Faktoring büyümede zorlanıyor

Faktoring büyümede zorlanıyor

2015 yılında zorluklara rağmen yüzde 3 büyüme ile 120 milyar tl işlem hacmine ulaşan faktoring, 2016 yılında da zorluklardan etkilenecek. Sektör temsilcileri, bu yıl işlem hacminin 2015’e paralel olabileceğini veya biraz altında kalabileceğini söylüyor.

TALİP ILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr

Sektörün iş hacmindeki hareketlilikte ihracat faktoringindeki artış eğilimi ile tedarikçi finansmanı önemli rol oynuyor. Faktoring sektörü, zorlu bir 2015 yılını geride bıraktı.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
hb340Avrupa’daki resesyon riski, emtia fiyatlarındaki düşüşle gelişmekte olan ülkelerde büyümedeki düşüşler, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararının tartışılması ve bölgesel jeopolitik sorunlar, faktoringi zorladı. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı belirsizliklerin artması, dünya ekonomisinde büyüme kaygıları, FED’in faiz artırımı beklentilerine bağlı değişken piyasa koşulları gibi nedenlerle 2016 yılı da kolay başlamadı ve kolay da geçmeyecek gibi görünüyor.

Rakamlara bakıldığında, 2015, faktoring açısından büyüme yılından ziyade durumu koruma yılı oldu. Sektör geçen yıl yüzde 3 büyüme ile işlem hacmini yaklaşık 120 milyar TL’ye ulaştırdı. Bunun 23 milyar TL’si ihracat faktoringi. Sektörün toplam kârlılığı ise 380 milyon TL civarında gerçekleşti. Kârlılıklarda geçmiş yıllara göre bir düşüş olmakla birlikte hala öz kaynak ve aktif kârlılığa bakıldığında finans sektörünün genel ortalamasının üzerinde. 2014 yılında faktoring sektörünün 93 bin müşterisi varken, 2015 yılında bu sayı 95 bine ulaştı.

2016’DA ZORLU GEÇİYOR
2016 yılına bakıldığında 2015 yılına benzer bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Yılın ilk çeyreğinde yurtiçi faktoringde yüzde 13’lük bir düşüş söz konusuyken, ihracat faktoringinde artış eğilimi var.

2016’nın 2015’teki piyasa koşullarının devam edeceği bir yıl olacağını öngören TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, bu yıl da hem bölgesel gelişmelerin etkisinin hissedilmeye devam edeceğini hem de finansal açıdan farklı gelişmelerle karşı karşıya kalınabileceğini kaydediyor.

Karar alırken daha fazla ince eleyip sık dokumak, dikkatli davranmak gerekeceğini söyleyen Baydar, sözlerine şöyle devam ediyor: “İçinde bulunduğumuz sektörün ve ekonomik şartların dikte ettiği koşullara biz de uymak zorundayız. TEB Faktoring olarak alacak kalitemizi yüksek tutarak kârlılığımızı yükseltmek amacındayız. Bu sebeple risk yönetimine ağırlık vererek alacak portföyümüzde daha seçici davranıyoruz.”

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki faktoring sektörünün ekonomideki penetrasyonlarının yüzde 10-12’lerin üzerinde olduğunu kaydeden Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, “Türkiye’de ise bu oran yüzde 6’lar seviyesinde. Bu da bize ülkemizde faktoring sektörünün önünün oldukça açık olduğunu gösteriyor” diyor. Geçen yılın ilk yarısında düşen kâr marjları ve kullandırılan finansmanların tahsilatı konuları öne çıktı. Ancak sektör büyümeye devam etti. Çöteli, bu yıl da sektörün büyümeye devam etmesini bekliyor.

TEDARİKÇİ FİNANSMANI
Son dönemde faktoring sektöründe tedarikçi finansmanı ürününe ilgi artıyor. Mali yapısı güçlü firmalara düzenli mal/hizmet sağlayan KOBİ’le-rin bankacılık sektöründe teminat sıkıntısı yaşadıkları görülüyor. Bu nedenle, tedarikçi finansmanı KOBİ’ler için hızlı ve esnek bir alternatif finansman kaynağı yaratıyor. Son dönem ekonomik konjonktür ile finan-sal piyasalar daraldı ve KOBİ’lerin banka kaynaklı finansman olanakları daha da sınırlandı.

Creditwest Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Burcu Evrenosoğlu, bu nedenle tedarikçi finansmanına talebin her geçen gün artmakta olduğunu söylüyor. Tedarikçi finansmanının bankacılık sektörüne ciddi bir alternatif olarak KOBİ’lere sunulduğunu anlatan Evrenosoğlu, “Özellikle e-fatura kullanımının yaygınlaşması ile bu ürün daha da yaygın hale gelecektir” diyor.

Risk yönetimi stratejileri ile uyumlu olarak tedarikçi finansmanı ürününe ağırlık verecek olan TEB Faktoring, tedarikçi finansmanı için özel web bazlı ürün geliştirdi. Yasal olarak ıslak imzalı olması gereken bazı etaplar hariç bütün iş akışı bu platform üzerinden gerçekleştiriliyor ve takip ediliyor. Ayrıca kendi web platformunu alıcılara pazarlayan bazı kuruluşların programlarına finansman sağlayıcısı olmak için de görüşmeler yaptıklarını
anlatan Çağatay Baydar, “Bu kuruluşlarla ortak gerçekleştirebileceğimiz tedarikçi finansmanı programları da söz konusu” diyor.

İHRACAT FAKTORİNGİ
Faktoring sektörünün büyüme trendi son birkaç yıldır yaşanan ekonomik durgunluğun etkisiyle yavaşlama eğilimine girdi. Önceki yıllardaki kadar yüksek bir büyüme oranı olmasa da, dünya ve Avrupa ortalamalarına kıyasla sektör hala büyümesini sürdürüyor.

İhracat faktoringi ise yurtiçi işlemlerden daha hızlı gelişiyor. Şu anda ihracat faktoringi, toplam faktoring hacminde yüzde 20 büyüklüğe sahip. Yurtiçinde yaklaşık yüzde 10 büyüme beklenirken, ihracatta yüzde 20 büyüme öngörülüyor. Bu da ihracat fak-toringinin toplam işlem hacmi içindeki payının 1-2 puan daha artacağı anlamına geliyor.

TEDARİKÇİ FİNANSMANININ 6 AVANTAJI
Tedarikçi finansmanı, kurumsal segmentteki alıcı açısından da, müşteri konumundaki satıcı açısından da birçok avantaj içeriyor.

Alıcı, tedarikçilerini söz konusu sisteme dahil etmekle şu avantajları elde ediyor:

1- Ödeme vadelerinde esneklik, daha uzun vadeli tedarik yapabilme olanağı kazanıyor.

2- Tedarikçilerinin finansman kaynaklarını arttırarak uzun vadeli ve kesintisiz tedarik olanakları elde ediyor.

3- Tedarikçilere farklı tarihlerde ödeme yapma, bu ödemeleri takip etme gibi operasyonel yüklerden kurtulup, tüm tedarikçilerini tek bir sistem üzerinden takip şansı yakalıyor.

Bu sisteme dahil olan tedarikçi tarafın en büyük avantajları ise şunlar oluyor:

4- Teminat sıkıntısı yaşamadan hızlı bir finansman olanağı yaratabiliyor.

5- Bu sayede nakit akışını düzenliyor, asıl işi olan hizmet/üretime odaklanıyor, satış hacmini arttırabiliyor, satış vadesini uzatarak rekabet avantajı elde edebiliyor.

6- Peşin alım yaparakyüksek piyasa ıskontolarından faydalanıyor ve kârlılığı artıyor.

Sayfa: 1 2İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap