Girişimciler 2016’ya umutlu giriyor

Girişimciler 2016’ya umutlu giriyor
Burcu Tuvay

Burcu Tuvay

2015 yılını ekosistemine birçok start up katarak geçiren girişimcilik, 2016’ya daha umutlu giriyor. Melek yatırımcılığın daha yüksek bir ivme kazanacağının düşünüldüğü yeni yılda, üniversitelerin, devletin ve yatırımcıların işbirlikleriyle girişimcilere birçok destek geleceği öngörülüyor.

BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr

Berke Sarpaş

Berke Sarpaş

2015, girişimcilik ekosistemi için başarılı bir yıldı. 2015’te bir önceki yıla nazaran girişimlerin sayısı ve kalitesi arttı.Daha gidilecek yolumuz olsa da 2015’te girişimcilik kültürünün de oldukça yaygınlaştığını söyleyebiliriz. İki genel seçimnedeniyle yaşanan belirsizlik girişimciliği olumsuz etkilese de, yurt genelinde kamu, üniversite ve özel kuruluşlar çapında girişimcilik başlığı altında genişleme ve yaygınlaşma devam etti. Birçokmelek yatırımağı, kuluçka merkezi, erken aşama yatırımfonu ve üniversitelere bağlı teknoloji transfer ofisleri açıldı.Devletin girişimcilere sunduğu desteği genişletmesi, ticaret odalarınınmelek yatırımcılığı kendi bölgelerinde özendirme çabaları, yeni sivil toplum kuruluşlarının girişimciliği ele almasıyla, özellikle kâr amacı gütmeyen sistemlerin ve devlet kurumlarının girişimcilik alanındaki çalışmalarında artış yaşandı.

Aysel İnal

Aysel İnal

Girişimcilik anlamında yaşanan en önemli gelişme ise Yemeksepeti.com’daki çıkış oldu. Bu çıkış Türk girişimcilere neleri başarabileceklerine dair umut verdi. Ayrıca Sina Afra’nın başkanı olduğu Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın yürüttüğü burs programına yurt genelinden 30 bin öğrencinin başvuruda bulunması, girişimciliğin gençler arasında sıkı bir alternatif olarak ele alındığını da göstermiş oldu. 2016’da girişimcilik ve melek yatırımcılık kültürünün de yaygınlaşacağı öngörülüyor. Çünkü ekosistemdeki oyuncular birbirinden öğreniyor, daha fazla girişimle hızlı bir şekilde ekosistemi büyütebilmek için melek yatırımcı sayısının ve kalitesinin de artması gerekiyor. İki yıl öncemelek yatırımcı sayısı 50’yi geçmezken bugün bu rakam600’ü aşıyor.

Sanem Oktar

Sanem Oktar

“İnternet bazlı yatırımlar artacak”
Sanem Oktar KAGİDER Başkan
“2015 yılında kadınların yaşamın her alanında toplumdaki konumunun güçlenmesi açısından girişimcilik anlamında yaşanan en önemli gelişme, G20’nin tarihinde ilk defa kadın başlı7ıyla açılmasıydı. W20’de Türkiye Organizasyon Komitesi Ba6kanlı7ı’nı üstlenmek bizim için özellikle kıymetliydi. 15 Aralık’ta açıklanan istatistiklere göre, Eylül 2014’te kadın işveren sayısı 109 bin iken Eylül 2015’te 97 bin oldu. Bunun yanı sıra kendi hesabına çalı6an kadın sayısı 680 binden 699 bine çıktı. Kadın giri6imciler a7ırlıklı olarak hizmet ve ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor. 2016 yılında da yine bu alanlarda yatırım yapılaca7ını öngörüyoruz. Özellikle internet bazlı yatırımların artmasını bekliyoruz. KAG8DER olarak mevcut projelerimizin yanı sıra 2016 yılında aktif olacak online e7itim portalımız KAG8DER Pusula ile ülkedeki tüm kadınlara ula6ıp giri6imcilik e7itimlerimizi yaygınla6tırmayı hedefliyoruz.”

Dr. Joachim Behrendt

Dr. Joachim Behrendt

ANADOLU’YA YAYILMALI
Galata Business Angels Genel Sekreteri Ayşe İnal, 2016 yılında ülkemizden çıkan başarılı örneklerin sayısının artması ve büyük kurumsal şirketlerin kurum içi girişimcilik konusunda çalışmalara başlamasıyla birlikte girişimcilik algısının çok fazla insanın zihninde yer edeceğini söylüyor. İnal, bu bilincin ve farkındalığın artması, devlet düzeyinde yapılan teşviklerin ve projelerin özel fonlarla desteklenmesiyle birlikte ortaya daha kaliteli girişimler çıkacağını belirtiyor. Ayşe İnal, “Ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye’yi cazip bir pazar olacak göreceği, Türkiye çıkışlı başarısı dünyaya yayılmış teknoloji girişimlerinin sayısının artacağı bir 2016 öngörüyoruz” diyor. GirişimSavaşçısı Kurucusu Berke Sarpaş, 2016’nın devlet teşviklerinin arttığı, üniversiteler genelinde girişimciliğin gerek öğrenci kulüpleri gerekse idari yönetimler tarafından daha fazla ele alınacağı bir yıl olacağını belirtiyor. Sarpaş, “Bu nedenle üniversitelerdeki kuluçkamerkezlerinin ve düzenlenen konferansların sayısı artacak. Ayrıca yeni yabancı yatırımlar Türkiye şubelerini açacaklar” diye konuşuyor. Melek yatırımcılık konusunda hala kat edilmesi gereken bir yol olduğuna dikkat çeken Berke Sarpaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu konuyumaalesef ülke olarak tamda içimize sindiremedik. Türk yatırımcısı olması gerektiğinden çok daha fazla garantici. Girişimcilik projelerine yatırım yapmak, yatırımyapılan projeyi büyütmek için girişimciye danışmanlık sunulması bence tam olarak ülkemizde benimsenemedi. Anadolu genelindeki büyük sermaye sahiplerine demelek yatırımcılık anlatılmalı ve özendirilmeli. Burada ticaret ve sanayi odalarına da görev düşüyor.”

BÜYÜK VERİ DAMGASI
2016’damelek yatırımağlarının sayısının artacağını vurgulayan BIC AngelsKurucusuDr. JoachimBehrendt, “Melek yatırımsayısının artması demek, nitelikli, mentor almış girişimlerin sayılarının artması ve birçok girişimin daha kolay ve hızlı başarıya ulaşması demektir” diyor. Türkiye’nin girişimcilik endeksini bu yıl daha da iyileştireceğini belirten Behrendt, ayrıca ünivergasite öğrencileri arasında girişimci olma fikrinin giderek yaygınlaştığını, bunun da önümüzdeki yıllarda daha fazla gencin bu konuda iyi işler ortaya koymasını sağlayacağını söylüyor. Diğer bir önemli konunun ise girişimcilikte öne çıkan büyük veri (big data) ve veri analizi olduğuna dikkat çeken Joachim Behrendt, sözlerine şöyle devam ediyor: “2016 yılında özellikle bu alandaki iyi girişimlerin daha kolay başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Özel şirketlerin ise yazılımve uygulama geliştirme amaçlı girişimlerle yakın ilişkide olduğunu biliyoruz. Bu da ön plana çıkan başka bir alan olacak. Yani genel olarak SaaS şirketlerinin 2016’ya damgasını vuracağını düşünüyorum. Bunun yanında her yıl olduğu gibi e-ticaret girişimlerinin önümüzdeki yıl da iyi bir pozisyonda olacağına inanıyorum. Son olarak devlet kaynaklı destekler sayesinde bilimsel araştırma ve geliştirme tabanlı girişimlerin de önem kazanacağını belirtmekte fayda var.”

Projeler uzmanlaşacak
Önümüzdeki yıl fintech, IOT (Internet Of Things), payla(ım ekonomisi, enerji ve sa)lık gibi alanlarda giri(imlerin ön plana çıkaca)ı dü(ünülüyor. Bu alanlar için çözüm üreten giri(imlerin sayılarının da mutlaka artaca)ı öngörülüyor. Bunun yanı sıra internet ve teknoloji tabanlı giri(im projelerinde artık bir uzmanla(maya gidildi)i görülüyor. Tüm tarafları her anlamda bir araya toplayan internet projeleri parçalanarak daha spesifik ihtiyaçları kar(ılayan projelere yerini bırakıyor. Sadece üniversite ö)rencilerinin giri( yaparak kullanabildi)i yeni aplikasyon CampusWings gibi spesifik alanlardaki giri(im sayısının da artaca)ı ifade ediliyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap