Yatırımcının Danışmanı 20 Ekim 2017

Yatırımcının Danışmanı 20 Ekim 2017

Pınar Su için güncel yorumunuz nedir?
Yılmaz Aslan/İzmir
Son iki yıldır zarar eden Pınar Su, bu yılın ilk yarısında da zarar yazmayı sürdürdü. Şirketin açıkladığı zarar tutarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artması, olumsuz olarak değerlendirilmeli. Şirketin performansında olumlu bir gelişim yaşanmaması halinde yıl sonunda zararın artarak devam etmesi söz konusu olacak.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Şirketin bilançosu incelendiğinde satış gelirlerinin arttığı görülüyor. Ancak artan finansal giderler dönem sonunda zararın da artmasına neden oluyor. Şirketin kârlı bir yapıya kavuşamaması, hissedeki çıkışın zayıf kalmasına ve yukarı atakların bir süre sonra yerini düşüşe bırakmasına yol açıyor.

Menba Holding’in borsadan tamamen çıkma olasılığı var mı? Kapanırsa tazminat hakkımız olacak mı?
Volki Kara/Ankara
Haziran 2013’te borsaya gelen Menba Holding, 2015 yılında en yüksek seviyesini gördükten sonra hızla değer yitirdi ve 27 Mart 2017’de son işleminin ardından hissenin sırası kapandı. Şirketin 2016 mali tablolarını süresinde kamuya açıklamaması nedeniyle hissenin işlem sırasını geçici olarak kapatıldı. Borsa yönetimi, şirketin finansal ve faaliyet durumunun değerlendirilebilecek nitelikteki tüm finansal raporların eksiksiz yayınlanmasını istedi. Aksi takdirde işlem sırasının kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Geçen süre zarfında hissenin sırasının açılacağına dair bir karar gelmedi.

İsdemir ile ilgili Iskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden bedelli sermaye artırımlarının iptaline yönelik davayla ilgili bilgi alabilir miyim?
Ayşe Altay/Tekirdağ
Bir yılı aşkın süredir Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören İsdemir’in açıklamaları arasında gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin açılmış bir davanın olduğuna dair bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte basında yer alan haberlerde bedelli sermaye artırımıyla ilgili açılmış bir davanın olduğu görülüyor. Davayı açanlar, özelleştirme sırasında şirketin sermayesinin yüzde 11 payının dağıtıldığı bir kısım çalışanlar. Konuyla ilgili özelleştirmenin yapıldığı 2002’den bu yana dört defa bedelli sermaye artırımına gidildiği, oysaki bu sürede hisseleri alacak çalışanların henüz netleşmediği için rüçhan hakkının da kullanılma olanağının bu hissedarlarca mümkün olamadığı dile getiriliyor. Bu nedenden dolayı da mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bedellinin iptali isteniyor. İsdemir’in davayla ilgili son gelişmeleri yatırımcılarla paylaşması halinde konu hakkında değerlendirme yapabilmek mümkün olabilir.

Önümüzdeki yıl açılacak üçüncü havalimanının Pegasus ve THY’ye uzun dönemde ne derecede etkisi olabilir?
Canberk Gezici/İstanbul
İstanbul’a üçüncü havalimanı açılmasının nedeni, Atatürk Havalimanı’nın oldukça yoğun trafiğe sahip olması ve ilerleyen süreçte ihtiyaca cevap verme noktasında zorlanacağının gözlenmesi. Kuşkusuz yeni havalimanının devreye girmesiyle İstanbul’un hava ulaşımında rahatlama olacağı gibi transit havalimanı fonksiyonuyla da İstanbul köprü vazifesi görecek. Bu da gerek uçuş sayısını gerekse yolcu sayısını artıracak. Büyüyen pastadan özellikle THY’nin payını artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pegasus ise bu havalimanını kullanabildiği ve uçuş sayısını artırabildiği oranda olumlu yönde etkilenme olanağına kavuşacak.

Katmerciler’le ilgili son gelişmeler neler? Hissenin çıkışı devam eder mi?
Bekir Öztürk/Balıkesir
Bir hissedeki çıkışın devam edebilmesi mali yapısını güçlendirebilmesiyle yakından alakalıdır. Katmerciler Ekipman, geçen yıl kârını düşürürken bu yılın ilk yarısında da kârdaki düşüşünü sürdürdü. Şirket, geçen ağustos ayında DSİ’yle yaklaşık 12,6 milyon TL tutarında akaryakıt tankeri satışıyla ilgili sözleşme imzaladı. Teslimatlar ise bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilecek. Söz konusu satış, şirketin gelirini olumlu yönde etkilese de şirketin artan gelirle birlikte kârını da artırabilmesi şart. Finansal giderler kalemi yüksek olan şirketin gelirlerini artırdığı kadar finansal giderler kalemini de kontrol altına alabilmesi gerekiyor.

Martı Otel hissesi niye çıktı, niye düştü? Bundan sonra hissede ne bekleniyor?
Hamza Bayram/Denizli
Martı Otel, arzu edilen bir mali yapıya sahip değil. Şirket, sürekli zarar ediyor. Bu da mali yapısının daha da zayıflamasına neden oluyor. Son açıklanan üç aylık bilançosuna göre 315,2 milyon TL birikmiş geçmiş yıl zararı var. Şirket ise bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla yüzde 37,74 oranında bedelli sermaye artırımına gidecek. SPK’dan alınacak iznin ardından gerçekleştirilecek artırımla, sermayesi 120 milyon TL’ye ulaşacak. Şirketin sermayesinin artması, şirketin mali yapısını olumlu yönde etkilese de kârlı bir yapıya kavuşamadığı sürece hissede istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.

Kâr ettiği halde Mazhar Zorlu Holding’te öz sermaye kaybı devam ediyor. Şirket ne zaman düze çıkar?
Yunus Okur/Van
Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan Mazhar Zorlu’nun son açıkladığı 2017 altı aylık bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 80,7 milyon TL seviyesinde. Aynı bilançosuna göre öz sermayesi ekside bulunuyor. Şirket, iştiraki Egeplast’ın Çiğli fabrika binası ve Bostancı ile Rami Bölge Müdürlüğü binasıyla ilgili daha önce aldığı değerleme raporunu baz alarak konsolide ara bilanço hazırladı. Söz konusu değerlemeye göre rayiç değerlerin şirketin sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak bu değerlendirme şirketin mali yapısını güçlendirmeye yetmiyor. Şirketin kayda değer kârlar elde edebilmesi gerekiyor.

Deva Holding’in yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Murat Karakuş/Zonguldak
Deva Holding, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 55,2 milyon TL yatırımda bulundu. Söz konusu tutarın 15,6 milyon TL’siyle gruba ilişin yönetim binası, fabrika, makine ve teçhizat alındı. Yatırımın 39,6 milyon TL’si ise ruhsatlandırma ve lisanslara gitti. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre şirket, AR-GE Merkezi Belgesi’ne sahip bulunuyor ve TÜBİTAK onaylı AR-GE projelerine vergi ve SGK avantajıyla nakdi destek alıyor. Yılın ilk yarısında TÜBİTAK onaylı devam eden altı projesinin bulunduğunu belirten şirket, AR-GE merkezi kapsamında 20,6 milyon TL teşvikli harcaması gerçekleştirdiğini belirtiyor. Satış gelirlerini büyüten şirketin kârını da güçlendirmesi, hissedeki çıkış potansiyelini artıracaktır.

Metal GYO’da çıkış olabilir mi?
Serhat Akıncı/ Gaziantep
Borsada yatırımda bulunurken kazanmak için gerektiğinde risk alınır. Ancak bu riskin belli bir dayanağının olması önemlidir. Aksi takdirde gereksiz risklerin altına girilmiş olunur ki bu da kaybetme olasılığını artırır. Metal GYO için de benzer durum söz konusu olduğunu unutmamalı. Uzun süredir Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan şirketin kayda değer bir kârlılık yaratacak faaliyette bulunamaması sorun olarak görülmeli. Mevcut durumda şirketin öz varlıkları eksiye düşmese de sermayesinin altına gerilemiş durumda. Mali yapının zayıf kalmaya devam etmesi hissenin nominal değerinin altına kalmasına neden oluyor. Büyüyen şirketlerin takip edilmesinde yarar var.

Klimasan hakkında ne düşünüyorsunuz? Hisseyi önerir misiniz?
Azmi Çoban/Zonguldak
Geçen nisan ayında en yüksek 8,95 TL’yi test eden Klimasan, sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Şirket yılın ilk yarısında kârını düşürdü. Gelirdeki artışa rağmen dönem sonu kârın düşmesinde yatırım faaliyeti gideriyle finansal giderler etkili oldu. Şirketin aynı performansı sürdürmesi halinde yıl sonunda da kârdaki gerilemenin devam ettiği gözlenecek. Faaliyet raporunda yer alan bilgide yılın ilk yarısında maddi duran varlık alımları için 9,2 milyon TL, AR-GE için 3,5 milyon TL olmak üzere toplamda 12.7 milyon TL nakit çıkışı gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kârdaki düşüş, hisseyi ister istemez olumsuz yönde etkiliyor.

Sasa’nın fabrikasının yan tarafında bulunan arsayı almasındaki amaç nedir?
Levent Pehlivan/Antalya
Sasa, 28 Eylül’te yaptığı açıklamayla Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamında değerlendirilmek üzere şirketin mevcut arsalarına bitişik konumdaki Temsa’ya ait 42 bin 140 metrekare arsayı 13.8 milyon TL’ye satın aldığını açıkladı. Şirket bu arsayı söz konusu üretim tesisi yatırımı kapsamında yatırım alanı olarak değerlendirmek istiyor. Yılın ilk yarısında iyi bir satış geliri elde eden şirket, dönem sonunda da kârını yüzde 176,92 oranında artırdı. Gelirdeki artışın yılın ikinci yarısında da sürmesi kârdaki çıkışın devam etmesine olanak tanıyacak.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap