Gelecek 25 yıl

Gelecek 25 yıl

Kadınların katılımı inovasyonu besler
Rakamlar giderek daha iyimser bir tabloyu ortaya koysa da Türkiye’de kadın iş dünyasında kendisini yeterince temsil edemiyor. Bu yöndeki olumlu gelişmeler iş dünyasının desteği ve girişimleriyle olacak hiç kuşkusuz. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların katılımı inovasyonu besler” diyor. Sabancı Topluluğu’nda kadın çalışan oranı yüzde 32’yi buluyor.

Bugün dünyada önlenemez ve dönüştürücü etkileri olabilecek temel trendlerin başında kadınların her alanda artan katılımı geliyor. Yapılan tüm araştırmalar kadına karar alma süreçlerinde rol veren organizasyonların daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların üst yönetimde etkin olarak yer almasına fırsat veren şirketlerde; hem kurumsal hem de finansal performansta, kritik kararların kalitesinde, yaratıcılıkta, inovasyonda, etik davranışlarda olumlu artış yaşandığı görülüyor. Kadının eğitime ve ekonomiye katılımı yükselirken, hem yeniliği üreten hem de yeniliği talep eden olarak kadının rolü artıyor. Çeşitliliğe önem verme ve yönetme aslında aynı zamanda iş süreçlerine inovatif bir yaklaşım da getiriyor.

KADINLAR İNOVASYONU BESLER
Kadını iş süreçlerine dahil etmek, kurumların farklı bir bakış açısına sahip olmasını, daha yaratıcı olmasını ve sınırların ötesinde düşünebilme yeteneğini güçlendirmesini sağlıyor. Dolayısıyla kadınların katılımı sadece bir eşitlik konusu değil; aynı zamanda inovasyonu besleyen bir konu. İnovasyon gibi birçok alanda katma değer yaratma potansiyeline sahip kadınların iş hayatında varlığı ve etkin olması aslında işin başarısı açısından önemli bir unsur. Başarı odaklı organizasyonlar ve yöneticiler, kararlarında bu unsuru göz önüne almalılar. Kadınların iş gücüne katılımı, sadece kadınların hakkını teslim etmekle ilgili bir konu değil; aynı zamanda ekonomik büyümeyi de önemli ölçüde destekleyecek bir unsur.

Güler Sabancı’dan 5 saptama
1- Kadınların varlığı işin başarısını olumlu etkiler.
2- Kadınların işgücüne katılımı büyümeyi destekler.
3- Kadına karar rol veren organizasyonlar daha başarılı oluyor.
4- Fırsat eşitliği konusunda topluluk olarak öncü rol oynadık.
5- Kadınların iş yaşamına katılımı için yeni bir sosyal sorumluluk programı başlattık

RAKAMLARLA KADINLAR
Sabancı Holding olarak, kadının güçlendirilmesi, toplum içinde ve iş hayatında eşit şart ve fırsatlara sahip aktif bireyler olarak yer alması gerektiğine inanıyoruz. Uzun yıllardır cinsiyet eşitliğini, kadınların toplum ve iş hayatında eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladık. Uluslararası ve ulusal platformlarda bu konuyu gündeme getirdik, öncü bir rol üstlendik. Sabancı Holding olarak, Türkiye’de Birleşmiş Milletler’in Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzalayan ilk şirketiz. Ülkemizde kadınlarımızın iş hayatına katılımının ülkenin gelişimi ve refahı açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sabancı Topluluğu’nda 2014 verilerine göre kadın çalışan oranı yüzde 32’dir. Bu oran beyaz yakalı kadın çalışanlarımızda yüzde 38,5 seviyesinde. Topluluk şirketlerimizden Avivasa yüzde 65’lik oran ile en çok kadın çalışan şirketimiz olup, Avivasa’yı yüzde 50‘nin üzerinde kadın çalışan oranıyla Akbank takip ediyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK
Sabancı Topluluğu’nun konuya yaklaşımını ortaya koyan önemli verilerden biri de şirketlerimizin üst düzey pozisyonlarında yer alan kadın yöneticilerimizin sayısı. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı çalışmaya göre OECD ülkelerindeki kadın genel müdür oranı yüzde 5 iken bu oran Türkiye’de yüzde 12 düzeyinde. Sabancı Topluluğu şirketlerine baktığımızda bu oranın yüzde 14 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. 2012 yılında topluluğumuzda aynı oranın yüzde 7 olduğunu göz önüne aldığımızda, son üç yılda önemli bir ilerleme kaydettik. Çabamız bu oranları çok daha yukarıya çekebilmek.

gelecek-25-yil-4YENİ PROJE GELİYOR
Bu yıl ayrıca ‘Sabancı Gönüllüleri’ adıyla bütün topluluk şirketlerimizi kapsayan yeni bir sosyal sorumluluk programı başlattık. Vakfımızın sahip olduğu birikimi çalışanlarımız aracılığıyla topluma aktarmak için bu programı hayata geçirdik. Bu program kapsamında ilk üç yıl içinde kadın konusuna odaklanacağız ve kadının güçlendirilmesi, iş hayatına katılımı ve iş hayatında eşit fırsatlarla donatılması gibi başlıklara, gönüllülerimizin çalışmaları ve online eğitimler aracılığıyla eğileceğiz.

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap