Bist 100
10949,03
1,95%
Bist 100
Dolar/TL
32,1967
-0,0349%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9927
0,0725%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0859
0,0037%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2513,66
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'da dün temettü kararı açıklayan 10 şirket (16 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün (16 Mayıs 2024) 10 şirket temettü dağıtma ya da dağıtmama yönündeki kararlarını/tekliflerini duyurdu...

17 Mayıs 2024 | 00:50
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2024 | 00:57
Borsa İstanbul'da dün temettü kararı açıklayan 10 şirket (16 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün temettü konusunda açıklama yapan 10 şirket şöyle:

1 KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (KLSER) / DAĞITMA TEKLİFİ

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (KLSER) / DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,1942582 TL, net 0,1748323 TL temettü ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024.

2 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) / DAĞITMAMA TEKLİFİ

 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK) / DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2023 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak ve ar-ge yatırımlarını desteklemek için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) / DAĞITMA TEKLİFİ

 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) / DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,0581818 TL, net 0,0523636 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilecek nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.

4 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO) / DAĞITMAYACAK

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO) / DAĞITMAYACAK KAP bildirimi şöyle: "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem zararı 4.074.314.000 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde enflasyona göre düzenlenmemiş net dönem karı ise 8.528.473.098 TL'dir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 4.074.314.000 TL tutarındaki net dönem zararına 2023 yılı içerisinde yapılan 1.084.425.000 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 3.025.889.000 TL Net Dönem zararından ötürü Temettü dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. 15 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır"

5 INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (INGRM) / DAĞITMAMA TEKLİFİ

 INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (INGRM) / DAĞITMAMA TEKLİFİ Yönetim Kurulu dün KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtmama kararını duyurdu.

6 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) / DAĞITACAK

 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) / DAĞITACAK Şok Marketler 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü ödeyecek. 1. taksit net 1,5169646 TL. İkinci taksit ise pay başına net 0,7584822 TL. Şok Marketler yatırımcısı için 1. Taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024. İlk taksit için ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024. KAP bildirimine göre 2. taksit için hak kullanım tarihi 1 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Ekim.

7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT) / DAĞITMA TEKLİFİ

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT) / DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

8 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (DZGYO) / DAĞITMAYACAK

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (DZGYO) / DAĞITMAYACAK KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 16.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023–31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 68.875.327 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 585.311.854,56 TL cari yıl karı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2023 yılında Vergi Usul Kanunu esaslarına uygun olarak tutulan kayıtlarımıza göre gerçekleşen 85.311.854,56 TL tutarındaki kar'dan 29.265.592,73 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına ve kalan 56.046.261,83 TL'nin olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) alınmasına, TMS/ TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 68.875.327 TL kar'dan 29.265.592,73 TL 1. tertip yedek akçe ayrılmasına ve kalan 39.609.734,27 TL'nin olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasına, Şirketin sermaye gereksinimleri, uzun vadeli stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına karar verildi.

9 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (GOODY) / DAĞITMAYACAK

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (GOODY) / DAĞITMAYACAK KAP bildirimi şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2024 tarihli kararıyla; 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 444.544.318,00 TL net dönem zararı nedeni ile SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine; ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 2023 yılı için Vergi Usul Kanunu kayıtlarında oluşan kar üzerinden ayrılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun önerileri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy çokluğuyla onaylandı.

10 HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM) / DAĞITMAMA TEKLİFİ

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM) / DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Şirketin 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine karar verilmiştir. Bu taahhüt doğrultusunda kar dağıtım teklifimizi aşağıdaki gibi belirledik. Yönetim Kurulu, Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (26.825.941) TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiştir. Bu sebeple Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda kar dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul onayına sunulmaya karar vermiştir.
0

  • ALTIN GRAM - TL 2513,66 0,05%
  • ALTIN ONS 2428,31 0,08%
  • BIST 100 10949,03 1,95%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,181 -0,046%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36535 0,21947%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,3495 -0,3686%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1967 -0,0349%
  • EURO/DOLAR 1,0859 0,0037%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9927 0,0725%
  • STERLIN/DOLAR 1,27094 0,02676%
Günün En Çok Okunanları
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL