Gelecek 25 yıl

Gelecek 25 yıl

Sanayideki dönüşüme ışık tutmayı sürdüreceğiz
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütlerinden biri. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da adından en çok söz ettiren sivil toplum kuruluşları arasında yer aldı. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, geçmiş 25 yıllık süreci ve geleceğe dair sanayinin gelişimi için sunacakları katkıları Ekonomist’e değerlendirdi.

TÜSİAD kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin küresel rekabette öne geçmesi için çalışıyor. Çalışmalarımızı hem bir iş dünyası örgütü, hem de bir düşünce kuruluşu olma sorumluluğu ile çok geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Ekonomi politikalarından sosyal politikaya, demokratik standartlardan endüstriyel ilişkilere, eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar uzanan çok sayıda stratejik öneme sahip konuyu üyelerimizin vizyonu ile ele alıyoruz. TÜSİAD son 25 yıl içinde de, her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomi ve demokrasi olma hedefine yönelik çalışmalar yaptı. Bu hedefe ulaşmak için çok önemli gördüğümüz AB’ye tam üyelik perspektifini çalışmalarımızınmerkezine aldık ve AB’ye ekonomik uyum ve demokratik standartların AB düzeyine yükseltilmesi alanında üstümüze düşen çalışmaları yaptık.

AVRUPA YOLUNDA ÇALIŞTIK
1987 yılında Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESS EUROPE’a üye olan TÜSİAD, Türkiye’nin AB üyeliğine Avrupa iş dünyasının desteğini almak için çalıştı. AB kurumları ile kurulan sağlam ilişkiler ve Türkiye tanıtımına katkı ile sürece destek verdik. AB ile 2005 yılında müzakerelerin başlamasına giden süreçte TÜSİAD çok önemli bir rol oynadı.Sorumlu bir sivil toplum kuruluşu ve refah toplumu-demokratik standartlar ilişkisi bilinciyle, özellikle demokrasi alanında çok sayıda çalışma yaptık ve görüş açıkladık. Çalışmalarımızda ve söylemlerimizde hukuk devleti, özgürlük alanlarının genişletilmesi ve korunması konularındaki hassasiyetimizi koruduk.Brüksel,Washington, Berlin, Paris, Pekin ve en son olarak Londra’da açtığı temsilciliklerle uluslararası temsil gücümüzü artırdık. Yurtdışındaki muadil kuruluşlar, B20 inisiyatifi ve saygın düşünce kuruluşları ile ortaklıklar kurduk. Bu ortaklıklar ile Türk iş dünyasının hem Avrupa, hem de dünya genelinde en iyi şekilde temsil edilmesi yönünde çaba sarfettik; bu kurumların entelektüel kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılması için çalışmalar yaptık.

Neler yapılmalı?
1- Genç işsizliğinin önüne geçmek için eğitim yoluyla vasıf uyumu sağlanması ve girişimciliğin özendirilmesine ihtiyaç var.
2- Küçük ve orta ölçekli şirketler ile girişimcilerin doğru araçlarla donatılması ve iyi iş fikirlerinin yenilikçi iş modellerine dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3- Uzun zamandır ihmal edilen sanayi konusunu yeni bir yaklaşımla, dijital dönüşüme uygun olarak ele almamız şart.
4- 21’nci yüzyılda firmalarımızın uyum sağlamaya çalıştığı dijital dönüşüm bir seçenek değil, bir zorunluluk.

SİVİL TOPLUMA DESTEK
TÜSİAD geçtiğimiz 25 yıl içinde tüm Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine de önemli bir destek verdi. Anadolu’da iş dünyasının güçlenmesi ve ülke sorunlarına eğilecek ve çözüm üretecek olgunluğa erişmesi hedefiyle çalışmalar yaptık. Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) aracılığı ile sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Türkiye’nin birçok ilini düzenli olarak ziyaret ederek iş dünyasının sorunlarını ele aldık, örgütlenmelerine destek verdik. TÜSİAD kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, iş dünyasında kadın temsilinin artması, iklim değişikliği gibi iş dünyası için çok önemli alanlarda da sivil toplum kuruluşlarının ve platformların kurulmasına öncülük etti. Kurulan tüm derneklere hem idari, hem içerik bakımından katkı sağladık. Sivil toplum alanına verdiğimiz önemin yanı sıra Türkiye’de üniversitelerde üretilen değerin de iş dünyası tarafından daha verimli kullanılması için üniversitelerle işbirliği forumları oluşturduk. Türkiye’nin önemli eğitim kurumları ile rekabet, dış politika, bilgi toplumu ve ekonomik araştırmalar alanında işbirliği yapıyoruz.

gelecek-25-yil-11FARKINDALIĞI ARTIRACAK
TÜSİAD önümüzdeki 10 yıl içinde de Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırarak gelişmiş bir sanayi altyapısına ulaşması yönünde çalışacak. 21’nci yüzyılda firmalarımızın uyum sağlamaya çalıştığı dijital dönüşüm bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bu süreci ne kadar çabuk tamamlarsak rekabet gücümüz o derece artacak. Hızla dijitalleşen ve kuralları yeniden şekillenen küresel ekonomi yapısına, Türk iş dünyasının uyumu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uzun zamandır ihmal edilen sanayi konusunu yeni bir yaklaşımla, dijital dönüşüme uygun olarak ele almamız şart. Bu yeni yaklaşımın adı Sanayi 4.0. TÜSİ- AD olarak Sanayi 4.0 çalışmalarına ağırlık vererek sanayide dönüşümün bu önemli alanına katkı sağlayacağız. Yeni dünyanın yeni gereklerine uygun bir eğitim modelinin uygulanması için farkındalık yaratacağız. TÜSİAD olarak STEM, yani fen, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimini de ayrıca çok önemsiyoruz. Türkiye’nin geleceği bu yönde eğitim alan gençler tarafından şekillendirilecek. STEM eğitiminin önemine yönelik bir farkındalık çalışmasına önümüzdeki dönemde öncülük edeceğiz.

GİRİŞİMCİLİĞİ ÖZENDİRECEK
Türkiye nüfusunun yüzde 16,5’ini gençler oluşturuyor. TÜSİAD olarak gençlere dokunmayı ve gençlerden katkı almayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda TÜSİAD Gençlik Platformu’nu kurma çalışmalarını başlattık. Tümbölgelerimizde farklı üniversitelerden gelen gençlerle buluşuyoruz. Tüm çalışmalarımızdaki ortak hedef gençler ile TÜSİAD’ın daha fazla yakınlaşmasını sağlamak ve karşılıklı birbirimizi besleyeceğimiz fırsatları yaratmak. Yeni dönemde gençlere yönelik bu çalışmalara ağırlık vereceğiz. Gençlerin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Genç işsizliğinin önüne geçmek için eğitim yoluyla vasıf uyumu sağlanması ve girişimciliğin özendirilmesine ihtiyaç var. Bu noktada özellikle girişimcilik konusunu çok önemsiyoruz. Girişimciliğin gençler arasında yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi kapsamında KOBİ’leri de odağa alan çalışmalar yapacağız. Küçük ve orta ölçekli şirketler ile girişimcilerin doğru araçlarla donatılması ve iyi iş fikirlerinin, yenilikçi işmodellerine dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ
KOBİ’lere ve girişimcilere verilecek destek ülkemize küresel rekabette daha güçlü bir konum kazandıracak. Bu amaçla KOBİ’lerin küresel rekabette yerini alması, üretkenlik seviyelerinin AB düzeyine ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 45 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 10 yıl içinde de gelişmeleri iyi analiz ederek, akademik tutarlılığı sürekli gözeterek, Türkiye’ye ve işdünyasına yön gösterme hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap