Yatırım danışmanı 20 Aralık 2015

Yatırım danışmanı 20 Aralık 2015
Mehmet Aslan

Mehmet Aslan

1- Uzun süreli alınabilecek bir hisse öneriniz var mı?
Barış Yalçın/Tekirdağ
Aldıktan sonra bir daha takip edilmesine gerek kalmadan yıllarca elde tutulacak hisse senedinin olduğunu söylemek prensip olarak doğru olmaz. Şirketler de yaşayan bir organizmadır. Yani şirketler büyüyüp gelişebildikleri gibi, durağanlaşabilir veya küçülebilir. Alınan bir hisse senedi ile getiriyi mümkün olduğunca getiriyi yükseltme potansiyeli, şirketin büyümesiyle yakından alakalı. Bu nedenle de yatırımcı küçülen ya da durağanlaşanları değil, büyüyen şirketleri tespit edebildiği oranda kazanç elde edebilecektir. Bu noktada yatırımcının yapması gereken, gelirlerini ve kârını artıran şirketleri tespit edebilmektir. Şirketin büyümesini durdurduğu noktada da hisse değiştirebilmek yapılması gereken diğer önemli hareket olacaktır.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

2- Genpower Holding kaç gündür inip çıkıyor. Almayı önerir misiniz? Alım yapsam kazanç elde etmek mümkün olur mu?
Cem Karakoç/Muğla
Bir hissenin yükselmesi ya da düşmesi tek başına alım için gerekçe olmaz. Asıl önemli olan hissenin alıma uygun olup olmadığıdır. Bunu tespit etmenin en önemli yolu da şirketin mali yapısının kontrolünden geçer. Eğer şirket, kârlıyse ve bu kârını her yıl düzenli olarak artırabiliyorsa alım için uygun şartların varlığından bahsedilecektir. Aksine zarar eden ya da kârını artıramayan bir yapıya sahipse o takdirde de hissede çıkış daha ziyade kısa süreli ve spekülatif düzeyde kalacaktır. Genpower Holding, sürekli zarar eden bir yapıya sahip. Dokuz aylık bilançosuna göre zarar devam ediyor. Mevcut şartlar altında hissenin alınması için bir neden bulunmuyor.

3- Sanel Elektrik neden yükselmiyor? Daha da düşme ihtimali var mı? Hisseyle ilgili yorumunuz nedir?
Levent Sarı/Ankara
İki yıl önce halka açılan Sanel Mühendislik, her ne kadar yukarı yönlü ataklarda bulunduysa da en yüksek 5,53 TL’den yukarıya çıkamadı. Sonrasında ise özellikle de nisan ayından sonra yaşadığı sert düşüşle birlikte mevcut seviyelere geriledi. Hisse, şimdilerde taban seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Gelinen seviye ise halka arz fiyatının altında. Şirketin kârında arzu edilen artışın yaşanmaması halinde mevcut seviyelerden yukarıya çıkma ihtimali bulunmuyor. Dokuz aylık bilançosuna göre ise kârdaki düşüş devam ediyor. Bu şartlar altında hissede istikrarlı bir çıkış beklenmemeli. Güçlü şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.

4- Brisa neden düşüyor? Bu kadar iyi bir hissenin düşmesini normal görüyor musunuz?
Bülent Candemir/Samsun
Brisa, sektöründe önemli şirketlerden birisi ve yaklaşık yedi yıldır yükselen bir kanalda hareket ediyor. Son olarak Şubat 2010’da en yüksek 2,41’i gördü ve ardından yatay bir kanala yöneldi. Düşüşe rağmen hissenin uzun vadeli yükselişi varlığını koruyor. Hissenin bu denli düşmesinde yabancıların gerçekleştirdiği satışların etkisi var. Bu yılın 11 ayında yabancı yatırımcı 14 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdi. Satışların ardından halka açık kısmı içindeki yabancı payı yüzde 41,32’den yüzde 30,26’ya geriledi. Satışların devam etmesi halinde, düşüşün sürmesi kaçınılmaz görünüyor.

5- Reysaş Lojistik yıllardır yüzümüzü güldürmedi. Hisse hakkındaki görüşünüz nedir?
Deniz Ağaoğlu/Mersin
Şubat 2006’da borsaya gelen Reysaş Lojistik, bir süre yükseldikten sonra tutunamadı ve aşağıya kaydı. Halihazırda nominal değerinin altında bulunan hisse, aynı zamanda halka arz fiyatının da gerisinde. Yaklaşık dört yıldır taban seviyelerde. Bu denli düşük kalmasında mali yapısındaki sıkıntının etkisi gözleniyor. Şirket dokuz aylık bilançosunda 40 milyon TL’nin üzerinde zararı söz konusu. Döviz kurlarında yaşanan artış şirketin dönem sonunda zarar etmesinde etkili oluyor. Bu şartlar altında hisseye yatırım yapmak gereksiz risk anlamına gelecektir.

6- Karsan gibi ismi olan bir şirket neden yükselmiyor? Yükselmesi için ne yapması gerekiyor?
Batu Çınar/Erzurum
Şirketler açısından marka önemli olmakla birlikte borsada alım yapan yatırımcı açısından asıl bakılması gereken şirketin kâr ediyor olması. Eğer sürekli zarar eden bir yapı söz konusuysa alım yapılması manalı olmayacaktır. Kârsan’ı da bu bakış açısıyla değerlendirmek gerekir. Şirket, 2013 yılı hariç son beş yılın dördünde zarar etti. Dokuz aylık dönemde de zarar sürüyor. Şirketin geçmiş yıl zararı da 292 milyon TL’ye dayandı. Bu şartlar altında hissenin prim yapması için güçlü bir neden bulunmuyor. Şirket birikmiş geçmiş yıl zararını kapatmadığı sürece, istikrarlı bir çıkış gündeme gelmeyecektir.

7- Çıkıyor, diye Avrupa Yatırım Holing aldım. Çıkışı sürer, diye de satmaya elim varmadı. Ben tuttukça düşüyor. Öneriniz nedir?
Gökçe Kuş/İstanbul
Baysan Trafo, geçtiğimiz yıl aldığı kararla faaliyet alanını değiştirirken unvanını da Avrupa Yatırım Holding yaptı. Bir şirket faaliyet alanını değiştirdiğinde gelirlerinde ve kârında artış beklenmesi doğal olanıdır. Ancak Avrupa Yatırım Holding için bu durumun geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Önceki yıllar sembolik düzeyde kâr açıklayan şirket, geçen yıl ise zarara döndü. Bu yılın dokuz aylık döneminde de zarar devam ediyor. Mevcut fiyat seviyesine göre Piyasa Değeri/Defter Değeri 6,27 gibi oldukça yüksek bir seviyeyi işaret ediyor. Bu da düşüşün devam etme olasılığını güçlendiriyor. Zarar eden şirketler yerine kâr eden şirketlerin takip edilmesi, getiri potansiyelini yükseltecektir.

8- EGS Dış Ticaret’in tekrar açılma olasılığı var mı? Zararı kurtarmak için bir yol olup olmadığını öğrenebilir miyim?
Ata Erdoğan/Mardin
Bankacılık sektöründe yaşanan krizden etkilenerek TMSF’ye devredilen EGS Bank ile birlikte EGS Grubu’na bağlı şirketlerin yönetimi de 2001 yılında Fon’a devredildi. EGS Dış Ticaret de bu kapsamda devredilen şirketler arasında. Bilahare şirketin hissesi, 2002 yılında borsa kotundan temelli çıkarıldı. Kottan çıkarılma nedeni şirketin borca batık olması ve öz sermayesini yitirmesi. Sonrasında her ne kadar bir daha şirketten bir açıklama geçmese de basında yer alan haberlerde iflas ettiği belirtiliyor. Zararı yıllar önce realize olan ortakların şimdilerde yapacağı bir şey yok.

9- Bakanlar Medya hissesini bir yıldır elimde tutuyorum. Aldığıma pişman oldum. Neden çıkmadığını öğrenebilir miyim?
Ozan Umut/Karabük
Yaklaşık üç yıl önce borsaya gelen Bakanlar Medya, 2013 yılında en yüksek 15,30’u gördükten sonra bir daha söz konusu seviyeleri test edemedi. Hisse, şimdilerde 2,50’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin fiyatını artırabilmesi için mali yönden güçlenebilmesi önemli. Geçmiş yıl bilanço verilerine bakıldığında sembolik düzeyde kâr ya da zarar söz konusu. Son açıklanan altı aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Hissede belki kısa süreli spekülatif çıkışlar yaşanabilir. Ancak uzun vadeli yükseliş için istikrarlı bir kârlılık şart.

10- Kent Gıda alınır mı? Yazdan bu yana aynı fiyatta duruyor? Hisseyle ilgili değerlendirmede bulunur musunuz?
Mehmet Akal/Edirne
Borsada işlem yaparken alınacak hissenin işlem hacminin olup olmadığının takip edilmesinde fayda var. Zira hacim, hissenin fiyatının aktif piyasa şartlarında oluşmasına imkan sağlar. Hissenin belli bir elde toplanması ise fiyatın oluşmasında serbest piyasa koşullarını güçleştirir. Kent Gıda bu çerçevede incelendiğinde sermayesinin yüzde 0,5’nin borsada işleme konu edildiği görülecektir. Halka açık kısmın yüzde 96,19’u da iki kurumda toplanmış bulunuyor. Bu şartlar altında aktif bir piyasanın oluşmasını beklemek doğru olmayacaktır. Piyasası olmayan hisseler yerine işlem hacmi bulunan hisselerin takip edilmesinde fayda var.

11- Çemaş’taki hareketi nasıl görüyorsunuz? Bu seviyeden yukarıya tepki çıkışı olur mu? Hisseyi alsam yılbaşına kadar yükselir mi?
Ömer Dinç/Aksaray
Bir hissenin fiyatının düşük olması alım için tek başına neden olmamalı. Zira asıl önemli olan hissenin prim yapma potansiyelinin bulunup bulunmadığı. Spekülatif çıkışlar bir tarafa bırakıldığında bir hissenin yükselebilmesi için asıl olan şirketin büyüyor olmasıdır. Çemaş Döküm ise bu noktada hiç de umut vermiyor. Esas faaliyetlerinden dolayı sürekli zarar eden şirket, geçen yılda zarar etti. Dokuz aylık bilanço döneminde de zarar devam diyor. Bu şartlar altında yıl sonunda şirketin zarar etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Şirketin zarar ettiği sürece kısa süreli çıkışlar göz ardı edilmek kaydıyla yükselme olasılığı bulunmuyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap