Sektör ortalamasının üzerinde büyüyor - Ekonomist

Sektör ortalamasının üzerinde büyüyor

Sektör ortalamasının üzerinde büyüyor

Alternatif Bank, 2019’un geneline bakıldığında stratejik planları doğrultusunda bilançosunu geliştirmenin yanında müşterilere aktardığı kaynağı da artırarak yılı tamamladı.

Son yedi çeyrektir özel bankalar ortalamasının üzerinde büyüyen Alternatif Bank, yine son iki yılda TL ticari kredilerde sektörün üzerinde büyüme sergiledi. Nakdi ve gayri nakdi krediler ve mevduat hacminde pazar payı kazanmaya devam etti.

İhracat pazarlarında ve sağlanan kredilerde son yıllarda düşüşler yaşanırken, ihracatın finansmanını stratejik öncelik olarak gören banka, özellikle son iki yıla bakıldığında bu alanda büyüme performansı gösterdi.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Toplam aktiflerimiz içinde özellikle ihracat taahhütlü kredilerin oranını artırmayı önceliklerimiz arasına aldık.

İhracatçılara verdiğimiz finansal desteği 2019’un ilk dokuz ayında yüzde 40 artırarak 762 milyon dolara ulaştırdık.

Bu rakamı 2019’un sonunda yaklaşık 1 milyar dolara çıkardık” diyor. Kaan Gür, başlıklar halinde bankacılık sektörü ve Alternatif Bank ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

2020 AJANDAMIZ
Yeni müşteri kazanmaya devam edebilmek ve işlem hacimlerimizin gelişmesini sürdürebilmek bizim için önemli.

İhracat odaklı çalışan, büyüme iştahı olan, reel sektöre değer yaratmaya devam eden tüm firmalara ve sektörlere hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Fonlama tarafında ana kaynak mevduat olmaya devam ediyor.

Sendikasyon kredisi gibi benzer yurtdışı kaynaklarla reel ekonomiye katkımızı arttırırken fonlama kaynaklarımızın türünü ve vadelerini çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Kredi portföyümüzün yüzde 90’ından fazlasıyla ticari ve kurumsal segmentte hizmet veriyoruz. 125 milyon TL’ye çıkan yeni tanımla birlikte KOBİ bankacılığında da varız.

DİJİTALLEŞME ODAĞIMIZDA
İki yıl önce başladığımız dönüşüm projemizin en önemli adımlarından olan dijitalleşme alanındaki çalışmalarımızın meyvelerini 2020’de toplamaya başlayacağız.

Yenilenen internet ve mobil bankacılık kanallarımızın hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimizin kullanımına sunulması, yeni müşteri ve yeni ürün sahibi olma süreçlerinin dijitalleştirilerek kolaylaştırılması gibi önemli projeleri tamamlamak üzereyiz. Böylece müşterilerimize daha iyi bir bankacılık deneyimi sunarken manuel yapılan işleri neredeyse sıfıra indiren süreçlerle verimliliğimizi artıracağız.

NPL ORANLARI YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı ve nispeten bu yılın ilk çeyreğinde kurlarda yaşanan volatilite doğal olarak çoğu sektörde olumsuz etkilere yol açtı. Ekonomik konjonktür nedeniyle firmaların zaman zaman gelir-gider dengelerini yönetmekte zorluk yaşadığını görüyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sektör olarak ülke ekonomisinin düze çıkması ve yeniden büyümeye geçmesi adına gerekli adımları atıyoruz. Alternatif Bank olarak da güçlü yönetim ve sermaye yapımızla risk yönetiminden taviz vermeden, stratejik planımızı da göz önünde bulundurarak portföylerimizi yönetiyoruz. Bu açıdan baktığımızda mevcut NPL oranlarının yönetilebilir seviyelerde olduğunu görüyoruz.

KONKORDATO SÜRECİ İLKELİ UYGULANMALI
Hayata geçen uygulamalar ve yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında konkordatoya giden şirket sayısında bir azalma yaşandığını ve konkordatodan çıkan şirketler olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Altını çizmekte yarar görüyorum, ekonomimizde sistemsel olarak yaşanabilecek zorlukları önlemek amacıyla getirilen konkordato sürecinin ilkeli olarak uygulanması da kritik önem taşıyor.

Burada tüm paydaşların karşılıklı güveni zedelemeden, basiretli ticaret ilkelerinden ödün vermeyecek şekilde hareket etmelerinin ekonomimizin dengelenme sürecine önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap