Yatırımcının Danışmanı 1 Aralık 2017

Yatırımcının Danışmanı 1 Aralık 2017

Martı Otel, gerçekleştireceği sermaye artırımını nerede kullanacak? Bedelliye katılmak doğru olur mu?
Emin Kaya/Bilecik
Martı Otel, eylül ayında aldığı kararla 120 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesini, yüzde 37,74 bedelli olmak üzere 32 milyon 880 bin TL nakit artırarak 87 milyon 120 bin TL’den 120 milyon TL’ye çıkaracak. Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bilanço yapısını güçlendirmek ve kârlılığı artırmak hedefiyle sermaye artırımına gidiyor.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Şirket, gerekli izni almak amacıyla SPK’ya başvuruda bulunurken henüz iznin alındığına dair ek açıklama gelmedi. Öte yandan şirket, 2017 altı aylık faaliyet raporunda sektöründe tercih edilen ilk marka olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte açıklanan son beş yıllık bilançosunda sürekli zarar söz konusu. Bu yılın ilk yarısında ise daha güçlü bir yapı sergiliyor. Artan gelirle birlikte esas faaliyetten kâr ederken yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle birlikte dönem sonu kârı arttı. Şirketin kâr etmesi önemli olmakla birlikte devamını getirebilmesinin daha da önemli olduğunu unutmamalı.

Özak GYO’nun Büyükyalı projesinde değişikliğe gideceği haberi ne anlama geliyor?
Ömer Gödekli/Tokat
Özak GYO, kasım ayının ilk günü yaptığı açıklamada Büyükyalı İstanbul projesine ilişkin olarak revizyona gidildiğini duyurdu. Söz konusu proje, Emlak GYO ile birlikte yürütülüyor. Konuyla ilgili Emlak GYO da açıklamada bulunurken projenin C bloğunda bulunan 11 konut ve 1 ticari bölümden oluşan toplam 12 bağımsız bölümdeki konut sayısının 15’e, ticari bölüm sayısının da üçe çıkarıldığını belirtti. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı ise bin 719 adet olup bölüm sayısının artması doğal olarak proje sahiplerinin gelirini artıracak.

İştirakinin yatırım teşviki almasının T. Şişecam’a bir katkısı olur mu?
Savaş Yetim/Eskişehir
Yatırım teşviki, şirketlerinin gerçekleştirecekleri yatırımları motive etme gayesi taşır. Amaç, şirketlerin gerçekleştireceği yatırımlarla daha modern ve gelişmiş teknolojiyle donanmasını sağlamak. Bu şekilde genel olarak ülke ekonomisinin de gelişimine katkıda bulunulmuş olur. Yakın zamanda T. Şişecam’ın bağlı iştiraki Şişecam Elyaf Sanayi’nin teşvik aldığına ilişkin basında haberler yer aldı. Söz konusu iştirak, bu dönemde 330 milyon TL ile en yüksek yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtiyor. Kuşkusuz iştirakin gerçekleştireceği yatırımlarıyla kârını büyütmesi dolaylı olarak T.Şişe Cam’ın kârına da olumlu yönde katkıda bulunacaktır.

Ulusoy Elektrik’in fiyatını nasıl buluyorsunuz? Çıkış devam eder mi?
Tolga Koca/Artvin
Üç yıl önce borsaya gelen Ulusoy Elektrik, ilk yıl düşen bir ivme sergiledi. Aralık 2016’dan bu yana ise piyasadaki genel çıkış eğilimine uygun olarak yükseldi. Son olarak 1 Kasım’da en yüksek 19,07 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte gerileyen hisse, teknik olarak çıkış trendini koruyor. Bununla birlikte geçen eylül ayında büyük ortak Sait Ulusoy, dört milyon adet hisse sattı. Satış nedeni olarak yabancı kurumsal yatırımcılardan gelen talep gösterildi. Aynı açıklamada gerçekleşen satışın yüzde 80 oranındaki kısmını yabancı kurumsal yatırımcıların, yüzde 20 oranındaki kısmını ise yurtiçi kurumsal yatırımcıların aldığı dile getirildi. Yabancıların ilgisi hissedeki çıkışın devamına destek olacaktır.

Ford Otosan nasıl hep yükseliyor? Bundan sonra da yükselişini sürdürmeyi başarabilecek mi?
Yasin El/Bursa
Ford Otosan, uzun vadede yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, özellikle son bir yılda ivmesini yükselterek çıkışını sürdürdü. Düzeltilmiş verilerle geçen yıl aralık ayında en düşük 25,97 TL iken şimdilerde 54,25 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yakalanan performansın mali başarıyla yakından ilgisi bulunuyor. Şirket, bu yılın dokuz aylık döneminde miktar bazında tarihinin en yüksek ihracatını sergiledi ve ihracatını yüzde 12 yükseltti. Kârdaki artış oranı ise yüzde 53,58. Şirket artan talebi karşılamak gayesiyle Gölcük fabrikasının kapasitesini artırmak için 52 milyon dolarlık yatırımda bulunacak. Devam eden büyüme, hissenin çıkışını desteklemeye olanak tanıyor.

Merko Gıda’nın enerji sektörüne girmesi mantıklı mı? Gıdada kâr edemeyen şirketin başka sektörde başarılı olma olasılığı var mı?
Muhammed Doğan/ Kahramanmaraş
Belli alanlarda uzmanlaşan şirketlerin gerek duymaları halinde farklı alanlara yönelmeleri mümkün. Bunun nedeni farklılık göstermekle birlikte sektörün daralması ya da diğer alanlarda da başarılı olabileceği yönündeki güçlü beklentilerle alakalı olabilir. Merko Gıda, içinde yer aldığı sektördeki yüksek üretim miktarlarının getirdiği rekabetçi pazar koşullarının devam ettiğini ve bu durumun dünya piyasalarındaki salça fiyatlarını gerilettiğini söylüyor. Öte yandan geçen nisan ayında dile getirdiği biyoenerji alanında faaliyet gösterecek Mergom Enerji’nin henüz proje geliştirme aşamasında bulunduğunu ve faaliyete geçmediğini de söyledi.

Turcas Enerji ile Turcas Petrol neden birleşti?
Yakup Toka/Zonguldak
Grup içinde yer alan şirketler, kimi zaman daha güçlü ve hızlı bir organizasyon sağlayabilmek kimi zaman da giderlerde tasarrufa gidebilmek gayesiyle birleşiyor. Turcas Petrol de iştirak portföyünün daha etkin yönetimi, kaynak verimliliğinin artırılması, operasyonel giderlerini optimize edilmesi ve etkin kur riski yönetimi amacıyla yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Turcas Enerji Holding’i tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle birleşeceğini duyurdu. Turcas Enerji Holding ise yine yüzde 100 bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’yi bünyesine dahil etmişti.

Desa, alanında önemli bir marka olduğu halde neden zarar edip duruyor?
Serkan Ercan/İstanbul
Sektörlerde önemli markaolmasına rağmen zarar eden ya da istenen kârın uzağında kalan şirketler olabiliyor. Söz konusu durum, sektördeki sert rekabetten kaynaklı olabileceği gibi artan maliyetlerle ilgili de olabilir. Şirket yönetilerinin görevi ise yaşanan her türlü zorluğa rağmen şirketi kâra geçirebilmektir. Desa’nın geçmiş yıl bilançoları incelendiğinde sürekli zarar ettiği gözleniyor. Şirket, satış gelirini artıramadığı gibi maliyet ve gider kalemini de kontrol altına alamıyor. Söz konusu durum, şirketin esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesine yol açıyor. Şirketin kâr edebilmesi için gelirini artırabilmesi şart.

Burçelik neden bir türlü kâra geçemiyor?
Oktay Gültekin/Kırşehir
Burçelik, geçen beş yıllık zaman diliminde dört yıl zarar ederken sadece bir yıl, sembolik düzeyde kâr elde etti. Son açıklanan 2017 dokuz aylık bilançosunda ise zarar artarak devam ediyor. Şirketin en büyük sıkıntısı, maliyet ve gider kaleminin gelirlerden fazla olması. Gelirini büyütemeyen ve giderleri düşüremeyen şirket, ister istemez zararını sürdürüyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı 11,5 milyon TL’ye çıkan şirketin düşük mali performansı hissenin fiyatını da olumsuz yönde etkiliyor. Şirket güçlü bir kârlılığa ulaşamadığı sürece arada çıkışlar gerçekleştirse de hissenin zayıf kalması şaşırtmamalı.

Arçelik, kâr ettiği halde neden düşüyor?
Cüneyt İşgören/Edirne
Arçelik, uzun vadede içinde yer aldığı trendde hareket etti ve temmuz ayında en yüksek 27,46 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla birlikte geriledi ve şimdilerde 20,28 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirket, bu yıl için yüzde 25 ve üzeri ciro hedefini korurken dokuz aylık dönemde brüt satışlarını yüzde 30,81 artırdı. Cirodaki artışta Pakistan’daki Dawlance şirketinin konsolide edilmesi ve kur etkisin göz ardı etmemeli. Bununla birlikte satışlardaki artışa rağmen dönem sonu kârında gerileme söz konusu. Geçen yıl aynı dönemde yatırım faaliyeti kaleminden elde ettiği gelir bu yıl oluşmayınca dönem kârı geriledi. Ancak esas faaliyet kârının artması hisseye ilgiyi canlı tutuyor.

Tekfen Holding’in Türk Akımı Projesi’nde yer alacak olması hisseye nasıl bir etkide bulunur?
Adil Çetin/Adana
Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı olan Türk Akım Projesi bittiğinde yıllık 31,5 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak. Tekfen Holding, 3 Kasım’daki açıklamasında bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın projenin ana yüklenicisi olduğunu; merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan UAE LLC’nin Türkiye branşı Petrofac Turkey’den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığını duyurdu. Sözleşme, proje kapsamında Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleriyle ilgili. İki yılda tamamlanması beklenen sözleşmenin bedeli ise 98 milyon Euro. Ocak 2018’de başlaması beklenen inşaattan elde edilecek gelir dolaylı olarak Tekfen Holding’in gelirini de olumlu yönde etkileyecek.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap