Yatırımcının Danışmanı 22 Aralık 2017

Yatırımcının Danışmanı 22 Aralık 2017

Aselsan’ın piyasa değeri en yüksek şirket olmasının nedeni nedir? Hisse, bundan sonra nasıl hareket eder?
Hakan Güneş/Kütahya
Aselsan, yükselen bir kanalda hareket ederek günümüze kadar geldi. Son olarak geçen kasım ayında en yüksek 47,26 TL’ye kadar çıktı. Söz konusu rakam aynı zamanda hissenin tarihi zirvesine denk geliyor. Bu tarihten sonra ise açığa satış ve kredili işlemlerin durdurulmasıyla birlikte hissede satış ağırlıklı işlemler öne çıktı.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Bu da hızlı bir düşüşe neden oldu. Öte yandan takas verilerine göre, yabancıların yıl boyunca ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulunduğu görülüyor. Hissedeki çıkışa rağmen yabancıların satmayı tercih etmesi halka açık kısım içindeki paylarının gerilemesine yol açtı. Fiyat kazanç (F/K) oranıyla piyasa defter değerinin (PD/D) yüksek olması hissedeki satış baskısının devam etme olasılığını artırıyor.

Altay Tank Projesi’ne ilişkin Otokar’ın tekrar teklif verip vermeyeceği belli mi?
Cihat Direkçi/Konya
Otokar, geçen haziran ayında yaptığı açıklamada Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ‘Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi’ olan ve kamuoyunda kısaca Altay Projesi olarak bilinen projeye katılma kararı alınması halinde bunu yatırımcılarla paylaşacağını duyurmuştu. Gelinen aşamada da söz konusu projeye teklif verdiğini bildirdi. Mevcut durumda ihalenin ne zaman sonuçlanacağı hakkında açıklama bulunmuyor. Mali yapısı incelendiğinde şirketin kârdaki büyümesini sürdürdüğü görülüyor. Yatırımcıların kârdaki büyümenin süreceği yönündeki beklentisi hisseye talebi canlı tutarken hissenin de uzun vadede çıkış trendinde kalmasına olanak tanıyor.

Arçelik, Hindistan’da bir şirket kuracaktı. Son durum itibarıyla kurup kurmadığını ve gelişmeleri öğrenebilir miyim?
Mehmet Çam/Denizli
Arçelik, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada Hindistan pazarına yönelik olarak Voltas-Beko markasıyla faaliyette bulunmak üzere bir şirket kurulacağını ve kurulacak bu şirketin taraflar arasındaki sözleşmede yer alan koşulların yerine getirildiği tarihte faaliyetine başlayacağı belirtilmişti. Aynı açıklamada bu ön koşulların sözleşme imza tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirilememesi durumunda, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğu açıklanmıştı. Geçen süre zarfında şirket kuruldu. Diğer taraftan ortaklık sözleşmesinde ifade edilen ön koşul olarak belirtilen işlemler henüz tamamlanabilmiş değil. Bu nedenle kararlaştırılan fesih hakkı süresi 31 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmış durumda.

Metro Petrol’ün sektördeki yeri ve ileriye dönük gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Rafet Ozçelik/Zonguldak
Metro Petrol’ün faaliyet konusu, akaryakıt istasyonları ve yol dinlenme tesisleriyle ilgili. Şirket, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında hizmet veriyor. Şirket, bu işletmelerde geçekleştirdiği faaliyetleriyle gelir ve kârlılığını artırmaya çalışıyor. Son beş yıllık bilanço yapısı incelendiğindeyse düzensiz bir kârlılık yapısına sahip olduğu görülüyor. Bir yıl kârı artarken ertesi yıl düşüyor. Geçen yıl kârı artan şirketin bu yıl kârında düşüş beklenmesine rağmen artan bir performans sergilemesi, yıl sonunda kârını artırma olasılığını güçlendiriyor. Bununla birlikte yatırımcıların temkinli duruş sergilemesi hissenin düşüşünü sürdürmesine yol açıyor.

Batısöke Çimento, geçen günlerde arsalarını yeniden değerleyeceğini söyledi. Yeniden değerlemesi hissenin fiyatına nasıl yansıyabilir?
Kağan Fidan/Tekirdağ
Şirketler sahip oldukları taşınmazları rayiç değerleriyle bilançoya yansıtabilecekleri gibi alış maliyetleriyle de gösterebiliyor. Alış maliyeti şirketin öz sermayesini var olduğundan daha düşük gösterirken rayiç bedelle gösterilmesi halinde gerçek öz sermayesinin ortaya çıkmasına olanak verir. Batısöke Çimento, konuyla ilgili yaptığı açıklamada taşınmazlarının bulunduğu bölgede arsa ve arazi fiyatlarında yüksek artış yaşandığını belirtirken finansal tablolarında ‘Maddi Duran Varlıklar’ bölümünde yer alan arsa ve arazilerin defter değerinin gerçeğe uygun değerini göstermesi için, politika değişikliğine gidilerek arsa ve araziler sınıfında ‘Yeniden Değerleme Modeli’ yöntemine geçileceğini duyurdu. Şirketin öz sermayesinin güçlenmesinin hisseye uzun vadede olumlu yönde katkıda bulunması beklenmeli.

Servet GYO’nun Beylikdüzü’ndeki projesinden ne kadar bir gelir bekleniyor? Proje ne zaman tamamlanır?
Oğuz Kayıkçı/Çanakkale
Servet GYO, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada Beylikdüzü/ Yakuplu’da kat karşılığı yöntemiyle geliştirmekte olduğu ‘Sinpaş İş Modern Ambarlı’ projesinde arsa sahipleriyle bağımsız bölüm seçimi yapıldığını ve kendi payına düşen kısımların satışına başladıklarını belirtti. Projede şirketin payına düşen 87 bağımsız bölümden yedisinin ön satışı yapıldı. Ön satışı gerçekleşen yedi bağımsız bölümün satış bedeli, KDV hariç 14 milyon 175 bin TL. Şirketin kendi pazarlama ve satış bölümü olmadığı için satışların Sinpaş Yapı tarafından gerçekleştirildiği de ifade edilen bir diğer husus. Anlaşmaya göre Servet GYO ‘Sinpaş İş Modern Ambarlı’ markasını beş yıl süreyle kullanma hakkına sahip olacak.

Datagate Bilgisayar’ın geleceği ve mali görüntüsü hakkındaki beklentini ve yorumunuzu öğrenebilir miyim?
Hakkı Yıldız/Mersin
Datagate Bilgisayar, geçen yıl kârını düşürmekle birlikte bu yılın dokuz aylık döneminde artırdı. Önemli bir olumsuzluk yaşamaması halinde şirketin yıl sonunda da kârını yükseltmesi beklenmeli. Daha önce yerli bilgisayar üreticilerine bilgisayar parçaları ve bilişim ürünleri sağlayan şirket, Temmuz 2014’ten itibaren Türk Telekom bölgesel distribütörü olarak faaliyet alanını değiştirdi. Hâlihazırda 16 şehirde Türk Telekom’un ürünlerinin dağıtımını yapıyor. Şirketin genel müdürü Türk Telekom distribütörlüğünde pazar paylarının yüzde 25 olduğunu ve bunu yüzde 33’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Şirketin yöneldiği pazardaki payını artırması, beraberinde gelirine de olumlu yansıyabilir. Ancak müşteri bazında gelir çeşitliliği yaratamamasının, uzun vadede riskli bir bağımlılık oluşturabileceği unutulmamalı.

Dolardaki çıkış, Akiş GYO’yu nasıl etkiliyor? Şirketin gelirleri ağırlıklı olarak döviz cinsi mi yoksa TL mi?
Kadir Sayın/Tokat
Akiş GYO’nun gelirlerinin ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğunu görülüyor. Şirket, aralık ayı içinde döviz cinsinden kira geliri olan kiracılarına yönelik aldığı kararı yatırımcılarla paylaştı. 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada kurlarda yaşanan sert dalgalanmalardan dolayı Akasya AVM’de ve Akbatı AVM’de bulunan kiracılarına destek olmak amacıyla kurları sabitlediğini duyurdu. Ancak sabitleme kira bedellerini süresinde ve gecikmeksizin ödeyen kiracılar için geçerli olacak. Öte yandan sabitleme işlemi kalıcı olmayıp sadece aralık ayıyla sınırlı kalacak. Karara göre sabitlemede dolar kuru 3,60 TL, Euro kuru ise 4,25 TL olarak belirlendi.

Say Reklamcılık’ın gelirinde artış var ama kâr edemiyor. Şirket nasıl kâr edecek?
Ömer Koca/Şanlıurfa
Say Reklamcılık, son iki yıldır gelir ayağını güçlendirmesine rağmen kârlılıkta aynı istikrarı sağlayamıyor. Geçen yıl zarar eden şirketin bu yılın dokuz aylık döneminde açıkladığı kâr rakamı ise bir önceki yılın aynı döneminin gerisinde kalıyor. Bu durum şirketin yılsonunda kâr açıklasa dahi pek de kayda değer bir rakam yakalama olasılığı olmadığını gösteriyor. Öte yandan şirket, geçen haziran ayında Almanya’da bulunan iştiraki BORSI’deki payını satacağını duyurmuştu. İştirakin diğer ortağıyla görüşmelerin olduğu ancak henüz bir sonuç alınamadığı, bu nedenle üçüncü taraflarla da görüşmelere geçileceği dile getirilen bir diğer husus.

Yaklaşık 10 bin TL nakdim var. Yılbaşına kadar değerlendirmek için hangi hisseyi almamı önerirsiniz?
İsmail Çetin/Kırklareli
Borsaya getirilecek nakdin kısa vadeliden ziyade uzun vadeli olması tercih edilmelidir. Aksi takdirde ciddi risk üstlenilebilir. Güçlü ve büyüyen şirkete de yatırımda bulunulsa, kısa vadede gerçekleşen fiyat hareketleri şirketin mali yapısından ziyade piyasadaki genel seyre bağlıdır. Bu da hissedeki hareketi öngörme olasılığını zayıflatır. Tüm bunlar kısa vadeyle borsaya gelmenin uygun olmayacağı anlamına gelir. Uzun vadeli yatırımlarda ise mali yapının analiziyle risk düşürülebilir. Gelir ve kârda istikrarlı büyüyen şirketlerin tercih edilmesi uzun vadede kazanç potansiyelini artırabilir.

Bak Ambalaj’ın kasım ayı sonunda kazandığını duyurduğu vergi davası neyle ilgili?
Ümit Tunç/Aksaray
Bak Ambalaj, Kasım 2016’da yaptığı açıklamada 2013, 2014 ve 2016’da KDV ödenmeksizin ithal edilen bazı filmlerin üretim süreci sonucu ortaya çıkan hurda atıklarının sektör bünyesindeki şirketlerce tekrar imalat sürecine sokulduğu gerekçesiyle İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından şirkete vergi cezası kesildiğini duyurmuştu. Aynı açıklamaya göre, vergi aslı ve cezasının toplam tutarı yaklaşık 786 bin TL. Bak Ambalaj, cezanın iptali amacıyla yargı yoluna gitmişti. İzmir Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davanın sonucunda mahkeme şirketi haklı bulurken, kesilen vergi ve cezanın kaldırılmasını kararlaştırdı. Ancak Gümrük Müdürlüğü’nün istinaf yoluna başvurma hakkı olduğu için karar kesinleşmiş değil.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap