Sermaye piyasaları kongresi ‘gelecek’ temasına odaklandı

Sermaye piyasaları kongresi ‘gelecek’ temasına odaklandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) sektörün gelişmesinde önemli bir misyon üstleniyor. TSPB’nin önceliğinde ise İstanbul Finans Merkezi (İFM) var.

Birlik, piyasanın rekabetçi bir yapıya kavuşarak küresel platformda yer alması ve çekim merkezi haline gelmesi için İFM Projesi’ni bütün çalışmaların en tepesinde görüyor.

Vergi alanındaki uyumsuzlukların giderilmesi, ihtisas mahkemelerinin kurulması, faizsiz finansın yaygınlaştırılmasının sağlanması, yatırımcı haklarının geliştirilmesini sağlamak gibi pek çok çalışmanın da gerçekleştirilmesi yönünde çalışıyor.

İstanbul Finans Merkezi hedefini gerçekleştirmek için çalışırken kuşkusuz geleceği şekillendiren teknolojiyi odak noktasına almak gerektiğini söyleyen TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Bütün dünyanın gündeminde olan dijital devrimi benimseyip en iyi şekilde faydalanmalıyız.

Bu gelişmeler ışığında 13-14 Kasım’da İstanbul’da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni ‘gelecek’ temasıyla gerçekleştireceğiz” diyor.

Başkan Topaç’ın verdiği bilgiye göre, bu kongrenin üç temel amacı bulunuyor. İlki, sermaye piyasalarının gündeminde olan konuları bütün tarafların etkin katılımıyla tartışmak ve bu tartışmalardan çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek ilgili taraflarla paylaşmak.

Diğer amaç, sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırmak. Son amaç ise İstanbul’un bir bölgesel finans merkezi olduğu algısını güçlendirmek.

Kongrede reel sektörde yer alan şirketlerin kaynak yaratma, döviz/faiz risklerini yönetme, kurumsallaşma gibi konularda TSPB üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden ücretsiz danışmanlık alabilecekleri B2B alanı da oluşturulacak. Kongrede iki ana konuşmacı, 25 panel ve 24 eğitim bulunuyor.

Erhan Topaç, sermaye piyasası özelinde ise yatırım ortamını iyileştirmek üzere önerilerini dört başlık altında sıralıyor. Bunlar; iyi düzenleme ilkeleri, yenilikçiyi teşvik eden yasal çerçeve, ihtisas mahkemelerinin kurulması ve uygun vergi mevzuatı.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap