Otomatik katılım tasarrufu artıracak

Otomatik katılım tasarrufu artıracak

Otomatik katılım, 1 Ocak 2017 itibarıyla devreye giriyor. Otomatik katılımla, BES’e 45 yaş altındaki 13 milyon çalışanın kademeli olarak katılması bekleniyor. Yine her yıl iş hayatına başlayan yaklaşık 800 bin kişi de sisteme dâhil olacak. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında ülke tasarruf oranının artırılmasında önemli bir katkısı olan otomatik katılım ile ilgili bireysel emeklilik şirketlerinin yöneticilerinden de değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
1029BES’i ‘milli bir mesele’ olarak değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, işyeri bazlı otomatik katılım uygulamasının yurtiçi tasarrufları artırarak, güçlü bir ekonomik büyüme modelinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını anlatıyor. Otomatik katılımın katılımcı tabanını bir anda hızlıca yaygınlaştıran ve büyüten bir yapı olduğu için oldukça önemli olduğunu söyleyen Erkan sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu sistemin dünyada başarıyla uygulandığı pek çok ülke bulunuyor.

Türkiye’nin de böyle bir sisteme ihtiyacı var. Henüz yüzde 15’ler seviyesinde olan uzun vadeli yurt içi tasarruf oranının yükseleceğini, sistemde önemli bir fon birikimi sağlanacağını ve sistemin sermaye piyasalarının derinleşmesini pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.”

AYRINTILAR BEKLENİYOR
Otomatik katılımın, bireylerin emekli olduklarında tamamlayıcı gelir oluşturmaları açısından başarılı olacağına inandıklarını belirten Erkan, bu durumun sektörün gelişimine de ciddi ivme kazandıracağını kaydediyor. Otomatik katılım ile ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Erkan’ın verdiği bilgiye göre kanun tasarısı ile otomatik katılımın en temel hususları belirlenmiş oldu.
Ayrıntıların alt mevzuatlarla netleştirilmesi bekleniyor. Dünyada benzeri olmayan düzeyde güçlü bir teşvik yapısıyla şekillendirilen otomatik katılım sisteminde katılımcı devamlılığının çok yüksek olmasını bekleyen Uğur Erkan, “Kaliteli hizmet ve müşteri odaklı anlayışı ön planda tutan kurumlar, mevcutta olduğu gibi, sistemin hızla büyümesinde ve sağlıklı bir şekilde yaygınlaşmasında öncü rol oynayacaktır” diyor.

FARKINDALIK YÜKSEK
NN Hayat ve Emeklilik, çalışanların ve işverenlerin BES’e otomatik katılım konusundaki yaklaşımlarını belirlemek üzere bir araştırma yaptı. NN Hayat ve Emeklilik adına, otomatik katılımla ilgili şirket ve çalışan yaklaşımlarını belirlemek amacıyla Temmuz 2016’da Nielsen tarafından yapılan geniş çaplı araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden sekiz şehirdeki, 15 ve üzeri çalışanı olan şirketlerden toplam 750 çalışan ve 419 işveren/yönetici katıldı.

NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Frank Eijsink’in verdiği bilgiye göre araştırma, vatandaşların otomatik katılım uygulamasının geldiğinin farkında olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre; her 10 kişiden sekizi otomatik katılımı duyduğunu belirtiyor ve yine her 10 kişiden dördü bu uygulamaya dâhil edilmekten memnun olacağını söylüyor.

BES’te otomatik katılıma dâhil olmak isteyenlerin başlıca motivasyonu sistemin güvenilirliği iken katılmak istemeyen veya kararsız olduğunu söyleyenler için en büyük bariyerin sisteme güvensizlik olduğu ortaya çıktı. Araştırma, bu kişilerin ikna edilmesi ihtiyacını da gösterdi.

Şirketlerde karar verici pozisyondaki yöneticiler ise otomatik katılımın gündeme gelmesinden memnun olduğunu belirtiyor. Yöneticilerin yarısından fazlası otomatik katılımın Türkiye ekonomisine yarar sağlayacağı görüşünde.

SORUN YANITLAYALIM.
Bireysel Emeklilik Sistemi güvenli mi?
Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine Müsteşarlığının; şirketin fonlarına, portföyyöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri SPK’nın denetimine tabidir. Şirketin yılsonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenirken fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.

BES’in güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın günlük gözetim ve denetiminetabidir. Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirdi.

1028“FED FAİZ ARTIRIMINI ÖTELEYEBİLİR”
Caner Özhan İş Portföy Alternatif Yatırım Ürünleri Kıdemli Portföy Yöneticisi
“Bu yılın üçüncü çeyreğinde yurtdışı piyasalar, gelişmiş ülke merkez bankaları desteğinde geniş para politiklarının ve küresel ölçekte tahvil ve repo piyasalarına giderek hakim olmaya başlayan negatif veya sıfıra çok yakın faiz hadlerinin baskısı altında ilerlemeyi sürdürüyor.

Bu durum, küresel ölçekte pozitif faiz sunan hemen hemen tüm yatırım araçlarına para girişine neden oldu. ABD, Euro Bölgesi ve Japonya gibi ülkelerin kamu ve özel sektör tahvilleri bu süreçte değer kazanmazken, gelişmekte olan ülke piyasalarında ihraç edilmiş sabit getiri menkul kıymet evreninde kayda değer ralliler görüldü. Türkiye Eurobondları ise küresel piyasalardaki bu getiri arayışından, iç ve dış belirsizliklerden kaynaklanan risk algısı nedeniyle, karşılaştırabilir ölçekteki gelişmekte olan ülkelere göre nisbeten daha az yararlanabildi.

Bu yılın geri kalanında, FED’in politika faizine dönük tasarrufları ve atacağı adımlardan sonraki algı yönetimi, tahvil ve bono piyasalarında belirleyici olacak. ABD ekonomisinin iç dinamiklerine yalın olarak bakıldığında faiz artışı yakın gelecekte olası görünüyor. Ancak ABD ve yakın etki alanı dışında kalan ve dünya ekonomisinin dörtte üçünü oluşturan ülkeler grubundan kaynaklanan büyüme ve borçluluk sorunları devam ediyor. Bu tabloda olumlu ekonomik veriler tarafından zorlanmadığı takdirde FED’in faiz artırım takvimini ileriye öteleyebileceği göz önüne alınmalıdır.”İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap