Yönetim kurulunu dijital oyuna dahil et

Yönetim kurulunu dijital oyuna dahil et

Bizim deneyimimize göre, şirket içi dinamikleri değiştirmek için yönetim kurullarının aldığı aksiyonlar, bir Dijital Direktör veya CDO(Chief Digital Officer) işe almak ya da yönetim kuruluna paralel olarak bir teknoloji/dijital danışma kurulu/komitesi kurmak oluyor.

Bu tür insiyatifler, tepe yönetimleri ve yönetim kurulları açısından dijital eşiğin geçilmesini sağlamak adına çok değerli. Çünkü, deneyimli yöneticilerin, alıştıkları ürün ve şirket varlıklarından değer üretme biçiminin çözüm getirmeyeceği yeni tip problemlerin ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Müşterilerin dijital deneyim talebi, siber risklerin yükselişi, yeni teknolojilerin yarattığı belirsizlik, Silikon Vadisi’nden çıkan, çabuk yatırım döngüleri yaşayan farklı sektörlerden girişimler ve yeni rakiplerin büyüme potansiyeli ile uğraşmanın ne kadar zorlu olduğunu söylemeye gerek yok. Pek çok yönetim kurulu, bu konuda baskı altında ve etki alanı bulunmadığını düşünüyor.

Dijital fikir liderleri gibi etkin bir şekilde hizmet etmek için, yönetim kurullarının dijital problemlere daha yakınlaşması, teknoloji dünyası ile daha iyi bilgi sahibi olması, dijitalin şirketin değer zinciri ve farklı bileşenlerine yönelik etkisini anlaması ve şirketin mevcut stratejilerinin nasıl zarar göreceğini farkederek, yenilerinin nasıl üretilebileceği ile ilgili bir vizyona sahip olması gerekiyor.

Daha hızlı hareket etmeleri, yeni dijital odaklı çalışanların şirkete kazandırılması ve şirket organizasyonuyla etkileşime girmek için daha etkin yollar bulması önem taşıyor.

Ayrıca, CEO’lar ve yönetim kurulları, kendilerini dijital transformasyon katalizörü gibi görerek, uzun vadeli iş modelinde değişiklik yapıp, kısa ve orta vadeli yatırımları planlayarak bugünün dijtal fırsat ve tehlikelerini karşılayabileceklerini tartışmalı.Aksi halde, CEO’lar dijital tehlike ve fırsatlarla uğraşmayı kendilerinden sonra gelecek yöneticiye bırakmayı daha cazip bulabilir, bu konu yönetim kurullarının takibinden kaçmamalı.

YÖNETİM KURULU’NUN DİJİTAL GÜNDEMİ İÇİN ÖNERİMİZ
Yönetim kurullarına, CEO’ların djital eşiği aşmalarına yardım etmek için 4 temel aksiyon öneriyoruz.

1.BİLGİ EKSİĞİNİ TAMAMLAMAK
Az sayıda yönetim kurulu, üst yönetimle etkili bir iletişim geliştirmeyi sağlayan bir dijital uzmanlığa sahip. Yönetim kurulu üyelerinin geleneksel iş yapış şeklinden yeni dijital iş modellerine dönüşüm için temel gereksinimleri kavraması gerekiyor.

Kurul gündeminde anlamlı bir diyalogun yaşanması için, CEO’ların farklı sektörlerden hangi oyuncuların mevcut iş modeline zarar vereceğini, iş odağının sabit kalması durumunda ana iş kollarının ne kadar olumsuz etkileneceğini iyi açıklayabilmesi önem taşıyor. Bu, bir nevi aciliyet duygusu yaratmalı. Eğer yaratmazsa, dışarıdan, farklı sektörlerden, akademiden ve sektörel analistlerden, ufkun görülmesini sağlayacak kişileri şirkete katmak gerekeceğini düşünüyoruz.

Yönetim kurullarının, yüzeyde dijital dönüşümün en gözde konuları ile ilgili bir tanışıklığa ihtiyaçları var, özellikle pazarlama dünyasında fark yaratmak, büyük verinin karar verme aşamalarında daha kritik rol oynaması, pazarlama kanallarının daha fazla dijital çeşitliliğe sahip olması, rakiplerin dijital iş modelleri ile şirketin toplam portföyünden daha fazla pay alır hale gelmesi, teknoloji birimlerinin, mutfaktaki en kritik alanlara nasıl hizmet vereceği gibi konular icin dijital dünyayı anlamak gerekiyor. Şekil1’ de yönetim kurulunun dijital ekosistemle ilgili hangi alanlarda okuryazarlık geliştirmesi gerektiğini özetlemeye çalıştık.


Şekil 1: Yönetim Kurulunun Dijital Ekosistemle ilgili okuryazarlığı

Yönetim kurulu üyeleri yoğun kişiler. Teknoloji toplantılarına katılmaları ve sektörel trendleri öğrenmelerinin önemli, bunun yanısıra yapabilecekleri en iyi şey dijitalleşmeyi anlayacak birisini atamaktır. Bağımsız danışmanlar işe almak, şirketin iş alanı bağlamında neler yaşayabileceğini açıklamak açısından bir alternatif olabilir.

Yazının devamı için diğer sayfaya geçiniz

Sayfa: 1 2 3 4 5 6İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap