Yatırımcının Danışmanı 29 Eylül 2017

Yatırımcının Danışmanı 29 Eylül 2017

Işıklar Enerji ile Usaş ne zaman birleşecek? Birleşmeden ne çıkar?
Fatih Ardıç/Sivas
Sermayesinin yüzde 15’i Işıklar Enerji Holding’e ait olan Usaş, Işıklar Enerji Holding ile birleşiyor. Birleşme, Işıklar Enerji’de gerçekleşeceği için Usaş tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Işıklar Enerji’nin içinde eritilmiş olacak.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Her iki şirket de geçen ağustos ayında gerçekleştirdikleri Olağanüstü Genel Kurul toplantılarıyla birleşme kararını onayladı. Karara katılmayan ve muhalefet şerhini tutanağa işleyen hissedarların ise ayrılma hakkı bulunuyordu. Ancak Işıklar Enerji Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, süresi içinde ayrılma hakkını kullanan olmadı. Önemli bir prosedürün aşıldığı bu noktadan sonra yakın bir zamanda birleşme işleminin tamamlanması beklenmeli.

Ege Profil’in çıkışının durma nedeni Pimaş ile birleşmesi olabilir mi?
Samet Uzun/Zonguldak
Ege Profil, yaklaşık iki yıldır önce yukarı yönlü sert atakta bulunuyor ardından bir süre yatayda seyrediyor sonra tekrar yukarı atak ve yatay seyirle hareketini sürdürüyor. Hisse, son olarak geçen aralık ayında gerçekleştirdiği çıkışın ardından 2017 Ocak’ta 9,79 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında da yatay kanal içinde hareket ederek günümüze kadar geldi. Pimaş’ın Ege Profil bünyesinde birleşme süreci ise henüz tamamlanmadı. Hâlihazırda SPK’dan izin bekleniyor. Öte yandan birleşmeyle ilgili rapor hazırlandı. Birleşmenin gerçekleşmesi halinde Pimaş’ın
hissedarlarına tahsis edilmesi için Ege Profil’in sermayesi 2 milyon 186 bin TL artırılacak. Birleşme esnasında bir adet Pimaş hissesi için 0,4933 adet Ege Profil hissesi verilecek.

Koç Holding hissesindeki çıkış devam eder mi?
Ahmet Sicim/Eskişehir
Ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Koç Holding’e ait hisseler, uzun süredir yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Hisse, zaman zaman düzeltme hareketlerinde bulunsa da çıkış trendini koruyor. Son olarak 29 Ağustos’ta en yüksek 18,14 TL’ye kadar yükseldi ve ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte geriledi. Hisseye yönelik kâr satışlarının devam etmesi halinde hissedeki düşüşün bir süre daha devam etmesine şaşırmamalı. Ancak mevcut durumda yaşanan düşüş, içinde bulunduğu trendin değişmesine yol açacak nitelikte değil. Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, sektör ortalamasının altında bulunan hissede yaşanan geri çekilme uzun vadede güçlü çıkışın devamına destek olacaktır.

Uşak Seramik’in ileriye dönük yatırımları ve beklentileri hakkında bilgi alabilir miyim?
Cemal Emir/Balıkesir
Uşak Seraamik’in faaliyet raporunda, pazar koşullarının hızla değiştiğine dikkat çekilirken hedef olarak yeniden büyüme sürecine girileceği beklentisi dile getiriliyor. Faaliyet raporunda, seramiğin genç bir sektör olduğu ve dengelerin oturmadığı, parametrelerin sürekli değiştiği belirtiliyor. Tüm bunlara rağmen önemli bir aşama kaydedildiği ve önümüzdeki yıllarda cironun 300 milyon TL civarına çıkarılacağı hedefine vurgu yapılıyor. Şirketin geçen yıl 226,8 milyon TL satış geliri elde ettiği göz önüne alındığında hedefin yakalanması mümkün görünüyor. Öte yandan 2015’te başlayan gelir artırıcı yatırımların önemli kısmının bu yılın ilk yarısında tamamlandığı ifade ediliyor. Son açıklanan altı aylık bilançosuna bakıldığında da gerek gelir gerekse kârlılık açısından kayda değer bir performans sergilendiği gözleniyor.

Yeni şirket alımlarının Gübre Fabrikaları’nın maliyetine nasıl bir etkisi olabilir?
Osman Cuma/Diyarbakır
Gübre Fabrikaları, 5 Eylül’de yaptığı açıklamayla liman işletmeleri konusunda faaliyet yürüten Gök Denizcilik’in paylarının tamamını, feribot işletmeciliği yapan dolaylı iştiraki Narlı Feribot’un Etis Denizcilik’e ait olan yüzde 30’luk kısmını, kara ve deniz taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren iştiraki Negmar Denizcilik’in hisselerinin Etis Denizcilik’e ait olan yüzde 20’lik payını satın alacağını duyurdu. Söz konusu alımların bedeli ise henüz netlik kazanmadı. Değerleme şirketinden alınacak raporun ardından alım bedeli belli olacak.

Good Year ile ilgili açıklamaları incelerken vergiyle ilgili davasını gördüm. Bu dava nedir? Sonucu şirketi nasıl etkiler?
Furkan Şimşek/Muğla
Good Year’ın bağlı olduğu vergi dairesi, yaptığı incelemelerin ardından 2010 ve 2011 yıllarıyla ilgili toplamda 2,7 milyon TL tutarında vergi cezası kesince konu şirket tarafından yargıya taşındı. Vergi mahkemesi ise Good Year lehine karar verdi. Ancak dava henüz kesinleşmiş değil. Vergi dairesi mahkemenin kararını temyiz ettiği için kesinleşme için Danıştay’ın konuyla ilgili vereceği karar bekleniyor. Şirketin 2017’nin ilk yarısında elde ettiği 824,2 milyon TL tutarındaki satış geliri göz önüne alındığında dava konusu tutarın şirketin faaliyetlerine etkisinin minimum seviyede olduğu görülecektir.

Afyon Çimento yeni fabrikasına geçtiğine göre eski binasını ne yapacak?
Tahir Kaya/Samsun
Afyon Çimento, geçen nisan ayında Afyon’un Halımoru köyünde yeni teknolojiyle kurduğunu belirttiği tesisi faaliyete geçirdi. Öte yandan Afyon’un Güvenevler mahallesindeki eski çimento fabrikasının faaliyetine son verdi. Eski fabrikanın bulunduğu yerle ilgili ise proje değişiklikleri söz konusu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye tarafından imar değişikliğinin yapıldığı ve henüz tapuda tescili tamamlanmayan 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adanın bulunduğu belirtildi. Şirket, mevcut 12 adadan üçünü satmak istediğini ve konuyla ilgili olarak iki kuruluşla ön protokol imzalandığını bildirdi. Bununla birlikte satışın gerçekleştiğine dair henüz açıklama gelmedi.

Tüpraş’ın kredi puanı yükseldiği halde neden fiyatı yükselmiyor? Çıkması için ne gerekiyor?
Erhan Aydoğmuş/Erzurum
Bir hisseyle ilgili sağlıklı değerlendirmede bulunabilmek için daha geniş zaman dilimlerini göz
önünde bulundurmakta yarar var. Tüpraş, her ne kadar 9 Ağustos’ta test ettiği en yüksek seviyesi 118,70 TL’nin ardından yatay bir seyir izlese de uzun vadede yükselen kanal içinde hareket ediyor. Son olarak Eylül 2016’da en düşük 51,86 TL’yi gördü ve ardından yükseldi. Hisse, son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde bir çıkış sergiledi. Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Tüpraş’a ilişkin olumlu yaklaşımları çıkış trendini koruyan hissenin potansiyelini de korumasına destek veriyor.

Sarkuysan’ın Kastamonu’daki madenle ilgili açtığı davanın sonucuyla ilgili bir gelişme var mı?
Halil Durdu/Isparta
Sarkuysan Aralık 2015’te Kastamonu/Hanönü’nde bulunan maden sahasıyla ilgili arama izin talebi reddedilince Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı iptal davasını kazandı. Ardından idare davayı temyiz etse de Danıştay da kararı onadı. Gelinen aşamada ise idarenin karar düzeltme yoluna gittiği ve henüz bu safhanın sonuçlanmadığı açıklandı. Şirketin aynı arama ruhsatına ilişkin bir diğer arama izin talebinin reddine ilişkin açtığı dava da temyiz sürecinde bulunuyor. Şirket konuyla ilgili son olarak 25 Temmuz’da yaptığı açıklama ile yeni bir gelişmenin olmadığını

Metro Petrol uzun süredir aynı fiyatta dönüp duruyor. Ne zaman çıkacak?
Veysel Şenol/Gaziantep
Metro Petrol, son üç yıldır yukarı aşağı hareketlenmelerde bulunsa da yukarı ya da aşağı yönlü devamlılığı olan bir hareket gerçekleştirmedi. Hisse, 2015 yılından bu yana yatay seyrini sürdürüyor. Şirketin mali yapısı incelendiğinde ise bir yıl kârı artarken ertesi yıl sembolik düzeyde bir rakam açıkladığı görülüyor. Son olarak geçen yıl kârı artan şirketin 2017 faaliyet döneminde kârda azalma gözlemlenmesi şaşırtmamalı. Ancak açıklanan 2017 yılı ilk yarı bilançosunda dönem sonu kârının artması, yıl sonunda da kârdaki artışın devam etme olasılığını artırıyor. Bununla birlikte kâr artışı olsa da yatırımcıların hisseye yönelik beklentisinin güçlenmemesi halinde istikrarlı bir çıkışın beklenmesi düşük olasılık.

İhlas Ev Aletleri’nin TL’nin üzerine çıkma olasılığı var mı? Eğer çıkarsa nereye kadar gider?
Cem Tekin/Ankara
Borsada işlem gören hisseler, zaman zaman piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak iniş çıkışlar sergileyebilir. Ancak uzun vadede istikrarlı çıkış sergileyebilmeleri için düzenli bir büyümeye sahip olabilmeleri önemlidir. İhlas Ev Aletleri ise bu noktada sorunlu bir mali yapıya sahip. Geçen yıl zarar eden şirket bu yılın ilk yarısında kâr açıklasa da, bu durum ileriye dönük beklentileri güçlü kılmaya yetmiyor. Zayıf mali yapı, uzun bir süre hissenin değer yitirmesine yol açarken geçen yıl bir ara 26 kuruşa kadar gerilemesine neden oldu. Hissenin Ocak 2017’den bu yana yükselmesi ise geçen ağustos ayında 73 kuruşa kadar sürdü. Yaşanan çıkış olumlu olsa da neticede halen nominal değerinin altında bulunuyor. Kârlılık güçlenmediği sürece hissenin nominal değerinin üzerine çıkma olasılığı hayli zayıf görünüyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap