen altı aylık süre zarfında da yatay seyrini koruyor. Hissenin yatay seyrini sürdürmesinde son açıklanan ilk çeyrekte kârını düşürmesinin etkisi göz ardı edilmemeli. Bilanço verileri incelendiğindeyse şirketin dönem gelirini artırdığı görülüyor. Bununla birlikte geçen yıl diğer faaliyet geliri kaleminden elde ettiği gelirde kayda değer bir gerileme yaşanınca şirket dönem sonunda kârını düşürmek zorunda kaldı. Hissenin çıkışını sürdürebilmesi için kârlılıkta artış sağlanabilmesi önemli.

Dardanel hakkında bilgi verebilir misiniz? Teknik olarak yatırım için uygun mu?
Hakan İçli/Karabük
Borsada yatırımda bulunurken bir hissenin sadece teknik analizini değil şirketin mali analizini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Neticede şirketin mali analizini yaparak geleceğe dair beklentinin olup olmadığı ya da beklentinin ne boyutta olduğu hakkında fikir sahibi olmak mümkün.

Yakın Takip Pazarı’nda bulunan hisselerin mali analizini yapmak ise daha elzem bir durum. Dardanel’i de değerlendirirken bu konuları göz ardı etmemeli. Özsermayesi ekside bulunan bu şirket her ne kadar ilk çeyrekte kâr açıklasa da mali yapısını güçlendireceğine dair daha güçlü işaretler verebilmesi
gerekiyor. Daha güçlü şirketlerin takip edilmesi, yerinde bir yaklaşım olacaktır.

KIimasan’da maliyetimi bir türlü çıkaramadım. Hisse hakkında bilgi verir misiniz?
Şevki Dursun/Tekirdağ
Geçen yıl kârını artıran Klimasan, açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda da kâr artışını sürdürdü. Şirketin performansını koruması halinde yıl sonunda da kâr artışını sürdürmesi mümkün olabilecek. Satış gelirlerinin artması, kârın yükselmesinde etkili oluyor. Şirketle ilgili son gelişme ise dağıtılan temettüyle ilgili. Brüt yüzde 6,23 oranındaki kâr payı, 2 Haziran günü hesaplara aktarıldı. Şirketin artan kârı göz önüne alındığında, mevcut fiyat seviyesi makul görünüyor. Fiyat/Kazanç oranı 6,53 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 12,87’de. Veriler hissenin çıkış potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Ekiz’in bilançosunu nasıl görüyorsunuz? Hissenin yükselmesi için ne olması gerekiyor?
Emre Kayıkçı/Yalova
Ekiz Kimya, yaklaşık altı yıldır borsada işlem görüyor. Hissenin mevcut fiyatı, halka arz edildiği seviyenin hayli aşağısında. Borsadaki ilk açılış fiyatı 6,45 TL’ye denk gelen hisse aradan geçen süre zarfında sürekli düştü. Şimdilerde ise nominal değerinin altında. Şirketin kâr edememesi, en büyük sorunu. Yıl sonu bilançolarında sürekli zarar eden şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklaması yatırımcıyı fazla umutlandırmamalı. Zira bilanço incelendiğinde satış gelirinin düştüğü gözlenirken esas faaliyetlerden dolayı yine zarar söz konusu. Şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle kâr açıklaması ileriye dönük umutları azaltıyor. Kârlı şirketleri takip etmek, daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Konfrut Gıda bana göre olabileceği en düşük seviyelerde. Sizin hisseyle ilgili düşünceniz nedir?
Can Güçlü/Konya
Konfrut Gıda, son olarak geçen yıl en yüksek seviyesini test ettikten sonra düşen bir ivme sergiledi. Hissenin geçen süre zarfında arada yukarı yönlü atakları olsa da düşüşü son bulmuş değil. Son bir ayda ise daha ziyade yatay bir seyir gözleniyor. Hissedeki düşüşün son bulabilmesi için alımların güçlenebilmesi şart. Kuşkusuz şirketin kârını artırması, hisseye ilgiyi artıracaktır. Geçen ay 2,7 milyon TL tutarındaki yatırımı tamamlayarak devreye aldığını duyurdu. Yine bu yıl devreye gireceğini belirttiği 4,5 milyon TL tutarında ilave yatırımla da Denizli’deki fabrikada enerji verimliliği ve meyve işleme kapasitesinin artışı sağlanması hedefleniyor. Şirket söz konusu yatırımlarla kâr marjını yükseltmeyi amaçlıyor.

Utopya’daki çıkış devam eder mi? Hisseyi nasıl gördüğünüze dair bilgi verebilir misiniz?
Korkut Güler/Samsun
Borsada işlem gören hisselerin fiyatı günlük dalgalanmalarına bağlı olarak inip çıkması normaldir. Hisselerin kimi zaman spekülatif hareketlenmelere de konu olduğu gözlenir. Ancak uzun vadeli istikrarlı çıkış beklenmesi için şirketin büyüdüğünü görebilmek önemlidir. Utopya Turizm ise sürekli zarar üreten bir yapıya sahip. Yılın ilk çeyreğinde de zarar yazmaya devam etti. Hissedeki fiyat hareketi de mali yapıya uygun olarak uzun süredir düşüyor. Düşüş devam ederken ocak ayında yukarı yönlü bir atak sergilediği gözlendi. Fakat bu çıkışın kalıcı olması, şirketin mali yapısını düzeltmesi ile yakından alakalı.

Elimdeki Tat Gıda hisselerini belli bir süre daha tutayım mı? Maliyetimin az üstündeyim.
Selami Orakçı/İzmir
Borsada işlem yaparken önceden belirlenen hedeflere göre hareket edilmesinde fayda var. Belirlenen hedefler zaman, fiyat, maliyet ya da koşullara göre farklılık arz edebilir. Ancak öncesinden bu hedeflere dair bir kararlılık varsa önemli bir değişiklik olmadığı sürece alınan karara sadık kalmakta fayda vardır. Tüm bunlardan ayrı olarak Tat Gıda’nın bilançosu takip edildiğinde, gelirlerini ve esas faaliyet kârını sürekli artırdığını görebilmekteyiz. Bu olumlu durum hisseye yönelik uzun vadeli beklentinin korunmasına imkan tanırken, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fakat uzun vadeli pozisyonun korunma imkanı bulunmuyorsa kârlı olunduğu sürece her fiyattan satılabileceğini göz ardı etmemeli.

Ersu Gıda uzun vadede ne yapar? Getirisi olur mu?
Semih Aslan/Muğla
Ersu Gıda, 2001 yılından bu yana yatay bir bant içinde hareket ediyor. Geçen süre içinde arada yukarı ataklar yaşansa da nihayetinde yatay seyir değişmedi.
Nisan ayında gerçekleşen düşüşün ardından da hisse yine yatay kanala döndü. Şüphesiz hissenin yükselememesinde temel etken olarak şirketin sürekli zarar etmesi öne çıkıyor. Son açıklanan üç aylık bilançosunda da ileriye yönelik farklı bir durum yok. Veriler takip edildiğinde şirketin istikrarlı şekilde kâra döneceğine dair güçlü bir sinyal alınamıyor. Zarar eden şirketlerden uzak durmakta fayda var.

Pimaş’taki düşüş durdu mu? Neredeyse bir yıldır tutuyorum. Zarardayım, öneri ve değerlendirmenizi paylaşabilir misiniz?
Aydın Turna/Mersin
Mart 2014’te en yüksek 4,50 TL’yi test eden Pimaş, sonrasında gelen sert satış dalgasıyla birlikte iki ay zarfında 2,16 TL’ye kadar geriledi. Hissenin fiyatı son iki yılda ise yatay bir seyir izliyor. Şimdilerde de 2,05 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin çıkamamasında şirketin zarar etmesinin etkisi bulunuyor. Son üç yıldır zarar açıklayan Pimaş, bu yılın ilk üç aylık döneminde de zarar yazmaya devam etti. Şirketin son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 55,3 milyon TL’ye yaklaştı. Zarar eden şirketler yerine kârlı şirketlerin takip edilmesi, kazanma potansiyelini yükseltecektir.

Aslan Çimento’nun yükselmesi için bilançosu uygun mu? Uzun vadeli yatırıma müsait mi?
Cihan Güler/İstanbul
Borsada işlem yaparken uzun vadeli bakış açısı ile hareket edilmesi önerdiğimiz bir yatırım tarzıdır. Fakat bu yaklaşımın tek başına yeterli olmadığını hatırlatmak isteriz. Yatırımda bulunulan şirketin aynı zamanda gelirini ve kârını düzenli artırabilmesi önemlidir. Aksi takdirde uzun vadeli beklense dahi kâr etmek mümkün olmayacaktır. Aslan Çimento’nun mali yapısına bakıldığında ise gelirlerini düzenli artırmasına rağmen kârında aynı ivmenin yaşanamadığı gözleniyor. Bir yıl kârı artarken ertesi yıl düşüyor. Son olarak geçen yıl kârı düşen şirketin bu yıl kârını artırması sürpriz olmayacaktır. Zaten ilk çeyrek bilançosunun olumlu gelmesi de bu ihtimali güçlendiriyor. Şirketin kârını istikrarlı şekilde artırdığını görmek önemli.

Alarko Carrier daha da düşer mi? Bu seviyelerde alım yapmak mı doğru yoksa uzak mı durmalı?
Hikmet Duman/Kars
Alarko Carrier, ocak ayında gerçekleştirdiği çıkışın ardından 15 Nisan 2016 günü en yüksek 50,65 TL’yi test etti. Şirket nisan ayının son günlerinde bilançosunu açıklarken dönem kârında gerileme yaşandığı görüldü. Hissenin fiyatı da bilanço açıklanmadan önce düşüşe geçerken sonrasında da gerileme devam etti. Şimdilerde ise 39,54 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Diğer taraftan hissede ocak ayından başlayarak yabancı alımları dikkat çekiyor. Gerçekleşen alımların ardından halka açık kısım içindeki payları yüzde 13,82’ye çıktı. Yılın ilk günü ise oran yüzde 3,01’de bulunuyordu. Yabancı alımlarının devam etmesi, hissedeki çıkışı destekleyecektir.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap