Yatırımcının Danışmanı 13 Ekim 2017

Yatırımcının Danışmanı 13 Ekim 2017

Ata GYO’nun Nevşehir’deki gayrimenkulle ilgili yaptığı açıklama ne anlama geliyor?
Cemal Köse/Eskişehir
Şirketlerin ürettikleri binaları fiziken tamamlamış olmaları, üstlendikleri yükümlülüğün sona ermesi için yeterli değildir. Ayrıca bu binaların tüm altyapı ve çevre düzenlemelerini de tamamlamaları gerekir. Üretilen taşınmazlarla ilgili gerekli bu işlemlerin ardından söz konusu binalar yasal olarak kullanıma açılır.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Ata Gayrimenkul 6 Eylül’de yaptığı açıklamada, portföyünde bulunan Nevşehir, Merkez, Kapucubaşı Mahallesi’nde bulunan gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesini aldığını belirtirken taşınmazla ilgili gerekli olan son yükümlülüğünü de aynı zamanda yerine getirdiğini kaydetti.

Gersan Elektrik’in araç şarjı işine girdiğini biliyorum. Bu ürünün şirkete getiri beklentisi nedir?
Sertaç Demir/Malatya
Yeryüzünde fosil yakıtların azaldığı ve ilerleyen süreçte tükeneceğine dair raporlar yayınlandıkça, araç üreten şirketler alternatif enerjiyle hareket eden araçlar geliştirme arayışına hız veriyor. Elektrikli araç da bu beklentiyle geliştirilen ve henüz yeni olan bir teknoloji. Söz konusu araçlar üretilip yaygınlaştıkça yan dal sanayisi de buna bağlı olarak gelişim kaydediyor. Gersan Elektrik’in son açıklanan faaliyet raporunda, Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç şarj üreticisi olduğunu ve sektördeki projelere ürün tedariğine başladığı bilgisi yer alıyor. Şirket bu kapsamda, İspak’ın 10 farklı otoparkına araç şarj ünitesi yerleştirdi. On yıl içinde de İspark’ın elinde bulunan otoparkların araç kapasitesinin yüzde 2’si oranında araç şarj istasyonu kurulacağını belirtiyor. Ancak buradan ne miktarda bir gelir beklediğine dair bilgi faaliyet raporunda yer almıyor.

Gözde Girişim’in ambalaj işinde büyümek istemesinin nedeni nedir? Bu girişim, şirketi zarardan kurtarır mı?
Mehmet Akşit/Şanlıurfa
Gözde Girişim, girişim sermayesi olması açısından farklı alanlarda yatırımlarda bulunabilir. Bu girişimler doğrudan olabileceği gibi dolaylı da gerçekleşebilir. Şirket, 22 Eylül’deki açıklamasında dolaylı bağlı ortaklığı Polinas’ın gerçekleştirdiği alımdan bahsetti. Dolaylı iştirakin baskılı esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın paylarını 46 milyon 977 bin Euro’ya satın aldığını ve hisse devrinin Rekabet Kurulu’nun onayıyla gerçekleşeceğini bildirdi. Hisse devrinin gerçekleşmesiyle Polinas’ın şirketteki payı yüzde 90’a çıkacak. Gözde Girişim, yılın dokuz ayına kadar zarar açıklamakla birlikte son çeyrekte gelen iştirak gelirleriyle kâra geçiyor. Son üç yıldır da kârı arttı. Bu yıl sonu bilançosunda da benzer bir durumun gözlenmesi şaşırtmamalı.

Kütahya Porselen’in enerji işine girdiği bilgisi doğru mu?
Hasan Aktan/Mersin
Kütahya Porselen, mevcut faaliyet alanına ilave olarak enerji sektörüne de yöneliyor. Şirket, geçen ağustosta Kiraz Enerji’yi 10 milyon dolara satın almak için harekete geçti. Taraflar arasında sözleşme imzalandı. Ancak hisse devrinin gerçekleşmesi için sözleşmede yer alan EPDK ve Rekabet Kurulu’nun izninin alınması gerekiyor. Gerekli izinler alındıktan sonra devir bedelinin tamamı dokuz adet bonoyla taksitler halinde ödenecek. Kiraz Enerji, İzmir ve Aydın’da rüzgâr enerjisi ve elektrik üretiminde bulunan bir şirket. Şirket, bu alımla kârlılığını artırmayı hedefliyor. Açıklamada kârlılığına ne ölçüde katkıda bulunacağına dair bilgi bulunmuyor.

Migros’un satış mağazası sayısı hakkında bilgi var mı?
Cemil Bilgiç/İzmit
Migros’un sermayesinin yüzde 50’si MH Perakendecilik’e ait bulunuyor. Büyük hissedarın hâkim ortağı ise Anadolu Endüstri. Anadolu Endüstri dolaylı olarak Migros’un hâkim hissedarı konumunda bulunuyor. Şirket, düzenli olarak şube ağını artırıyor. Ağustos ayı verilerine göre, 16 yeni satış mağazası açtı. Bunlardan sekizi Migros, altısı Migros Jet, biri toptan, diğeri de Ramstore mağazası. Ağustos sonu itibarıyla şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 170 satış mağazasıyla, toplamda bin 868’e ulaştı. Bunun 40 tanesi yurtdışında bulunuyor. Geçen iki yıl zarar eden şirketin, bu yılın ilk yarısında kâra geçmesi olumlu olarak değerlendirilmeli.

Olmuksa, üretimini durdurduğu Edirne’deki fabrikasını nasıl değerlendirecek?
Kazım Karataş/Manisa
Olmuksa, Edirne’deki fabrikasının faaliyetlerini bu yıl içinde sonlandırınca, gerek tesiste bulunan makine ve teçhizatı gerekse taşınmazı satmak için harekete geçti. Geçen temmuz ayında da Teknik Masura Ambalaj isimli şirketle anlaşmaya vardı. Anlaşmayla Edirne/ Tayakadın’daki taşınmazları 7 milyon TL’ye, fabrikadaki makine ve ekipmanları da 3 milyon TL’ye sattı. Taşınmazların devir işlemleri tamamlanırken satış bedeli olan 7 milyon TL tahsil edildi. Kalan 3 milyon TL’nin ise Nisan 2018’de tahsil edileceği belirtildi.

Başkent Çimento’nun kârı yılın ilk yarısında düştü. Bunun nedeni Çözüm Endüstriyel’in paylarının alınması olabilir mi?
Fatih Sakar/Çanakkale
Başkent Çimento, geçen mart ayında öncesinde de ortağı olduğu Çözüm Endüstriyel Atık İşleme’nin yüzde 49’unu diğer hissedardan satın aldığını duyurdu. Alım için ödediği tutar 3,4 milyon Euro. Şirketin söz konusu alımla, iştirakindeki payı yüzde 99,99’a yükselmiş oldu. Hâlihazırda tehlikeli ve tehlikesiz atık işiyle uğraşan Çözüm Endüstriyel’in alımından dolayı verilen tutar, Başkent Çimento’nun aktif toplamının yüzde 1’inin altında bir rakama denk geliyor. Bu anlamıyla verilen alım bedeli, şirket için önemli nitelikte bir tutar olarak algılanmamalı. Şirket, alımın faaliyetlerine olumlu katkıda bulunacağını söylüyor.

Kerevitaş’ın son durumu nedir?
Bulut Kaplan/Erzurum
Uzun süredir zarar eden Kerevitaş’ın son iki yıldaki zararı artarak devam ediyor. Şirket, 2017 altı aylık bilançosunda da zararını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırdı. Son bilançosuna göre, öz sermayesi ekside bulunan şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı 159,7 milyon TL. Şirket, temel tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının kıtlaşması ve talebin üretimden fazla olması nedeniyle hammadde fiyatlarının yükseldiğini söylüyor. Ayrıca döviz kurlarındaki artışın da ithal girdilerin maliyetini yükselttiğini, bunun da şirketin zararında etkili olduğunu belirtiyor. Öte yandan ilk çeyrek bilançosuna göre sahip olduğu varlıkları üzerinde rayiç fiyatlar üzerinde yaptığı değerlemede oluşan fonun sermaye kaybını karşılamaya yettiğini kaydediyor. Ancak bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamaya yetmiyor.

Sanel Elektrik, eylül ayında 15 milyon TL’lik iş aldığı halde nasıl oluyor da hala zarar açıklıyor?
İhsan Albayrak/Mardin
Sanel Elektrik, eylül ayı içinde toplamda 15 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Söz konusu projelerin tahmini tamamlanma süresinin 2018 ilk çeyrek olması öngörülüyor. Alınan bu işle şirketin 2018’in ilk çeyreğine kadar tamamlayacağı proje tutarı, yaklaşık 42,5 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, geçen yıl 41,7 milyon TL brüt gelir elde ederken sembolik düzeyde bir kâr açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısında ise elde edilen brüt gelir bir önceki yılın aynı dönemiyle benzer bir rakama denk geliyor. Ancak dönem sonunda zarar açıkladı. Finansal giderler ise zararın artmasında etkili oluyor.

Ekiz Kimya’nın mali yapısını düzeltme olasılığı var mı? Düzeltmek için ne yapıyor?
Şükrü Birinci/İstanbul
Son bilançosuna göre öz sermayesi ekside olmamakla birlikte Ekiz Kimya’nın mali yapısının hayli sıkıntılı olduğu gözleniyor. Ekiz Kimya, bankalardan kullanmış olduğu kredileri yeniden yapılandırabilmek için görüşmelerini sürdürüyor. Konuyla ilgili henüz bir sonuca varılamadı. Öte yandan finansal kaynaklarını geliştirebilmek için detaya girmemekle birlikte, sabit kıymetlerini satış ve devretme ihtimallerini seçenekler arasında sayıyor. Sermaye artırımına gitme de olasılıklar arasında yer alan bir diğer husus. Şirkete sermaye sağlayabilecek nitelikli yatırımcılara pay vermek de bir diğer seçenek olarak şirket tarafından gündeme getiriliyor.

Reysaş GYO’daki son gelişmeler neler? Şirketin kârını sürdürmesi mümkün görünüyor mu?
Bilal Gök/Artvin
Reysaş GYO, eylül ayında yaptığı açıklamada Adana’nın Sarıçam ilçesinde inşa edilecek yaklaşık 22 bin metrekarelik deponun tamamını Reysaş Taşımacılık’a üç yıllığına kiraya vereceğini belirtti. Açıklamada kiraya verilecek depodan, üç yılda yaklaşık KDV dâhil 6 milyon dolar gelir elde edileceği ifade edildi. Son iki yıldır şirket, satış gelirinden daha yüksek yıl sonu kârı açıkladı. Bunda diğer faaliyet geliri kaleminden gelen gelirin etkisi bulunuyor. Son açıklanan 2017 altı aylık bilançosundaysa söz konusu kalemden gelir gelmemesi nedeniyle kârı azaldı. Ancak geçen iki yılda da diğer faaliyet kaleminde elde edilen gelirler yılın ikinci yarısında oluştu. Bu yıl da benzer şekilde bir gelirin gelmesi halinde şirketin yine satışlarından daha yüksek bir kâr açıklaması söz konusu olabilecek.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap