Bist 100
11089,53
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,8706
0,0391%
Dolar/TL
Euro/TL
35,6502
-0,0015%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0845
-0,0802%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2553,75
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

31 Mart 2023 | 01:13
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

 SPK, son dönemde payların ilk halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla kararlar aldı.

AA'nın derlemesine göre halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ)” ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı” uygulanacak.

Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon lira düzeyindeydi.

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek.

Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini aşmayacak şekilde belirlenecek. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar, bireysel yatırımcı kapsamına alındı.

PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek. Aynı şekilde SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla aktif toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi belirli bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi.

İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yalnızca yurt içi bireysel yatırımcı grubu kapsamında talepte bulunabilecek. Bu kişiler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat grupları gibi diğer gruplardan talepte bulunamayacak.

Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacak.

Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacak. Bu aktarım sonrasında veya yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecek.

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve tebliğ maddesi 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekecek.

Halka arzı takip eden dönem için bazı esaslar belirlendi

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden dönem için de bazı esaslar belirlendi. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve toptan satış işlemine konu edemeyecek.

Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Kararda ayrıca mevcut düzenlemeler uyarınca taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın esaslara uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri ve eş liderler sorumlu olduğu hususuna vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin daha önce 2021'de ve bu yılın ocak ayında alınan ilke kararları yürürlükten kaldırıldı.

SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin pay başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin pay başına 105 liradan ilk halka arzını onayladı.

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.

İdari para cezaları

SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir kişiye 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki kişiye toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle suç duyurularının yapılmasına hükmeden Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

0

  • ALTIN GRAM - TL 2553,75 0,35%
  • ALTIN ONS 2416,5 0,29%
  • BIST 100 11089,53 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,585 -0,651%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3795 0,06855%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,61 -1,048%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8706 0,0391%
  • EURO/DOLAR 1,0845 -0,0802%
  • EURO/TURK LIRASI 35,6502 -0,0015%
  • STERLIN/DOLAR 1,28927 -0,11118%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL