Yatırımcının Danışmanı 14 Temmuz 2017

Yatırımcının Danışmanı 14 Temmuz 2017

Kristal Kola hissesinde zararım var. Ne yapmamı önerirsiniz?
Halil Doğan/Muğla
Kristal Kola, geçen mart ayında en yüksek 2,27 TL’yi test ettikten sonra yatay bir seyirle, yukarı aşağı dalgalanmalarla günümüze kadar geldi. Şimdilerde de 1,96 TL’nin üzerinde hareket ediyor.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Hissenin geçen haziran ayı içinde ulaştığı seviye, son bir yılın tepe noktası olarak görünse de 2015 yılında test edilen 2,60 TL göz önüne alındığında mevcut rakamın pek de yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bunda şirketin gerçekleştirdiği kârlılığın zayıf kalmasının etkisi bulunuyor. Zayıf mali performans hissenin mevcut işlem fiyatının dahi yüksek kalmasına neden oluyor. Kristal Kola’nın bu seviyelerden daha da yukarılara çıkabilmesi için şirketin elde ettiği kâr rakamını yükseltebilmesi önemli.

Vestel Beyaz Eşya kârı sürekli artan düzenli temettü ödeyen bir şirket olmasına ve ÖTV indirimine rağmen borsa rekorlar kırarken neden yükselmiyor?
Yasin Hepaktan/İstanbul
Vestel Beyaz Eşya, Şubat 2015’ten bu yana yatay bir kanal içinde dalgalı seyir içinde hareket ediyor. Hisse, geçen nisan ayından bu yana ise gelen satışlarla birlikte yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Şimdilerde de destek seviyelerinde tutunma çabası sergiliyor. Bu seviyelerde tutunabilmesi için satış baskısının sona ermesi şart. Şirketin son açıkladığı üç aylık bilançosuna göre dönem kârı yüzde 11,35 oranında yükseldi. Öte yandan son kapanış fiyatına göre fiyat kazanç (F/K) oranı 6,49 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran, sektör ortalaması olan 12,21 ile kıyaslandığında makul kalıyor. Ancak yatırımcıların devam eden satış ağırlıklı işlemleri, hisse üzerinde baskıya neden oluyor.

Gübretaş ile ilgili değerlendirmeniz nedir?
Taha Solmaz/ Diyarbakır
Gübretaş, düzeltilmiş verilerle Temmuz 2015’te en yüksek 8,73 TL’yi test ettikten sonra hızla değer yitirdi. Geçen yıl kasım ayında da en düşük 3,98 TL’ye kadar geriledi. Bu tarihten sonra piyasadaki genel yükselişe bağlı olarak hissede çıkış yaşansa da çıkışın devamı gelmedi. Şimdilerde ise 4,90 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Hissenin gerilemesinde, mali yapıdaki performans düşüklüğünün etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl zarar açıklayan şirketin bu yılın ilk çeyrek bilançosunda gelirdeki artışa rağmen kârı geriledi. Şirket, 2016’nın ilk yarısında kârda olsa da üçüncü çeyrekte zarara dönmüştü. Bu yıl da benzer bir sürecin yaşanması halinde ilk çeyrekte gerçekleşen kârın korunması mümkün olamayabilir. İstikrarlı bir kârlılığın yakalanamaması halinde hissenin düşüş ivmesi varlığını sürdürecektir.

Dagi Giyim hissesiyle ilgili öngörünüzü öğrenebilir miyim?
Kenan İpek/Erzurum
Borsada işlem gören hisselerin istikrarlı şekilde yükselebilmesi için ilgili şirketin büyüyen bir ivme sergileyebilmesi önemlidir. Eğer şirket gelir ve kârlılıkta düzenli bir artış sağlayabiliyorsa buna bağlı olarak hissenin fiyatı da yükselecektir. Dagi Giyim’in geçmiş yıl bilançoları takip edildiğindeyse düşen bir performansın söz konusu olduğu görülüyor. Son iki yılda kârı önce geriledi, ardından geçen yıl zarara döndü. Son açıklanan üç aylık bilançosunda ise zarardan kâra geçmesi önemli olmakla birlikte kârın istikrarlı şekilde varlığını koruyabilmesi daha da önemli. Mevcut veriler ise bu olasılığı zorluyor. Bu durum hissenin çıkışını ister istemez olumsuz yönde etkiliyor.

Tümosan uzun zamandır yatay seyrediyor ve hiç hareket etmiyor. Kısa ve orta vadede beklenti nedir?
Tarık Soyluer/İzmit
Tümosan, 2016 Şubat’a kadar yükseldi ve 10,85 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa gelen satış baskısıyla geriledi. Haziran 2016’dan bu yana ise yukarı aşağı çıkışlar sergilemekle birlikte yatay seyir öne çıkıyor. Mevcut durumda Şubat 2016’daki seviyesinin gerisinde kalmasında, kârda istenen performansı gösterememesinin etkisi bulunuyor. Tüm bunlardan ayrı olarak Altay Tank projesinin hayata geçirilememesinin de hisseye yönelik beklentileri kırmasında ve çıkışın yaşanamamasında etkisi bulunuyor. Şirketin son açıklanan üç aylık bilançosunda zarar etmesi, yıl sonunda da zarar olasılığını gündemde tutuyor. Bu durum ister istemez hissenin çıkış olasılığını düşürüyor.

Nurol GYO çıkışa devam eder mi? Önerinizi alabilir miyim?
Metin Dere/Zonguldak
Nurol GYO, zaman zaman gün içi geniş marjlarla yukarı yönlü ataklarda bulunsa da sonrasında gelen satış baskısıyla birlikte aşağıya kayıyor. Bu anlamıyla gerçekleşen atakların devamı gelemiyor. Son olarak geçen haziran ayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği atakla birlikte 5,42 TL’ye kadar yükseldi ancak devamı gelmedi. Şimdilerde de 4,85 TL’nin üzerinde kalma çabası gözleniyor. Hissenin mevcut fiyat seviyesi, 2012 yılında test ettiği 10,22 TL’nin hayli gerisinde kalıyor. Üç yıl boyunca zarar eden şirketin, 2016’da kâra geçmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de ilk çeyrekte tekrar zarara döndüğü gözden kaçırılmamalı. Hissenin arada çıkışları olsa da istikrarlı bir yükseliş için uygun zemin bulunmuyor.

Burçelik Vana nasıl görünüyor? Yükselme olanağı görüyor musunuz?
Adem Kangal/Edirne
Bir hissede istikrarlı yükseliş için gelir ve kârlılıkta düzenli artış önemlidir. Eğer şirket bu performansı gösterme noktasında yetersiz ise buna bağlı olarak hisse de arzu edilen çıkışı göstermede zayıf kalacaktır. Söz konusu durum Burçelik Vana için de geçerli. Şirket, son beş yılın dördünde zarar etti. Kalan bir yıllık sürede de sembolik düzeyde bir kâr rakamı söz konusu. Son açıklanan üç ayılık bilançosunda ise gelir ve kârlılıkta artış gözlense de bunu yeterli görmek zor. Hissede kayda değer bir çıkış yaşanabilmesi için mali yapının güçlenebilmesi şart.

Asil Çelik neden yükselmiyor?
Okan Yıldız/İstanbul
Temmuz 2012’de Serbest İşlem Platformu’nda işlem görmeye başlayan Asil Çelik’in ilk açılış fiyatı düzeltilmiş verilerle 241,77 TL’ye denk geliyor. Hisse, oldukça abartılı olan bu fiyatta tutunamadığı gibi sonrasında da sürekli geriledi. Şimdilerde de 3,70 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin yükselebilmesi için gerekli şartlar henüz mevcut değil. Son açıklanan ilk çeyrekte zarar eden şirket, geçtiğimiz yıl da zarar etmişti. Aynı performansın sürmesi halinde yıl sonunda da benzeri bir tablonun gözlenmesi şaşırtmayacak. Borsada riski düşürmek için zarar eden şirketler yerine kârlı olanları takip etmekte yarar var.

İhlas Gazetecilik hissesinin son durumu nedir?
İsmail Dağlı/Zonguldak
Tüm şirketler gibi İhlas Gazetecilik de güncel gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiriyor. Yatırımcılar şirketlerin açıklamalarını KAP’tan takip edebilir. Öte yandan veri kuruluşları ve aracı kurumlar da KAP’ta yer alan bilgi ve gelişmeleri müşterileri ile paylaşıyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin mali yapısı takip edildiğinde istenen performansı gösterme noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz. Şirket, son iki yılda zarar etti. Açıklanan üç aylık bilançosunda da kâr düşerken yıl sonunda zarar olasılığı gündemde kalmaya devam ediyor. Mevcut veriler, hisseyle ilgili riskli yapının devam ettiğini gösteriyor.

İşbir Holding hissesi daha da düşer mi?
Ekin Bağcı/Artvin
İşbir Holding, 2012 yılında borsaya gelen hisselerden birisi. Hissenin, Serbest İşlem Platformu’nda yer
aldığı için ilk işlem fiyatı serbest marjla açılmasının da etkisiyle düzeltilmiş verilerle 1.462,29 TL’ye denk geliyor. Sonrasındaysa sürekli geriledi. Şimdilerde de 104 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosuna göre şirket zararda. Şirketin 2017 yılı faaliyet döneminde nasıl bir performans sergileyeceği ise henüz ilk çeyrek bilançosu açıklanmadığı için belirsiz. Ancak kârlı bir yapıya kavuşsa dahi işlem hacminin yetersiz olması bir diğer sıkıtı olarak yatırımcıların dikkat etmesi gereken husus. Kârlı olduğu kadar hacmi yüksek olan hisselerin tercih edilmesinde yarar var.

Elimde bir miktar Pegasus hissesinden var. Gerçekleşen çıkıştan dolayı kârdayım. Çıkışın sürme olasılığı nedir?
Burak Çiçek/Kütahya
Pegasus, geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 11,06 TL’ye kadar gerildikten sonra kademeli olarak yükseldi. Geçen nisan ayının ilk gününden itibaren ise çıkış ivmesi arttı ve şimdilerde 18,66 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Hissede uzun süre yabancı satışları etkili oldu. Yaşanan satışlarla birlikte 2016’nın sonunda halka açık kısım içindeki payları yüzde 8,11’e kadar geriledi. Yabancı yatırımcılar özellikle nisan ayından bu yana alım yapıyor. 15 Haziran itibarıyla yabancı saklamasında bulunan hisse oranı yüzde 21,46 seviyesinde. Söz konusu oran yılın ilk günü yüzde 8,11 idi. Şirketin yılın ilk çeyreğinde zararını sürdürmesine rağmen yabancı alımları çıkışın sürmesini olanaklı kılıyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap