Yatırımcının Danışmanı 16 Haziran 2017

Yatırımcının Danışmanı 16 Haziran 2017

Teknik olarak borsa daha nereye kadar gidebilir?
Abdullah Tekin/Nevşehir
31 Mayıs’ta kapanışını 97.541’den tamamlayan BİST-100 Endeksi, en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Teknik olarak endeksin TL bazlı verilere göre önü açık. Ancak dolar bazlı verilerle takip edildiğinde direnç bölgesinde bulunuyor. Bu da mevcut seviyelerden satış baskısının artma olasılığını gündeme getirebilir.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Borsada işlem yaparken yatırımda bulunulan şirketlerin mali yapısı kadar piyasanın genel seyrini de göz önünde bulundurmakta yarar var. Zira bir hisse, alım için uygun fiyatta bulunsa dahi piyasanın zirve seviyelerine yakın olması kâr satışlarını gündeme getireceğinden böylesi durumlarda düşme olasılığı yükselme olasılığının üzerine çıkabilir.

Alarko Carrier’daki çıkış devam eder mi? Yoksa bundan sonra satış mı gelir?
Ufuk Göçmen/İstanbul
Alarko Carrier, özellikle geçtiğimiz aralık ayında başladığı çıkışını nisan ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek 57,85 TL’ye kadar sürdürdü. Şimdilerde ise zirve seviyesinde yatay harekette bulunuyor ve 31 Mayıs itibarıyla da kapanışını 55,25 TL’den gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığı 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda gelir ve kârlılığının artması, çıkışı destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Son kapanışına göre fiyat kazanç (F/K) oranı sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor. Bu durum yatırımcıların hisseye yönelik beklentisinin devam ettiği şeklinde değerlendirilebilir.

Kartonsan’ıu durumu nedir?
Bilal Deniz/Kırklareli
Kartonsan, 2012 yılından bu yana dalgalı bir seyir izleyerek yatay harekette bulunuyor. Geçen süre zarfında arada yukarı yönlü ataklarda bulunsa da sonrasında gelen satışlarla birlikte hissenin tekrar aşağıya kaydığı gözleniyor. Şimdilerde 276 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan hissenin mevcut fiyat seviyesi, 2015’te ulaştığı 360 TL’nin hayli gerisinde kalıyor. Şirketin istikrarlı büyüme sergileyememesi hissenin zayıf bir performansa sahip olmasına yol açıyor. Şirket son beş yıldır, bir yıl kârını artırırken ertesi yıl düşürüyor. Geçtiğimiz 2016 yılı faaliyet döneminde kârını düşüren şirketin bu yıl sonunda kârını artırması beklenen bir durum. Ancak açıklanan üç aylık bilançosunda kârdaki düşüş, 2017 faaliyet döneminde de kârdaki gerilemenin sürebileceği izlenimini güçlendiriyor. Söz konusu durum hisse üzerinde baskıya neden olurken mevcut seviyelerden daha da aşağıya kaymasına neden olabilir.

Petrokent Turizm’in çıkışını nasıl görüyorsunuz? Bu kadar yükseldikten sonra çıkış daha da devam eder mi?
Bülent Kılıç/Erzincan
Petrokent Turizm, uzun vadede düşen bir ivmeye sahip. Hisse, 2010’da en yüksek 146 TL’yi test ettikten sonra bir daha aynı seviyelere ulaşamadı. Geçen zaman diliminde sürekli geriledi. Arada yukarı atakları olduysa da bu çıkışlar sınırlı kaldı ve tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Hisse şimdilerde aralık ayındaki seviyesinin üzerinde bir fiyattan işlem görüyor. Ancak 2010’da ulaştığı rakam göz önüne alındığında mevcut seviyelerin tabana yakın olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Hissenin bu fiyatlarda kalmasında kuşkusuz güçlü bir mali yapıya sahip olmamasının etkisi bulunuyor. Geliri sürekli düşen şirket geçtiğimiz yıl zarar açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde de zarar devam etti. Zarar eden şirketler yerine kârlı olanların takip edilmesi getiri potansiyelini artıracaktır.

Lokman Hekim Sağlık’ın durumu nedir? Hissenin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mustafa Kaya/Denizli
Lokman Hekim Sağlık, düzeltilmiş verilerle Şubat 2016’da en düşük 2,03 TL’yi test etti ve sonra yükselen bir trend içinde geçtiğimiz mart ayının son günü 6.14 TL’yi gördü. Buradan gelen satışların ardından ise şimdilerde 5.14 TL’nin üzerinde tutunuyor. Son iki yıldır gelirini ve kârlılığını yükseltmesi hissenin çıkışına önemli bir dayanak oldu. Ancak açıklanan 2017 ilk çeyrek bilançosunda kârda bir gevşeme söz konusu. Bu durum hissede satış baskısı yaratırken, fiyatın da gerilemesine neden oluyor. Gelinen aşamada hissenin F/K oranı 19,85 seviyesinde bulunuyor. Oran sektör ortalaması 12,78’in üzerinde kalıyor. Göstergeler fiyatın düşük olmadığı sinyali veriyor.

Yayla Enerji’nin fiyatı ne zaman normalleşecek?
Hamza Salman/Zonguldak
Yayla Enerji, borsaya geldiği 2013’ten bu yana sürekli düşüyor. Hisse, halka açıldıktan kısa bir süre sonra yükselse de devamını getiremedi ve devamlı geriledi. Gelinen aşamada ise hissenin fiyatı, borsadaki ilk açılış fiyatı olan 5,28 TL’nin gerisinde bulunuyor. Hisse şimdilerde taban seviyelerde işlem görüyor ve 2,32 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mevcut seviyelerden yukarıya çıkabilmesi için kârlı bir yapıya kavuşabilmesi önemli. Ancak son iki yılında da zarar eden Yayla Enerji’nin 2017 üç aylık bilançosunda zararın sürmesi hissenin mevcut seviyelerden yukarıya çıkmasını zorlaştırıyor.

Ekiz Kimya’nın bu kadar düşmesinin sebebi nedir?
Müslüm Koçak/Isparta
Borsada işlem gören her hisse, piyasadaki genel seyre uygun olarak zaman zaman yukarı yönlü hareketlerde bulunabilir. Ancak istikrarlı şekilde çıkanların ağırlıklı kısmının gelir ve kârlılığını düzenli şekilde artıran şirketler olduğunu göz ardı etmemeli. Ekiz Kimya ise bu niteliğe sahip değil. Beş yıllık zaman diliminde gelirini sürekli düşürürken 2016 yılı hariç diğer dört yılda zarar etti. Ekiz Kimya, geçtiğimiz yıl yatırım faaliyet kaleminden elde ettiği gelirle kâr açıklayabildi. Fakat istikrarlı bir kârlılık yakalayabilmesi için gelirlerini kayda değer oranda artırabilmesi gerekiyor. Şirket ise mevcut şartlarda bu beklentiyi karşılayacak potansiyele sahip değil.

Tat Gıda hakkındaki önerinizi öğrenebilir miyim?
Gökhan Kale/Ankara
Yükselen bir kanal içinde hareket eden Tat Gıda, düzeltilmiş verilerle geçtiğimiz mart ayında en yüksek 8,19 TL’yi test etti ve ardından düzeltme hareketinde bulundu. Şimdilerde ise 6,89 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde brüt gelirini artırmasına rağmen kârını düşürdü. Kârda düşüş yaşanmasında, gelirden daha fazla yükselen maliyetlerin etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz iki yılda da kârını düşüren şirketin aynı ivmeyle devam etmesi halinde bu yıl sonunda da kârını düşürmesi şaşırtmayacak. Mali performanstaki düşüşün ister istemez hisse üzerinde baskıya neden olacağını göz ardı etmemeli.

Flap Kongre’de ne zaman hareketlenme göreceğiz?
Erkan Bayındır/Şanlıurfa
Haziran 2012’de borsaya gelen Flap, bir süre yükselse de devamını getiremedi ve sert bir düşüş yaşadı. Uzunca bir süre taban seviyelerde hareket ettikten sonra da geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirdiği atakla birlikte piyasaya paralel bir çıkış sergiledi. Şimdilerde de yükseliş eğilimi sürüyor. Ancak mevcut seviyeler, halka arz rakamının hayli gerisinde kalıyor. Hissede arzu edilen çıkışı gözlemleyebilmek için şirketin gelir ve kârlılığını artırabildiğini görmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl kârda yaşanan düşüşe rağmen bu yılın ilk çeyreğinde artış söz konusu. Bununla birlikte kârın düzenli şekilde artacağına dair işaret alınamıyor. Bu da yatırımcıların hisseye temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Carrefoursa daha da düşer mi?
Oğuzhan Işık/ Kahramanmaraş
Borsada kısa süreli beklentilerle alımda bulunmak riski artırır. Takip edilen şirket güçlü bir yapıya sahip bulunsa dahi kısa zaman aralıklarında istenen performansın yakalanması zordur. Bu nedenledir ki uzun vadede büyüyen şirketlerin tercih edilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. Carrefoursa ise güçlü bir ortaklık yapısı içinde yer almasına rağmen istenen mali performansı gösteremiyor. Şirket yılın ilk üç ayında zarar etti. Daha önceki faaliyet dönemlerinde de istenen performansı göstermekten uzakta kaldı. Son beş yılın dördünde zarar eden şirketin bu yıl sonunda da önemli bir değişim olmadığı takdirde zarar etmesi beklenmeli. Bu da hissede istenen uzun vadeli çıkışın gerçekleşmesine engel oluyor.

Ran Lojistik hissesinde bir gelişme var mı? Zararımızı kurtarmak mümkün olabilir mi?
Furkan Gündüz/İstanbul
Yaklaşık dört yıl borsada işlem görebilen Ran Lojistik, Kasım 2009’da borsaya geldi. İşlem sırasının kapanma tarihi ise Ağustos 2013. Hisse ilk işleminden sonra bir süre yükselse de sonrasına sürekli değer yitirdi ve 26 Ağustos 2013’te 11 kuruştan kapandı. Bu rakam, borsadaki en düşük rakamlardan. Şirketin gayri faal duruma düşmesi olumsuz mali yapıyı daha sorunlu hale getirdi. Şirket, borsa kotundan çıkarılmadan önce birikmiş kotasyon ücretini dahi ödemedi. Borsada bir hissenin fiyatının düşük olması alım fırsatı olarak düşünmemeli. Fiyatın düşük olması ucuz olduğu anlamına gelmez. Mali yapısı belirsiz ya da faaliyeti durmuş şirketlerin fiyatları düşük kalabilir. Ancak bunların satın alınması beraberinde ciddi riskin de üstlenilmesi anlamına gelir. Ran Lojistik hissesi alanlar için bu risk gerçekleşti.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap