Gelecek 25 yıl

Gelecek 25 yıl

Yeşil rekabet modeli işbirliğini de getirecek
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, iş dünyasında ‘sürdürülebilirlik’ kavramına verdiği önemle tanınıyor. Başında bulunduğu Eczacıbaşı Holding’te bir dönüşüm hareketi başlatmış, bu konuda attığı adımlarda zaman içerisinde başarısını ortaya koymuştu. Eczacıbaşı, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ konusundaki görüşleri ve önerileriyle 25’inci yıl sayımıza katkıda bulundu.

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ilk kez Brundtland Raporu’nun 1987 yılında yayınlanmasıyla hayatımıza girdi. Çevre politikalarının dönüm noktası kabul edilen 1992 yılındaki Rio Zirvesi’nin üzerinden de çeyrek asır geçti. Türkiye’de de sürdürülebilirlik politikalarının başlangıcı tüm dünyadakine paralel olarak aynı döneme denk gelir. Bu nedenle söz konusu dönemi değerlendirirken küresel boyutta yaşananlardan ya da ulaşılan sonuçlardan bağımsız bir değerlendirme yapmak gerçekçi olmaz. 1990’ların ekonomik çalkantılı dönemini geride bırakan Türkiye, büyüme hedefini adım adım uygulayarak dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer almayı başardı. Aynı dönemde artan sürdürülebilirlik bilinciyle çevre konusu her yaklaşımve strateji içerisine alınmaya başlandı. Çevre ve sürdürülebilirlik konularına kalkınma planlarında ve strateji belgelerinde yer verildi.

DÖNÜM NOKTASI: RİO ZİRVESİ
Belirlenen politika hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet eden yasal, kurumsal ve finansal düzenlemeler yapıldı. Ulusal düzenlemelerin yanı sıra Rio Zirvesi’nin ardından çeşitli uluslararası sözleşmeler imzalandı ve bu sözleşmelerin ulusalmevzuata aktarılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sürdürülebilirlik alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumdaki aktörler çeşitlendi. İş dünyasında Global Compact’i imzalayan kuruluşların sayısı arttı. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği gibi bu konuya odaklanan sivil toplum kuruluşları bu çabalara katıldı. 2050 yılında sürdürülebilirlik hedefine yönelen bir dünya vizyonu oluşturmak amacıyla Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) tarafından hazırlanan ‘Vizyon 2050”den hareketle TÜ- SİAD tarafından ‘Vizyon 2050 – Türkiye’ raporu hazırlandı.

DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ
Türkiye’de iş dünyasının sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için hangi alanlara odaklanacağı sorusu ülkemizdeki kalkınma anlayışı ve ortamıyla da yakından ilgili. Düşük karbon ekonomisine dayalı bir paradigma değişikliği benimsenirse, iş dünyasında alınan kararlar da hiç kuşkusuz bu ortamdan olumlu etkilenecektir. Almanya gibi, gelişmiş ülke örneklerinin yanı sıra, Şili ve Fas gibi sıra dışı örnekler, ‘düşük karbon ekonomisi’ modeliyle büyüme alanında tüm dünya ülkelerine cesaret veriyor.Dünyadaki gelişmeler ülkemiz için de önemli bir fırsat yaratıyor. Türkiye de öncü ülkeler arasına katılabilir; biz de, ‘düşük karbon ekonomisi’ modeline odaklanarak kalkınmamızı hızlandırabiliriz.

KAÇ DÜNYA TÜKETECEĞİZ?
Kendimize ne kadar yol aldık diye sorabiliriz. Bugün tüketim taleplerimizi karşılayabilmemiz için 1,6 dünyaya ihtiyacımız var. Alışkanlıklarımızın olağan seyrinde devam etmesi durumunda 2050 yılında 2,3 dünya tüketiyor olacağız. Yalnızca çevresel değil, sosyal veriler itibariyle de dünyanın karnesinin çok parlak olmadığını söylemekmümkün. Dünya genelinde durumböyle olunca Türkiye için de farklı olduğunu söylemek zor. Gelecekte yapılması gerekenler konusunda geçmişe göre çok daha bilgili ve hazırlıklıyız. Elimizde bu konuda çok değerli kılavuzlar ve bunları hayata geçirmek üzere hazır kurumlar var.Gerekli finansman kaynağı da sağlanabildiği takdirde daha hızlı yol alınabileceğine inanıyorum. Bu kılavuzların belki de en önemlisi eylül ayı sonunda BMSürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik, adaletsizlik ve iklim değişikliğiylemücadele etmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve bu hedeflerin altında yer alan 169 alt hedef, sürdürülebilirliğin her alanında önemli bir yol haritası olacak.

gelecek-25-yil-7YEŞİL REKABET GELİYOR
Başka önemli bir kılavuz, aralık ayında gerçekleşen Paris Taraflar Konferansı’nın üzerinde tümülkelerin uzlaştığı taslak sonuç bildirgesi. Bundan sonra belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılması gereken, sadece küresel ölçekte değil Türkiye’de de devlet, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği ve eşgüdüm içinde söz konusu dokümanlarda yer alan stratejileri adım adım uygulamalarıdır. Artık iş dünyası için de yeni bir dönembaşlıyor. ‘Yeşil rekabet’ adını verdiğimiz yenimodel, ülkeleri ve şirketleri rekabetin yanında işbirliğine de teşvik edecek. Bu dönüşüm, devlet düzenlemeleri, piyasalar, tüketici tercihleri, girdilerin fiyatlandırılması, kâr ve zararın ölçümü gibi konularda da önemli değişiklikler getirecek. Eko-etiket ve yeşil etiket benzeri uygulamalar yaygınlaşacak, standartlar değişecek. Türkiye’de, özellikle dünyaya açık ticaret yapan marka ve kuruluşlar ticaretin yeni kurallarından daha çabuk etkilenecekler. Bunlara hazır olmalıyız.

Sürdürülebilirlik için 3 kritik öneri
1- Şirketler, sürdürülebilirlik hedefleri koymalı,
2- Toplumsal liderlerle işbirliği yapılmalı,
3- Düşük karbon ekonomisi yakından takip edilmeli.

İŞ DÜNYASI ÖNCÜ OLMALI
Sürdürülebilirliğin getirdiği yeni değer yaratma fırsatlarından etkin bir şekilde yararlanabilmek, ‘yönetişim yaklaşımları’nda da yenilikler gerektiriyor. Sürdürülebilirlik özü itibariyle uzun vadeli bir konu ve tamda bu nedenle öncelikle yönetim kurulunun sorumluluk alanına girdiğini söyleyebiliriz. Yönetim kurulu, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinin kuruluşun stratejik kurgusunda yer aldığından emin olmalı ve kuruluşta sürdürülebilirlik değer süreçlerini destekleyecek bir kültür yaratılmasında öncülük yapmalı. İş dünyası, değişimi izlemekle yetinmek yerine, şirketlerin en iyi yaptığı şekilde, uygun maliyetlerle, bu dönüşüme öncülük edebilir. Bir yandan şirketlerimizi mevcut koşullar altında başarıyla yönetmeye devam ederken, bir yandan da siyasi ve toplumsal liderlerle yakın işbirliği içinde yeni sürdürülebilirlik koşullarının yönetilmesinde aktif rol alabiliriz.

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap