15 Hibe Desteği

15 Hibe Desteği

Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak gerileyen kredi talebi, şirketlerin yeni yatırım kararlarını da olumsuz etkiliyor.

ARAM EKİN DURAN
[email protected]

Oysa ciro ve büyüklükten bağımsız olarak her şirketin ortak ihtiyacı kendini geliştirmek, yenilemek ve kurumsal gelişimlerine kaynak yaratabilmek. Tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği finansal kaynaklara ulaşabilmenin en önemli yollarından biri de hibe programları…

Ekonomist Dergisi’nin bu sayısında, 3 bin dolardan 35 milyon Euro’ya kadar geniş bir skalada, girişimcilerin kullanımına sunulan hibe programlarını araştırdık.

Son üç çeyrektir yıllık bazda küçülen Türkiye ekonomisinde, en acil ihtiyaç bir an önce büyüme çarklarını hızlandıracak yatırım ikliminin oluşması. Ekonomideki daralma bir yandan şirketlerin maliyet bazlı kredi ihtiyacını artırsa da diğer yandan mevcut koşullardaki belirsizlik nedeniyle yatırım kararları erteleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Türk Bankacılık Sektö-rü’nde 2018 sonunda 2 trilyon 393 milyar TL olan toplam kredi hacmi, 2019’un ilk altı ayında yüzde 6 büyüyerek 2019

Haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 537 milyar TL’ye ulaştı. Ancak KPMG Türkiye Bankacılık Sektörü Raporu’na göre, döviz kuru etkilerinden arındırılmış rakamlar, toplam kredilerde kayda değer bir genişleme olmadığını gösteriyor.

35 MİLYON EURO’YA VARAN DESTEKLER
Öte yandan ekonomideki durgunluk sürecine rağmen, başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılayacak pek çok farklı destek alanı var. Belki de bunlardan en önemlisi Türkiye ve Avrupa Birliği kurumlarının açıkladığı hibe programları.

Ekonomist Dergisi olarak bu sayımızda, 3 bin dolardan 35 milyon Euro’ya kadargeniş biryelpazede girişimcilerin kullanımına sunulan hibe programlarını sizin için sayfalarımıza taşıdık.

Kapak haberimizde ayrıntılarıyla okuyacağınız 15 hibe programında, AR-GE, inovasyon, ulaşım, gıda, enerji, sağlık, eğitim ve kültür gibi pek çok sektöre yönelik destekler bulunuyor.

“FON FIRSATLARINI TAKİP EDİN”
Ciro ve büyüklükten bağımsız olarak her şirketin ortak ihtiyacı kendini geliştirmek, yenilemek ve kurumsal gelişimlerine kaynak yaratabilmek. Tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği finansal kaynaklar için birçok çağrı her gün hibe sağlayıcıların kendi mecralarında sürekli yayınlanıyor.

Ancak bunları derli toplu ve konularına göre tasnif edilmiş şekilde bulmak bugüne kadar önemli bir sorundu. AB destekleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Weglobal.org Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erkan, şirketlerin verimli işlemesi için Türkiye ve dünyada yayınlanan tüm fon fırsatlarını takip etmek gerektiğini söylüyor.

Erkan, bu noktada hizmete sundukları projelervefonlar.com adresinde, şirketlerin küresel boyutta tüm hibeleri listeleyebileceği bilgisini veriyor.

1- TURİZM KOBİ’LERİNİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
Turizm sektörünün rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi genel hedefi uyarınca, bu program kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle özellikle turizm işletmeleri için iş ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

2- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI TEMELLİ YENİ İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN FİNANSAL AÇIĞININ KAPATILMASI
Bu çağrı; yenilikçi KOBİ’leri ve yeni işletmeleri, yaratıcı birikimlerini daha iyi kullanmaya teşvik etmeyi ve yatırımcılarının daha kolay değerlendirmelerde bulunabilmesi için stratejik bir vizyon ortaya koymalarını amaçlanıyor.

3- ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMI
Bu program, Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına göre yürütülüyor.

Program kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için destek veriliyor.

4- KUANTUM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Kuantum teknolojisi, ekonomik büyümede güçlü bir potansiyel olarak öne çıkan, hızla ilerleyen bir araştırma ve geliştirme alanı.

Kuantum fiziği, bazı Avrupa ülkelerinin tüm üniversite ve okul müfredatında yerini almışken, diğer Avrupa ülkelerinde ise var olan müfredat kuantum farkındalığı, kuantum işgücü ve modern kuantum eğitimi konularında duyulan ihtiyaca cevap vermiyor.

Bu çağrı; endüstriyel hedef gruplarına ulaşacak olan kilit aktörlere destek olmayı ve modern kuantum teknolojisi eğitimlerini geliştirmek üzere bir pan-Avrupa gündemi yaratmayı amaçlıyor.

5- TIBBİ GÖRÜNTÜLER İÇİN YAPAY ZEKA
Yapay zeka, daha iyi tanı koyma, tedavi, önleme ve kişiselleştirilmiş bakım gibi alanlarda sunduğu işlevlerle sağlık hizmetleri sektörü için büyük fırsatlar sunuyor. Tıbbi görüntülerin analiz edilmesi, yapay zekanın sağlık hizmetleri alanına uygulanmasında en çok gelecek vaat eden çalışmalardan biri.

Bu çağrı, bir yandan kanserin en yaygın görülen türlerinin önlenmesi, öngörülmesi ve tedavisi için kullanılabilecek ve diğer yandan söz konusu tıbbi görüntülerin güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi için çözümler sunan analizlerin ve yapay zeka araçlarının test edilmesi ve geliştirilmesini hedefliyor.

6- BULAŞICI HASTALIKLAR (AMR DAHİL) VE AKILLI ŞEHİRLER
Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Çağrı Projeleri, üç farklı ülkeden en az üç ortaktan oluşmalıdır. Teklifler, ‘Bulaşıcı Hastalıklar’ (Antimikrobiyal Direnç [AMR] dahil) veya iki taraflı bölgesel işbirliğini geliştirmek, yeni ortaklıklar kurmak ve mevcut ortaklıkları güçlendirmek için ‘Akıllı Şehirler’ tematik alanlarını kapsamalıdır.

2019 inovasyon çağrısı, güçlü bir uygulamayı hedefleyen projeleri destekleyecektir ve proje sonunda hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) en az üç olmalıdır.

7- SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ
Bu desteğin amacı; yurtdışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek Türkiye’de yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi olarak belirlendi.

Ayrıca bu kişilerin meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerinde görmelerinin ve düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlanması ve bu sayede ihracatın artırılması hedefleniyor.

8- ETKİNİZ AB PROGRAMI
ETKİNİZ AB Programı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) uluslararası insan hakları standartlarına uyumunun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası insan hakları standartları, devletlerin saygı göstermesi, koruması ve yerine getirmesi gereken sorumluluklarını belirliyor.

Bu standartlar Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların bünyesinde kabul edilen sözleşmeleri, bildirgeleri ve kararları, bu sözleşmeleri izleyen yapıların karar ve genel yorumları ve hatta BM Özel Raportörleri ve Avrupa Konseyi organlarının uzman raporları gibi geniş bir listeyi kapsıyor.

9- CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI MÜCADELEYİ DESTEKLEMEK İÇİN SİVİL TOPLUM HİBESİ
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Birimi, cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi desteklemek için bir STK hibesi çağrısı yayımladı.

Hibe kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin cinsiyetçilik konusunda daha yüksek bir farkındalığı sağlaması hedefleniyor.

10- DEMOKRASİ EYLEMİ HİBELERİ
Dünya bölünmüş bir Avrupa ile karşı karşıya. Yeni bir kutuplaşma türü, onlarca yıllık Avrupa beraberliğinin kazanımlarını tehdit ediyor. Yeni eşitsizlik seviyeleri toplumların sosyal dokusunu aşındırıyor.

Kültürler ve kimlikler toplumları bölmek için kötüye kullanılıyor. Avrupa Kültür Vakfı, Avrupa demokrasisine yeni bir soluk getirecek yaratıcı fikirlerinizi, projelerinizi ve çalışmalarınızı bekliyor.

11- AKILLI HAVALİMANLARI
Havayolu taşımacılığı sektörü hızla büyüyor ve hava trafiğinin önümüzdeki 25-30 yıl boyunca iki katına çıkması bekleniyor. Bu da havacılığın küresel sera gazı emisyonlarını arttıracağı anlamına geliyor.

Sürdürülebilir biyoyakıtlar havacılığın karbon ayak izinin azaltılması için şu anda mevcut ve test edilmiş tek alternatif. Tekliflerin, biyokerosen ve diğer alternatif yakıtların havacılıkta kullanılması için etkin çözümler geliştirmeyi amaçlayan yeni konseptler ve çözümler ortaya koyması bekleniyor.

12- ACİL EYLEM FONU’NDAN HIZLI MÜDAHALE HİBELERİ
Acil Eylem Fonu’nun hızlı müdahale hibeleri, hızlı bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda aktivistlerin güvenlik ve hak savunuculuğu müdahalelerini destekleyerek insan hakları ve toplumsal cinsiyet hareketlerine güç katıyor.

13- ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)
Bu destek; proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlıyor.

UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemi. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanıyor.

14-ENTEGRE YEREL ENERJİ SİSTEMLERİ (ENERJİ ADALARI)
Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin hızla büyümesi, yerel enerji sistemlerinin dekarbonize edilmesi için yeni ve ekonomik olarak cazip fırsatlar sunuyor.

Bu çerçevede geliştirilen ve ortaya konan çözümlere yönelik tekliflere destek sağlanacak.

15- BEŞERİ BİLİMLER, SOSYAL BİLİMLER VE BİYOETİKTE ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Bu fon, araştırmacıların uluslararası değişim programları yürütmesini sağlıyor. Değişimler, kariyerlerin dönüşmesine yardımcı olacaktır ve gelecekteki araştırmalara yön verecektir.

Sağlıkla ilgili beşeri bilimler, sosyal bilimler veya biyoetik alanlarına yönelik uluslararası bir değişim programı yürütmek istiyorsanız bu fona başvurabilirsiniz.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap