Bist 100
10792,53
-0,98%
Bist 100
Dolar/TL
32,2118
0,0898%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8118
-0,2548%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
-0,0481%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2411,1
0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada dün temettü teklifini/kararını açıklayan 9 şirket (24 Nisan 2024)

Borsada yer alan şirketler kar payı dağıtma ya da dağıtmamaya ilişkin karar/teklif açıklamaları yapıyor. İşte dün (24 Nisan 2024) KAP'a bildirimde bulunan 9 şirket

24 Nisan 2024 | 20:24
Son Güncellenme: 25 Nisan 2024 | 08:35
Borsada dün temettü teklifini/kararını açıklayan 9 şirket (24 Nisan 2024)

1- SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. SUWEN - Dağıtma teklifi

Kap bildirimine göre 2023 yılı karından pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.KAP'a yapılan bildirimde kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirleneceği belirleneceği belirtildi.

2- ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALKA) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 429.477.009,31 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 90.551.394 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 377.374.463 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacaktır. 
2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3- MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 29.944.133.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 29.262.675,38 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 13.629.152,31 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 681.457,62 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra,12.947.694,69 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmamasına, Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.947.694,69 TL tutarındaki karın olağanüstü yedeklere eklenmesine, söz konusu hususların 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir"

4- ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. - Dağıtacak

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde temettü tarihini duyurdu. Buna göre Enka pay başına brüt 1,2500000 TL, net 1,1462001 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.

5- SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. (SODSN) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.
Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 46.459.572,54 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 42.932.205,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 152.660.267,00 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacaktır.
2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6- GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (GRNYO) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle: 31.12.2023 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan net dönem zararı 14.829.503 TL'dir. Geçmiş yıllar zararları ise 360.672.339TL olarak oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacağına ilişkin karar teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (PARSN) - Dağıtmayacak

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 921.335.551,30 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi. Kâr/Zarar dağıtım teklifi bu şekliyle 24 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup; katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

8- DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DNISI) - Dağıtmayacak

Şirketimizin 29/03/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 15.291.132,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 49.819.294,31 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttu.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmişti.

Şirketimizin bugün yapılan (24.04.2024) 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda da, Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki önerisine uygun olarak kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

9- SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAFKR) - Dağıtmama teklifi

KAP'a yapılan bildirim şöyle:  

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,
* Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyacı da göz önüne alınarak,

1. SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,
2. Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin 2023 yılı olağan genel kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

0

  • ALTIN GRAM - TL 2411,1 0,06%
  • ALTIN ONS 2328,31 -0,02%
  • BIST 100 10792,53 -0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,129 0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3737 0,05572%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,625 1,5703%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2118 0,0898%
  • EURO/DOLAR 1,0808 -0,0481%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8118 -0,2548%
  • STERLIN/DOLAR 1,26911 -0,05355%
Günün En Çok Okunanları
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL