Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,4731
0,2764%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6794
0,3352%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0679
0,0487%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2479,46
0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

“Kârlılığımızı koruyarak yatırımlara devam edeceğiz”

Gelecek Varlık, 2023 dokuz ayda toplam tahsilatını yıllık bazda yüzde 132 artırarak 1 milyar 833 milyon TL’ye taşıdı. Uzun vadede bireysel, KOBİ ve kurumsal kredilerde yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan; öncelikli hedefin kârlılığı ve sektördeki liderliği korumak olduğunu söylüyor.

25 Aralık 2023
“Kârlılığımızı koruyarak yatırımlara devam edeceğiz”

Gelecek Varlık Yönetimi, 2005 yılında Fiba Grubu bünyesinde, finans sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarını satın alarak banka ve finans kurumlarının bilançolarının güçlenmesine ve borçların yeniden yapılandırılarak çözümlenmesine olanak sağlamak amacıyla kuruldu. Kuruluştan bugüne gerçek ve tüzel kişilerden yaklaşık 1,7 milyon kişinin borcuna çözüm üretme hedefiyle yatırımlar yapan şirket, bu sayede 660 binin üstünde gerçek ve tüzel kişinin borçlarının çözümlenmesini sağladı.

“Toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile sektörün liderlik bayrağını kuruluşumuzdan bugüne taşıyoruz” diyen Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, Risk Merkezi verilerine göre sektörde şu anda yaklaşık 2,4 milyon aktif müşteri bulunduğu, aktif borçluların yüzde 46’lık önemli bir bölümüyle borç çözümleme çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini veriyor. Bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkânı sunarak, finansal özgürlük anlamında da topluma önemli bir katkı sağladıklarının altını çizen Ünlüdoğan; dalgalanmaların olduğu dönemlerde sundukları hizmetlerle ekonomiye, üretime, istihdama, yatırıma olan katkının daha da önemli hale geldiğini vurguluyor. Sezin Ünlüdoğan ile Gelecek Varlık’in yeni dönem hedeflerini ve iş planlarını konuştuk.

2022 ve 2023 yılları Gelecek Varlık Yönetimi açısından nasıl geçti? Finansal sonuçlar açısından değerlendirebilir misiniz?
2022, sektörümüzün işlem hacmine baktığımızda önceki senelere göre daha verimli bir yıldı. Toplam tahsilatımızı 2021’e kıyasla yüzde 70 artırarak 1 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleştirdik. Öz kaynaklarımızı ise 1 milyar TL’nin üzerine taşıdık. FVAÖK’ümüz 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 76 artışla 791,2 milyon TL’ye çıkarken net kârımız yüzde 125 artışla 390,7 milyon TL’ye ulaştı. Küresel ekonominin negatif etkilerine rağmen yıl boyunca yakaladığımız pozitif ivmeyi sürdürdük.

2023 ise hedeflerimizi yükselttiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu. 2023’ün üçüncü çeyreğinde de önceki çeyreklerle uyumlu bir şekilde, güçlü bir performans sergiledik. Dokuz aylık dönemde toplam tahsilatımızı yıllık bazda yüzde 132 artırarak 1 milyar 833 milyon TL seviyesine taşıdık. FVAÖK’ümüz yüzde 136 artışla 1 milyar 186 milyon TL’ye yükselirken net kârımız 505 milyon TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda özkaynaklarımız 1 milyar 297 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıl başından bugüne kadar bankacılık sektörünün 2,7 milyar TL’lik tahsili geçmiş alacağını daha devraldık. Toplam anapara alacağımız ise 23,5 milyar TL’ye yükseldi.

Yüksek tüketici enflasyonuyla ve dolarizasyonla karşı karşıyayız. Kurumların maliyetlerinde de ciddi artışlar var. Bu durumun size ve sektöre nasıl yansımaları oluyor?
2020 yılı sonrasında farklı bir makroekonomik dengenin içerisindeyiz. Enflasyonla faiz oranını karşılaştırdığınızda faiz oranlarının enflasyona göre düşük olması borçların reel anlamda küçülmesini ve daha ödenebilir hale gelmesini sağladı. Bu durum da bir grup müşterimiz için çözüm olanağı yarattı. Ücretlerdeki gelişmeler ve artışlar da borçları daha ödenebilir hale getirdi.

Diğer yandan kurumsal, ticari müşteriler için gayrimenkullerin hızlı değer kazandığı bu dönem teminatlı dosyalarda da farklı çözüm fırsatları yarattı. Pek çok ticari müşteri borçlarını bu şekilde ödedi. Hem bankacılık sektörü hem de varlık yönetimi sektörü bu tablodan olumlu sonuçlar aldı.

Takipteki kredilerinde son durum nedir? Son dönemde artış var mı?
2023’ün başında takipteki krediler, yaklaşık 160 milyar TL seviyesindeyken ağustos sonunda bu rakam 173 milyar TL civarına geldi. Bu da yüzde 7 gibi bir artış oranına tekabül ediyor. Özellikle son üç yıl içinde takipteki kredilerin stabil seyrettiğini, hatta oran olarak küçülme seyrinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan gecikmedeki büyümeyi daha çok 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 865 milyar TL’ye ulaşan 2’nci grup kredilerde gözlemliyoruz. 2. Grup kredilerdeki büyümenin ana unsuru ise KOBİ ve ticari kredilerdeki gecikmeler. Bu aşamada 2. Grup’ta yer alan şirketlerin değişen ekonomik koşullar içinde kurum maliyetlerini, kârlılıklarını, nakit akışını ve borç servisini nasıl yöneteceği önümüzdeki dönemin takipteki krediler trendini belirleyecek ana unsurlardan biri olacak diye düşünüyoruz.

Siz bu noktada bankalara nasıl esneklikler sağlıyorsunuz? 
Sektörümüzün fayda sağladığı iki ana paydaş grubunu bankalar ve borçlular olarak değerlendiriyoruz. Bankalara yönelik temel faydalar olarak bankacılık bilançosunun sorunlu kredilerden arındırılması ile TGA rasyolarının düşmesini, sermaye yeterlilik rasyolarının güçlenmesini, kredi notlarının olumlu etkilenmesini ve fonlama maliyetlerinin de iyileştirilmesini sayabiliriz. Bununla beraber tahsilat ve hukuki takip gibi hem operasyonel yükü ağır hem de masraflı süreçlerin yükünün bankalardan devir alınması da bir diğer önemli başlık. Ayrıca bankaların mevduat toplamak ve kredi tahsisi gibi ana faaliyet alanlarına odaklanmalarına da fırsat yarattığımızı ekleyebilirim.

Borçlular için yarattığımız faydalar neler? 
Borçlular için yarattığımız faydalar ise dört ana başlıkta toplanabilir. Borçlular için daha esnek, uzun vadeli ve geniş indirim olanaklarına sahip yeniden yapılandırma işlemleri gerçekleştiriyoruz. Sektöre sağlanan vergi istisnaları sayesinde daha düşük maliyetli çözüm imkanları sunarken borçların konsolide olmasının etkisiyle daha az taraf ile daha etkin ve mümkün çözümlerin hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Son olarak Risk Merkezi ile entegrasyon sayesinde borç kapatıldığında kredi sicilinde bilgilerin günlük olarak güncellenmesi ve borçluların finansal sisteme geri kazandırılması da en önemli katkılarımızdan.

Önümüzdeki sürece dair hem ekonomi ve piyasalar açısından hem de sektörünüz ve şirketiniz açısından nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
Öncelikle sektörümüz tahsili gecikmiş alacakların bankacılık ve finans sektörünün bilançoları dışında, hızlı ve etkili çözülmesi misyonuyla ekonomik istikrarın devamlılığında önemli bir rol üstleniyor. Bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkânı sunarak, finansal özgürlük anlamında da topluma önemli bir katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla dalgalanmaların olduğu dönemlerde sunduğumuz hizmetlerle ekonomiye, üretime, istihdama, yatırıma olan katkımız daha da önemli hale geliyor.

Daha uzun vadede ne gibi hedefler koydunuz kendinize? Gelecek Varlık’ı nerede görmek istiyorsunuz?
Uzun vadede bireysel, KOBİ ve kurumsal kredilerde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burada öncelikli hedefimiz kârlılığımızı ve sektördeki liderliğimizi korumak. Üç tane yatırım başlığımız var; standart satışlara olan yatırımlarımız, teknoloji tarafındaki yatırımlarımız ve alternatif pazarlara yönelik yatırımlarımız. 2024 ve 2025’te hem standart satışlarda hem alternatif kredi gruplarında piyasaya daha fazla satışın geleceğini öngörüyoruz. Bankaların satış iştahı şu anda önceki yıllara göre yükselmiş durumda. Bu yıl toplamda 14 milyar TL’den fazla satış gerçekleşti. Bu da bizim yatırım yaparak büyüme alanına sahip olduğumuz anlamına geliyor.  

Varlık yönetimi sektörünün büyüklüğü nedir? Kaç oyuncu var sektörde? Sizin pazar payınız nedir?
Varlık yönetimi hem dünyada hem Türkiye’de genç sektörlerden biri. Türkiye’de yaklaşık 20 yıla yaklaşan bir geçmişi var. Şu anda BDDK tarafından varlık yönetim lisansına sahip aktif 24 tane şirket hizmetlerini sürdürüyor. Bugüne dek bankalar ve finansal kurumlar tarafından 91 milyar TL’ye yaklaşan anaparaya sahip portföyler varlık yönetim şirketlerine devredildi. Bu anapara alacaklarının 22 milyar TL’lik kısmı çözümlendi ve yönetilen aktif anaparaya bakiyesi 69 milyar TL seviyesine indi. Gelecek Varlık olarak bizim pazar payımız aktif yönetilen alacaklar içinde yüzde 26 seviyesinde.

“Hedefimiz; alternatif pazarlarda da yatırımlarımızı artırarak hem sürdürülebilir büyümemize hem de ekonomiye katkıda bulunmak”

“Bankaların dijitalleşmesiyle birlikte borçların çözümü de dijitalleşiyor. Biz de bu konuda uzun zamandır çalışıyoruz. Hukuk alanında hayata geçirdiğimiz bir dijital projeyle Uluslararası İş Ödülleri’nde Altın Stevie ve yakın zamanda müşteri tarafında geliştirdiğimiz COLARX projesiyleyle Bronz Stevie ödülü kazandık. Önümüzdeki yıllarda da dijital tarafta kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Son yıllardaki mevzuat değişiklikleriyle alternatif pazarlara yatırım yapılmasına da olanak sağlandı. Yurtdışındaki bankalardan alım yapabilir hale geldik ve ilk alımlarımızı gerçekleştirdik. Bir yandan da yurtiçindeki bankalar farklı portföy tiplerini de piyasaya getirmeye başladılar. Dolayısıyla bizim hedefimiz; alternatif pazarlarda da yatırımlarımızı artırarak hem sürdürülebilir büyümemize hem de ekonomiye katkıda bulunmak.”

 

0


  • ALTIN GRAM - TL 2479,46 0,66%
  • ALTIN ONS 2374,88 0,57%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,272 -0,069%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37533 -0,13542%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,075 -0,2145%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4731 0,2764%
  • EURO/DOLAR 1,0679 0,0487%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6794 0,3352%
  • STERLIN/DOLAR 1,2467 0,1068%
Günün En Çok Okunanları
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL