Bist 100
10643,58
3,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,2212
0,05%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0025
-0,4115%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
0,0336%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2504,76
0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (12.05.2023)

12 Mayıs 2023 Tarihli ve 32188 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

12 Mayıs 2023 | 09:12
Son Güncellenme: 12 Mayıs 2023 | 09:25
Resmi Gazete'de bugün (12.05.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 147)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Söz Konusu Depremlerden Etkilenen Yerlerde Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7267)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7268)
–– Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde (4182 Parsel) Bulunan Alanın Gaziantep Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi ile Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Esenler (118 Ada, 46 Parsel) ve Yolbaşı (143 Ada, 42 Parsel) Mahallelerinde Bulunan Alanların İslahiye 2. OSB Genişleme Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7269)
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7270)
–– Kırklareli İli, Demirköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mert Gölü, Mert Gölü Yerleşimi ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7271)
–– Hatay İli, Payas İlçesi, Yakacık Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yeni Devlet Hastanesinin Yapımı Amacıyla Payas Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7272)
–– Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Merkez ve Zincirlitaş Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7273)
–– Sivas İli, Gürün ve Kangal İlçeleri ile Malatya İli, Kuluncak İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kuluncak İlçesinin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik “Sarıca İçme Suyu İsale Hattı Projesi”nin Yapımı Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7274)
–– Alanya 2. Merhale Projesi Kapsamındaki Dim Barajı Sulama İnşaatı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7275)
–– 154 kV İskenderun II TM-Antakya III TM Enerji İletim Hattının 169-173 Numaralı Direkleri Arasının Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Hastane İnşaatı Kapsamında Deplase Edilecek Olması Nedeniyle Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7276)
–– 154 kV G4-Bor-3 GES TM-Bor TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7277)
–– Buldan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Derik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7278)
–– Ordu İli, Kabadüz İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7279)
YÖNETMELİKLER
–– Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7280)
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7281)
–– Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7282)
–– Gemi Sicil Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7283)
–– Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik
–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Dair Yönetmelik
–– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
–– Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/05/2023 Tarihli ve 11846 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2019/88, K: 2022/159 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/146, K: 2023/31 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

0

  • ALTIN GRAM - TL 2504,76 0,21%
  • ALTIN ONS 2417,87 0,13%
  • BIST 100 10643,58 3,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,769 0,073%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36066 -0,03783%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,0443%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2212 0,05%
  • EURO/DOLAR 1,0873 0,0336%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0025 -0,4115%
  • STERLIN/DOLAR 1,2707 0,04685%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL