Yatırımcının Danışmanı 18 Ağustos 2017

Yatırımcının Danışmanı 18 Ağustos 2017

Klimasan Klima hep aynı fiyatta duruyor. Yabancılar, hissede ‘alım’ yapıyor mu?
Hikmet Antepli/Çanakkale
Hisse senetleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken geniş zaman dilimleri baz alınarak hareket edilmesi, yorumların isabet gücünü artırır. Klimasan Klima’yı değerlendirirken de kısa vadede değil daha geniş pencerede bakmakta yarar var.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Hissenin fiyat seyrinin Ocak 2016’dan itibaren yükseldiği görülüyor. Fakat Ocak 2017’den itibaren yaşanan satış baskısıyla birlikte hisse de yataya döndü. Özellikle yabancıların satışı dikkat çekiyor. Yılın ilk günü halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 37,10 iken oran 19 Temmuz’da yüzde 11,49’a geriledi. Yabancılar, piyasadaki genel çıkışı Klimasan’da satış fırsatı olarak değerlendirmiş durumda.

Borsa zirvesinde olduğu halde Doğuş Otomotiv neden yükselmiyor?
İbrahim Karakuş/Osmaniye
Doğuş Otomotiv, son olarak Ağustos 2015’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 15,46 TL’yi test etti ve sonrasında geriledi. Düşüş esnasında arada yukarı çıkışları olsa da bu ataklar sınırlı kaldı. Son olarak 2 Aralık 2016’da kapanışını 9,43 TL’den tamamladı. Geçtiğimiz yıl kârı gerileyen şirketin bu yılın ilk çeyrek döneminde de kârdaki düşüşü sürdü. Mali yapıdaki performans düşüşü ister istemez hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor. Hissede gözlenen yabancı satışları ise çıkışın önündeki bir diğer etken. Yılın ilk günü halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 24,11 seviyesindeyken bu oran 15,67’ye geriledi. Yılın ilk yarısında gerçekleşen net satış tutarı 17,8 milyon doları buldu. Hissede güçlü bir çıkış yaşanabilmesi için satışların durması önemli.

İzocam bir türlü yükselmiyor. Çıkması için ne gerekiyor?
İlhami Berber/Trabzon
Geçen nisan ayında oluşturduğu taban seviyesinden hareket eden İzocam, özellikle temmuz ayında bir miktar yükseliş kaydederek 27,76 TL’ye kadar çıktı. Hissenin tarihi zirvesi düzeltilmiş verilerle 2011 yılında test ettiği 52,62 TL’ye denk geliyor. Söz konusu rakam göz önüne alındığında, mevcut işlem fiyatı pek de yüksek kalmıyor. Hisse hâlihazırda taban seviyesine yakın seviyede bulunuyor. Daha da yukarıya çıkabilmesi için kârlılık yapısını iyileştirebilmesi şart. Son iki yıldır kârını düşüren şirketin açıkladığı 2017 ilk çeyrek bilançosunda da düşüş sürüyor. Bu şartlar altında hissedeki çıkışın devam edebilme koşulu zayıf. Uzun vadeli çıkış için öncelikle kârlı yapının büyüdüğünü görmeli.

Demsaş Döküm birden yükseldi ama sonunu getiremedi. Niye tekrar düşüyor?
Serkan Ertürk/Niğde
Yükselen kanal içinde hareket eden Demsaş Döküm, geçtiğimiz mayıs ayında ivmesini yükselterek çıkışını sürdürdü. Hisse, 19 Temmuz’da en yüksek 2,45 TL’yi test ederken şimdilerde düzeltme hareketinde bulunuyor. Teknik olarak hisse trendini koruyor. Ancak mali veriler çıkışı destekler nitelikte değil. Bu da hisseye temkinli yaklaşılmasını gerektiriyor. Geçen yıl zarar eden şirket, bu yılın ilk çeyreğinde
de zararını sürdürdü. Aynı performansın devam etmesi halinde yılsonunda da zarar etmesi şaşırtmayacak. Bu şartlar altında hissede olası alımlar risk içerebilir.

BİM’in geldiği seviyeyi nasıl görüyorsunuz?
Oğuzhan Şanlı/Adana
BİM, Aralık 2016’da düzeltilmiş verilerle en düşük 45,96 TL’yi test ettikten sonra piyasadaki genel çıkışa uyumlu şekilde yükselişini sürdürdü. Hisse, 2 Ağustos’ta ise kapanışını 69,80 TL’den tamamladı. 2 Aralık 2016 gününden bu yana gerçekleşen artış oranı ise yüzde 51,87 oldu. Aynı sürede BİST-100 Endeksi’nin çıkış oranı yüzde 48,37 oranında gerçekleşti. Bu durum hissenin endeksle uyumlu bir performans sergilediğini gösteriyor. Şirket, hâlihazırda büyümesini devam ettiriyor ve kârlılığını koruyor. Yılın ilk çeyreğinde de gelir ve kârlılığını sürdürdü. Şirketin kârlılığını artırarak sürdürmesi hissenin çıkışını desteklemeye olanak tanıyor.

Borsanın yükseldiği süreçte Akdeniz Güvenlik için ne düşünüyorsunuz?
Ümit Güçlü/Uşak
Endeks yükselse de düşse de borsada her zaman için kazandıracak bir hisse vardır. Öte yandan piyasanın genel olarak yükselmesi, zarar eden ya da düşük kârlı şirketlere ait hisselerin de bu genel iyimser hava içinde yükselmesine olanak tanır. Bununla birlikte kârını büyüten şirketlerin tercih edilmesi, gereksiz riskleri uzak tutabilir. Akdeniz Güvenlik ise bu noktada istenen performansı sergilemekten uzakta bulunuyor. Şirket son açıkladığı üç aylık bilançosunda gelir ve kârlılığını düşürdü. Buna rağmen temmuz ayından beri bir artış söz konusu. Fakat yaşanan artışa rağmen hisse borsaya geldiği Temmuz 2012’deki fiyat seviyesine yakın bulunuyor. Uzun vadede yatırımcısına kazandırmadı.

Bak Ambalaj alınır mı? Uzun vadede kazandırır mı?
Özcan Bilgiç/Kırklareli
Bak Ambalaj, 2011-2015 dönemlerinde uzunca bir süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Temmuz 2016’dan itibaren ise yükselen bir ivme sergiledi. 21 Temmuz’da düzeltilmiş verilerle en düşük 2,04 TL’ye kadar inen hisse, yaşanan çıkışın ardından 27 Temmuz’da en yüksek 5,78 TL’ye kadar çıktı. Hissenin son bir aydır yatay hareket etmesi gelinen seviye itibarıyla ‘yorgunluk belirtisi’ olarak yorumlanmalı. Geçmiş yıllarda istikrarsız bir kârlılık yapısına sahip olan Bak Ambalaj, son açıkladığı üç aylık bilançosunda kârını artırmış görünüyor. Geçmiş performansına göre, bu yıl kârda düşüş beklenirken ilk çeyrekte kârın artması yılsonunda da artışın devam edebileceği olasılığını gündeme getiriyor. Ancak mevcut fiyat seviyesinin elde edilen kârlılığa göre düşük olmadığını göz ardı etmemeli.

Özak GYO’nun fiyatı nasıl? Çıkışı devam eder mi?
Nevzat Gülhan/İzmir
Özak GYO, Aralık 2016’dan bu yana piyasadaki genel çıkışla birlikte yükseliyor. Hisse, 2 Aralık 2016 günü en düşük 1,72 TL’yi test ederken çıkışın ardından 2 Ağustos’ta kapanışını 2,62 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin mevcut fiyatı Temmuz 2016’da ulaştığı 2,90 TL’nin gerisinde kalıyor. Çıkışın devam edebilmesi alıcıların güçlenmesiyle yakından ilgili. Ancak şirketin düzensiz bir kârlılık yapısına sahip olması yatırımcıların hisseyle ilgili uzun vadeli yatırımda bulunmasına olanak vermiyor. Tercihte bulunurken gelir ve kârlılıkta istikrarlı şekilde büyüyen şirketlerin takip edilmesine özen gösterilmeli.

Bosch Fren’de çıkış nereye kadar gider? Bu hissede ‘al-sat’ yaparak kazanılır mı?
Mehmet Kılıç/Bursa
Borsada ‘al-sat’ yaparak kazanç elde etmek bir yol olmakla birlikte hayli risklidir. Özellikle çıkış sırasında ‘al-sat’ amacıyla elden çıkarılan bir hissenin daha yüksek fiyattan alınması söz konusu olabileceği gibi düşüş sırasında da alınan bir hissenin elde kalması mümkün olabilir. Böyle işlemler yerine uzun vadede gelir ve kârlılığını artıran şirketlerin takip edilmesi riski düşürmesi açısından doğru olandır. Bosch Fren, her yıl düzenli olarak kârını artırmakla birlikte hissenin geldiği fiyat seviyesi gerçekleşen kârlılığa göre yüksek kalıyor. Hissenin fiyatı ile şirketin kârı arasında uyum sağlanabilmesi için kârın bu seviyelerden daha da yukarıya çıkabilmesi şart. Aksi takdirde hissenin bu seviyelerde tutunma olasılığı zayıflayabilir.

Cosmos Yatırım neden yükselmiyor?
Süleyman Aydın/Mardin
Borsada uzun vadeli yatırım, riskin düşürülmesi için tercih edilmesi gereken bir yoldur. Ancak bu bakış
açısını tek başına yeterli görmek doğru değildir. Ayrıca ilgilenilen şirketin gelir ve kârlılık açısından istikrarlı şekilde büyümesi de önemli. Cosmos Yatırım’ı değerlendirirken de bu bakış açısını göz ardı etmemeli. Şirket, son beş yılın üçünde zarar etti. Kâr ettiği iki yılda ise gerçekleşen rakam sembolik düzeyde kaldı. Son açıklanan 2017 yılı üç aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Öz sermayesi eksiye düşmüş olan şirketin, sürpriz bir gelişme kaydetmediği takdirde bu yılsonunda da zarar açıklaması beklenmeli. Hâlihazırda Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan şirketin mali sorunlarını aşamaması halinde yatırımcısına kazandırması beklenmemeli.

Katmerciler Ekipman hissesinin çıkmaması normal mi?
Tevfik Evren/Ağrı
Borsada işlem gören hisseler genel olarak piyasadaki genel seyre uygun bir performans sergiler. Bununla birlikte kimi hisse, endeksten önce kimi de endeksten sonra hareketlilik gösterebiliyor. Öte yandan endeksten bağımsız hareket edenlerin olduğunu da göz ardı etmemeli. Katmerciler Ekipman ise Temmuz 2016’da en düşük 5,20 TL’yi görürken gerçekleştirdiği çıkışla birlikte 4 Mayıs’ta en yüksek 14,16’ya kadar yükseldi. Anılan tarihten bu yana ise yatay bir seyir söz konusu. Hisse, hâlihazırda 12,15 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin güçlü bir kârlılığa sahip olamaması ise önemli bir sorun. Söz konusu durum, hisse üzerinde baskıya neden olurken mevcut seviyelerden daha fazla çıkmasına mani oluyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap