Bist 100
9722,09
0,8%
Bist 100
Dolar/TL
32,5495
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8187
0,0184%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0698
-0,007%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2423,86
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

En Güçlü 50 Kadın CEO: En çok hangi sektördeler?

Ekonomist Dergisi olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yakın tarihlerde açıkladığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırmamızın bu yıl 12’ncisini gerçekleştiriyoruz.

18 Mart 2024
En Güçlü 50 Kadın CEO: En çok hangi sektördeler?

Ekonomist Dergisi olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde açıkladığımız 'Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su araştırmamızın bu yıl 12'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl listemizin ilk sırasında Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren yer aldı. Onu LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt izledi. Bu yıl Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ise listemize üçüncü sıradan giriş yaptı.

3-16 Mart- 2024 tarihli sayıdan

Türkiye'de özellikle son yıllarda kadın CEO oranındaki artışa ve kadın iş liderlerinin devam eden başarı yolculuklarına şahit oluyoruz. Ekonomist Dergisi olarak her yıl hazırladığınız '50 Güçlü Kadın CEO' araştırmamız da bu yükseliş trendini açıkça ortaya koyuyor. 

2010'lu yıllarda bu listelerde yer alan kadın iş liderlerinin küresel ölçekte görevler alarak kariyerlerini sürdürdüklerini görmenin, kadın CEO oranının artmasında çok yönlü etki yarattığı bir gerçek. Başarılı profesyonel kadın liderlerin yer aldığı araştırmalar; hem kadın yöneticilere ilham verip daha da cesaretlenmelerini sağlıyor hem de şirketlerin yönetim kurullarını kadın CEO alternatiflerini daha fazla dikkate almaya yönlendiriyor.

YÖNETİCİ SAYISI ARTACAK

Kadın CEO'ların başarılarının bir başka sonucu da bağımsız üye arayışında öne çıkıyor. Yurtdışında üstlenilen global görevlerin, Türkiye'de şirketler tarafından bağımsız üye arayışlarında önemli bir kriter olduğunu da söylemek gerekiyor.

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, etkili kadın CEO'ların, kadınların güçlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında üstlendikleri roller ve verdikleri desteklerle de çok önemli etkiler yarattıklarını söylüyor. 

Günümüzde anlam duygusu yaratmaya odaklı, birleştirici, esnek, dinlemeye, öğrenmeye ve uzlaşmaya açık lider arayışında, kadınların sahip oldukları özellikler nedeniyle daha avantajlı olduklarını düşünen Yalçın, "Kadın CEO'ların oranındaki artış hızının yükselerek süreceğine inanıyorum" diyor.

FARK YARATIYORLAR

Kadın CEO'lar, liderliğini üstlendikleri şirketlerin de bu konulara yaklaşımında belirleyici oluyor. Etkili kadın CEO'lar yarattıkları farkla, onları takip eden kadın yöneticilere alan açıyor, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan programlara, projelere katkı veriyor ve oranlarının artmasını sağlıyor.

Günümüzde kadın liderlerden beklenen özelliklere bakıldığında ise; sorunları güçle değil de mantıkla çözmek, sebat etmek, tolerans göstermek, empati kurabilmek, uzlaşmacı ve iş birliğine yatkın olmak öne çıkıyor. John Gerzema ve Micheal D'Antonio tarafından yapılan ve sonuçları 'Athena Doktrini' adlı kitapta paylaşılan kapsamlı bir araştırma, liderlerden beklenen özelliklerle kadınlara özgü kabul edilen özelliklerin yüksek oranda örtüştüğünü ortaya koyuyor. 

Dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 65'ini üreten 13 ülkede 64 bin kişiyi içine alan bu araştırmaya göre; yeni dünyada feminen değerler yükselişte ve bu durum sadece başarı değil mutluluk ve ahlak eksenleri için de geçerliliğini koruyor.

EŞİTSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yönetici pozisyonlarındaki kadınların durumu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, küresel olarak son yıllarda yavaş da olsa ilerleme kaydediyor. Ancak eşitsizlik hala devam ediyor; erkek meslektaşlarına kıyasla kadınlar liderlik rollerinde yeterince temsil edilemiyor. Örneğin; McKinsey araştırmasına göre, başlangıç seviyesi çalışanlarda kadınların oranı yüzde 48 iken, üst seviyelere çıktıkça bu oran azalıyor. 

Öyle ki genel müdür yardımcısı (C-Level) seviyesinde kadınların oranı yüzde 28'e kadar düşüyor. Bu oran 2015 yılına göre yüzde 65 oranında ciddi bir ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, hala oldukça düşük seviyede.

Türkiye'de de benzeri şekilde, hala yetersiz olmakla birlikte, kadın yöneticilerin sayısının yavaş da olsa arttığı görülüyor. Son dönemde birçok üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme projesinde çalıştıkları şirketlerin tercihlerini kadın adaylar yönünde kullandıklarını belirten Boyden Türkiye Kurucu Ortağı İbrahim Paksoy, "Kadınlar giderek geleneksel engelleri aşıyor ve çeşitli sektörlerde liderlik pozisyonlarına çıkabiliyorlar. 

Özellikle mühendislik eğitiminin kazandığı popülerlik ile beraber, erkek yöneticilerin daha fazla yer aldığı enerji, imalat, mühendislik alanlarında kadın yöneticilerin sayısının giderek arttığını görüyoruz" diyor.

EN ÇOK HANGİ SEKTÖRDELER?

Özellikle teknoloji, sağlık, finans, medya, perakende ve eğitim sektörlerindeki kadın üst düzey yöneticilerin oranı diğer sektörlere göre daha yüksek. Bununla birlikte ulaşım, enerji, imalat ve mühendislik gibi sektörlerde kadınları üst yönetimde daha az görülüyor. 

Kadınların üst yönetimde daha fazla temsil edilmesinin şirket performansı ile de doğru orantıda olması son derece dikkat çekici. McKinsey araştırması, konuyu şu veri ile destekliyor: Yüzde 30'dan fazla kadının yer aldığı yönetici ekipleri, daha az kadının yer aldığı veya hiç kadının yer almadığı ekiplere göre işlerinde daha iyi performans gösteriyorlar. 

İngiltere'de yapılan bir başka araştırmadan da benzer bir sonuç çıkmış görünüyor. Buna göre, yönetim kurullarının üçte biri kadın olan büyük ölçekli şirketler, tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarına kıyasla ortalama 10 kat daha fazla kârlılık gösteriyor ve aradaki performans farkı da giderek artıyor.İbrahim Paksoy, kadın CEO'ların gündemlerindeki başlıca konuları ise şöyle anlatıyor: "Kadın CEO'lar toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kap-sayıcılık gibi çeşitli konuların kurumsal gündemde yer almasını savunuyor. 

İşyerindeki önyargıları kırmak, kariyer ilerlemesi sağlamak, eşit fırsatları teşvik etmek ve liderlik rollerinde kadınları destekleyici ortamlar yaratmaya yönelik girişimleri savunuyorlar. İş-yaşam dengesi, esnek çalışma uygulamalarının yaygınlaştırılması da kadın CEO'ların önceliklerinde üst sıralarda yer alıyor."

KADIN ORANI YÜZDE 20'LERDE

Gerek bağımsız kuruluşların gerekse de TÜİK'in yaptığı araştırmalar, Türkiye'de kadın yönetici oranının yüzde 20 civarında olduğuna işaret ediyor. Bu oran OECD ülkeleri arasında en düşük kadın yönetici oranlarından biri. 

2023 yılında gerçekleşen önemli genel müdür / CEO atamalarına baktıklarında, atanan her dört genel müdürden sadece birisinin kadın olduğunu gördüklerini ifade eden Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, "Atanan her üç kadın genel müdürden iki tanesinin kurum içi terfi ile atandığı gözlemleniyor. 

Başka bir deyişle kadınlar kendilerini uzun çabalarla kanıtlamak durumunda kalıyorlar. Ancak mülakatlar ve değerlendirme süreçlerinde erkek yöneticilerin işverenleri ikna etmesi nispeten daha olası gözüküyor" diye konuşuyor.

Genel müdürlüğe atanan kadın yöneticilerin büyük bir kısmının iş ünitelerinden ya da ticari/ operasyonel fonksiyonlardan geldiğini belirten Yeşildere, şöyle devam ediyor: "Kadınların iş dünyasında stratejik destek (finans, İK, hukuk vs.) rollerinde daha çok temsil edildiğini düşündüğümüzde, kadınların özellikle genel müdür gibi tepe koltuklara atanmasında önlerindeki bir engel de tecrübe setleri oluyor. 

Mevcuda baktığımızda özellikle ilaç ve tüketim sektörünün alt kırılımları daha fazla sayıda kadın yöneticinin istihdam edildiği alanlar. Yeni atamalar göz önüne alındığında, yeni ekonominin alt segmentlerinde (fintech, medya, paylaşım ekonomisi, vs.) kadın tepe yöneticilerin yavaş da olsa resme girmeye başladığını gözlemliyoruz."

İLK ÜÇTE KİMLER VAR?

Kadın liderler konusuna dikkat çekmek amacıyla her yıl hazırladığımız listenin detaylarına baktığımızda ise bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın liderinin Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren olduğu görülüyor. Geçen yıl şirketi 123 milyar TL ciroya taşıyan Diren, odaklandıkları alanları şöyle anlatıyor: "2023'te öncelikli odaklarımızdan biri depremden etkilenen illerin acil ihtiyaçları ile birlikte, orta vadeli kalkınmasını destekleyecek projelerdi. 

Yılın devamında sürekli odak alanlarımız olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımlarımıza devam ettik. Başka bir odağımız Türkiye'nin yetenek ve yönetim hizmetleri alanında bir uluslararası merkez haline gelmesini desteklemekti. Uluslararası Ticari İş Birimimizin ülkemizde kurulmasına öncülük ederek 20'nin üzerinde ülkeye Türkiye'den hizmet ihraç edilmesini sağladık."

İzmir'deki fabrikalarının 2024'te ilave yatırımlarla üretim, ihracat, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Diren, şöyle devam ediyor: "30 milyon dolara yakın yenilenebilir enerji yatırımıyla karbon nötr yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına geleceğiz. Fabrikamızda halihazırda 20'den fazla ihracat pazarı için 250 farklı çeşit ürün üretiliyor. Tütün tarımının sürdürülebilirliği, farklı tütün çeşitlerinin de üretilmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

GLOBALDE DE BÜYÜYOR

Listemizin ikinci sırasında ise 56 bin çalışanlı LC Waikiki'nin genel müdürü Berna Akyüz Öğüt yer alıyor. Dört buçuk yıldır genel müdürlük görevini yürüten Öğüt, 2023'te yaklaşık 100 yeni mağaza açarak globaldeki mağaza sayılarını bin 300'ün üzerine çıkarmayı başardı. 

Yılı 1 milyar doların üzerinde ihracat ve 111,9 milyar TL ciro rakamlarıyla tamamladıklarını belirten Öğüt, "Bu yıl büyümeyi daha çok mevcut mağazalarımızda sağlayarak, verimli mağazalarımızı genişletmeye, derinleştirmeye ve sürdürülebilir kârlılığa odaklanacağız. 

Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yatırımlarımıza devam edeceğiz. İhracat hedefimiz son yıllarda olduğu gibi yine 1 milyar doların üzerinde. Yıl sonu yatırım miktarımızı da yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirledik. Sistem, altyapı ve mağazacılığın yanı sıra lojistik yatırımlarımızı da hayata geçireceğiz" diye anlatıyor.

Yurtdışındaki en büyük lojistik merkezlerini de Kazakistan / Almatı'da bu yıl açmayı planladıklarına da değinen Öğüt, şöyle devam ediyor: "E-ticarette Ukrayna, Irak ve Gürcistan ile 2023'te başladığımız cross border operasyonlarımıza bu yıl Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan gibi yeni ülkelerle devam edeceğiz. E-ticaret sitemizi yurt içinde bir pazaryeri haline getireceğiz. 

Sitemizdeki marka sayımız 250'ye yaklaştı ve bu markaların satıştaki payı da yüzde 20'ye ulaştı. Hızlı kasa, Self Servis, Bi Tık'laKabinde, Mobil Asistan gibi öncü projelerimiz de olacak."

1 Ocak 2023 yılında görevine başlayan Hepsi-burada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ise listemize üçüncü sıradan giriş yapıyor. İşe başlamasıyla birlikte üç konuya odaklandığını söyleyen Gökçetekin, "İlk olarak Hepsiburada Premium ile müşteri sadakatini artırmaya odaklandık. 

Stratejimizin ikinci ayağı lojistik ve fintek hizmetlerimizle ayrışmak oldu. Üçüncü olarak ise sahip olduğumuz lojistik ve finansal teknoloji çözümlerimizi iş ortaklarımıza sunduk" diye konuşuyor. Teknolojik çözümlerini dışarıya açmak üzere hazırlandıklarını vurgulayan Gökçetekin, "Biz bu kabiliyetlerimizi iş ortaklarımıza sunduğumuzda onlar da asli faaliyetlerine odaklanıp markalarını büyütebiliyorlar" diyor.

2024 AJANDALARI

19 yıldır Pegasus'ta çalışan ve Mayıs 2022'den bu yana da CEO'luk görevini yürüten Güliz Öztürk listemizin dördüncüsü. 2022'den sonra 2023'te de sektör ortalamalarının çok üzerinde kapasite artışı kaydettiklerini ve yılı pandemi öncesi kapasitelerinin yüzde 30'undan fazla artırmış olarak kapatacaklarını belirten Öztürk, şöyle devam ediyor: "2023'te filo dönüşümü ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam ettik. 

Filomuza 100'üncü uçağımızı kattık. Misafirlerimizi 36'sı yurt içinde, 98'i yurt dışında olmak üzere toplam 50 ülkede 134 noktaya ulaştırdık. Teknoloji alanında dünyadaki en son gelişmeleri yerinde takip etmek ve değerlendirmek için Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek bir Teknoloji İnovasyon Merkezi kurduk."

2024'te ise 16 adet yeni nesil uçağı filolarına katacaklarını, bir yandan da eski nesil uçakları filolarında çıkaracaklarını söyleyen Öztürk, toplam kapasitelerinde yüzde 10- 12'lik bir büyüme öngördüklerini de sözlerine ekliyor.

Listemizin beşinci sırasında İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek yer alıyor. Geçen yıl distribütörlüğünü yaptıkları markalardaki pazar paylarını, doğru stok yönetimi ve kârlı satışlarla artırmaya odaklandıklarını belirten Sürek, lojistik, e-ticaret, büyük IT entegrasyon projeleri alanlarında yatırımlarına devam ettiklerini söylüyor.

'50 Güçlü Kadın CEO' araştırmamızın altıncı sırasında yer alan isim ise Teknosa'da CEO'luk görevini üstlenen Sitare Sezgin oldu. 2023 yılında pek çok sürdürülebilir yeniliği hayata geçirdiklerini söyleyen Sezgin, "Pazaryerinde ürün çeşitliliğimizi 30 kat artırarak, yaklaşık 154 bine çıkardık. 

Online platformumuzun trafiğini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırdık. teknosa.com cirosunun yüzde 37'si pazaryerinden geldi" diyor. 2023 yılında 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiği tahmin edilen Teknosa'da 2024 yılında 1 milyar TL'lik yatırım hedefi var.

ŞİRKETTE YILLARI GEÇENLER

Listemizin yedi ve sekizinci sırasında yer alan isimlerin ortak bir paydası söz konusu... İkisi de bugün yönetici pozisyonunda yer aldıkları şirket-
lerinde, uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahipler. Her iki ismin de farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra, lider konuma yükseldikleri gözleniyor.

Listemizin yedincisi 25 yıldır Metro Grup çatısı altında çalışan ve 1 Ekim 2020'den bu yana da Metro Türkiye CEO'luk görevini üstlenen Sinem Türüng. Şirketin hedefinin yeme-içme sektörünün gelişimini sunduğu geniş yelpazedeki ürün ve çözümlerle destekleyip, geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Türüng, "Sürdürülebilirlik, profesyonellik, yerelleşme ve müşteri deneyimi ile dijitalleşme odağında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 

Toptancı kimliğimizi güçlendireceğiz. 'Coğrafi İşaretler' ve 'Yerelin İzinde' projeleri yine önde gelen başlıklarımız olacak. 2040'ta karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda yeşil yatırımlar da gündemimizde. Bu yıl GES yatırımımızı tamamlayacak ve 30 MW üretimi gerçekleştirerek, 30 mağazamızda kullandığımız elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını temiz enerji ile karşılamış olacağız."

Araştırmamızın sekizinci sırasında ise Dr. Pelin Eriştiren İncesu yer alıyor. 24 yıldır şirkette çalışan İncesu, 2020 Mayıs ayından beri AstraZeneca Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi'nden Sorumlu Başkanı görevini yürütüyor. 

Şirketin 2023 yılında ürün satışlarını yüzde 14 oranında artırarak yaklaşık 24 milyar 150 milyon TL ciroya ulaştığını tahmin ediliyor. İncesu, global stratejilerinin 2030 yılına kadar 20 yeni ürünü sağlığın hizmetine sunarak sektör lideri bir büyüme gerçekleştirmek olduğunu söylüyor.

LİSTENİN MÜDAVİMLERİ

Listemizin müdavimleri de var. 2009 yılından bu yana Beymen Group CEO'su olan Elif Çapçı, bu isimlerden biri. Geçen yıl şirketi 22,5 milyar TL ciroya taşıyan Çapçı, 2023'ün sürdürülebilirlik yolculuğu açısından Beymen adına stratejik derecede önemli bir yıl olduğunun altını çiziyor.

Bazı mağazalarında büyüme ve renovasyona gideceklerini belirten Çapçı, 2024 hedeflerini şöyle anlatıyor: "Celine mağazamız geçtiğimiz haftalarda açıldı. İstinye Park'ta Rimowa, Polo Ralph Lauren, Premiata ve Marc Jacobs markalarımızın da açılışlarını gerçekleştireceğiz. 

Beymen Club ve Network de büyüme yolculuğunu sürdürüyorlüks perakende ile artan şekilde yan yana olan sektörlerde Beymen iştiraki Artisan Hospitality Group bünyesinde yeni girişimleri hayata geçireceğiz. Beymen.com'un ciromuz içindeki payını yüzde 25'e çıkarma da hedefliyoruz."

10 yıldır Vakko CEO'luk görevinin üstlenen Jaklin Güner de listemizin kalıcılarından. Geçen yıl yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL ciroya ulaşan şirket, son iki yılda 36 mağaza açarak büyümesini sürdürdü.

2023'te en heyecanlandıkları gelişmenin otel yatırımları Vakko Hotel & Residence Nişantaşı'nı açmak olduğunu söyleyen Güner, bu yıla ilişkin yatırım planlarını ise şu sözlerle anlatıyor: "İkinci otelimiz ise halen hazırlıkları devam eden Çengelköy'deki Sumahan olacak. Vakko L'Atelier çatısı altında yeni açılacak mağazalarla birlikte 2024 yıl sonunda toplam 34 noktada hizmet vermeyi hedefliyoruz. 

Grubumuzun amiral gemisi Vakko Tekstil'in yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de Haliç Tersane ve Ataşehir Finans Merkezi gibi prestijli projelerde yeni mağaza yatırımlarımız olacak. 2024'te toplam 600 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz."

YENİ GELİŞMELER

Arzu Ünal da listemizin kalıcı isimlerinden. Ancak bu yıl farklı bir görevle sıralamada yer alıyor. 2023 yılında WPP Ülke Müdürü olan Ünal, geçen yılının pazarlama çözümleri ve iletişimi alanında büyük birleşmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Biz de müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını önceliklendirip, tüm paydaşların orkestrasyonu ve verimliliğini merkezi bir yapılanmayla sunduk. 

Bu yaklaşım en önemli örneği en büyük müşterimiz Coca Cola için tüm uzmanlık alanlarını bünyesinde barındıran ve Türkiye üzerinden 26 ülkeye hizmet veren 250 kişilik süper yetkinlik ağına sahip ajans Studio X'i kurduk. Türkiye'nin hizmet ve uzmanlık ihracatına önemli bir katkı sağladık. Bu yıl Studio X modelini dört müşterimiz için de kuracağız."

2024'te planları ve yatırımlarıyla dolar bazında yüzde 20 büyüme planladıklarını da belirten Ünal, "Haziran ayında iki PR şirketimizi birleştirerek sektörün en büyük ve yetkin halkla ilişkiler şirketi Burson'ı lanse edeceğiz. Ölçümlenebilir sürdürülebilir influencer marketing konusunda da uzman yeni bir şirketimizi kurma aşamasındayız. İngiltere'den sonra Türkiye ofisi ile Türkiye'nin bu alandaki öncülüğünü ve deneyimini perçinlemiş olacağız" şeklinde konuşuyor.

H& M Türkiye CEO'su Müge Arpacıoğlu da listemizde yerini koruyan kadın liderlerden. 2023'te 'moda ve kaliteyi en iyi fiyata sürdürülebilir bir yolla sunmak' ana iş fikrini her gün yaşattıklarını dile getiren Arpacıoğlu, "Enerji tasarrufunu ön plana çıkardığımız ve full led aydınlatma sistemi kullandığımız mağazalarımızda hem müşterilerimizin alışveriş deneyimini kolaylaştırdık hem de onlara modayı sürdürülebilir bir ortamda sunduk. Bu yöndeki yatırımlarımız 2024'te de devam edecek" diyor.


PROF. DR. MELSA ARARAT / YÜZDE 30 KULÜBÜ KURUCU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Yönetimin en az yüzde 33’ü kadın olmalı”

“Tüm çabalara rağmen yönetim kurullarında ve CEO seviyesinde kemikleşme devam ediyor. Tüm pay sahiplerini, çalışanları, müşteri ve tüketicileri ve de toplumsal yaşamı etkileyen kararlar, kadınların temsil edilmediği karar organları tarafından veriliyor. Bunun kadınların yeteneksiz, deneyimsiz veya isteksiz olduğu gibi sebeplerle açıklanması mümkün değil. Yetkiyi ve gücü elinde tutanlar, bundan kolay kolay vazgeçmiyorlar. 2022 yılında Avrupa Birliği Parlamentosu’nda kabul eden direktifin halka açık şirketlere tanıdığı süre 2036’da sona eriyor. Direktif, yönetim kurullarında en az yüzde 33 oranında kadın olmasını zorunlu kılıyor. Bazı AB ülkelerinde bu oranın üstünde yasal kotalar uzun zamandır yürürlükteydi. Yüzde 30 Kulübü Türkiye olarak yasa ve kural koyucuları bu konuda AB ile hizalanma konusunda çaba göstermeye davet ediyoruz.”

NİLHAN ONAL GÖKÇETEKİN / HEPSİBURADA CEO’SU

“Finansal teknolojilere yatırım sürecek”

“2024’ün başında Yapı Kredi ile bir iş birliğine imza attık. Hepsiburada Premium Worldcard ile müşterilerimiz açısından oldukça avantajlı bir kredi kartını kullanıma sunduk. Hepsiburada Premium’un üye bazını büyüterek müşteri sadakatini önceliklendirmeye devam edeceğiz. Sorunsuz ve hızlı teslimat deneyimi ile ödeme ve vadelendirme çözümlerimizi daha da ileriye taşımaya odaklanacağız. 

‘Link Gelir’ programımızla C2C iletişimini destekleyerek, aldıkları ürünleri tavsiye eden kullanıcılara ek gelir imkanı sunuyoruz. 2024’ün en temel önceliklerinden biri bu olacak. Bu program çoğunlukla kadın kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Aylık 20 bin TL’ye kadar ek gelir kazanma imkanı sağlıyoruz. Orta vadede bu programdan yararlananların sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. B2B hizmet sunduğumuz iş ortaklarının sayısını artırmaya odaklanacağız. Özellikle finansal teknolojilerle ilgili yatırımlarımız devam edecek.”

PAMİR KARAGÖZ / QNB FINANSINVEST GENEL MÜDÜRÜ

“Halka arzlarda görev alacağız”

“Geçtiğimiz dönem gerçekleşen yoğun halka arz takviminin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini düşünüyoruz. 2024’te Türkiye’nin kendi alanlarında önde gelen şirketlerinin halka arz işlemlerinde lider aracı kurum olarak görev alacağımıza ve halka arz gündemi yoğun bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Teknolojik ve değişime devam eden dinamik dünyaya uyum sağlayabilmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz dönemlerde yapay zekâ teknolojisi ile hayata geçirdiğimiz yurt içi hisse senedi öneri hizmetimizi yurt dışı piyasalara da entegre ediyoruz. Bireysel yatırımcıların hisse senedi seçimlerinde hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürerek yurt içi ve yurt dışı hisse senedi tavsiyeleri sunmaya ve mobil uygulamamız üzerinden tek tıkla işlem yapma hedefinde ilerliyoruz. Yatırımcılarımızın yoğun olduğu şehirler başta olmak üzere sekiz yeni şube daha açarak yatırımcılarımız ile buluşturacağız.”

0


  • ALTIN GRAM - TL 2423,86 0,04%
  • ALTIN ONS 2316,17 -0,25%
  • BIST 100 9722,09 0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,231 -0,075%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37035 0%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,325 0,0134%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5495 0,0135%
  • EURO/DOLAR 1,0698 -0,007%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8187 0,0184%
  • STERLIN/DOLAR 1,246 -0,03289%
Günün En Çok Okunanları
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL