Yatırımcının Danışmanı 24 Kasım 2017

Yatırımcının Danışmanı 24 Kasım 2017

Bossa’nın Adana’daki fabrikasını satmasıyla ilgili bir gelişme var mı?
Ahmet Büyük/Kocaeli
Bossa’nın satışa konu ettiği Adana’da iki fabrikası bulunuyor. Bunlardan birincisi Seyhan’da bulunan 40 bin 266 metrekare kurulu alana sahip eski gömleklik fabrikası diğeri de Yüreğir’de bulunan 232 bin 875 metrekare toplam alana sahip eski dış giyim fabrikası.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

Şirket, her iki eski fabrikanın projelendirilmesi ya da satılmasını hedeflese de konuyla ilgili henüz bir gelişme olmuş değil. Öte yandan Akkardan Sanayi’nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Bossa bünyesinde eritilmek suretiyle birleşme işlemiyle ilgili süreç de devam ediyor. Gerekli izinlerin alınması için SPK’ya başvuruda bulunuldu ancak henüz cevap gelmedi.

TSKB’nin vergi cezalarıyla ilgili açtığı davaların sonucu hakkında bilgi alabilir miyim?
Sevcan Yıldız/Malatya
Maliyenin TSKB aleyhine daha önceden vermiş olduğu bir kısım vergi ceza ihbarnameleri ve vergi tarhiyatları bulunuyor. Banka ise bunların iptali için dava yoluna gitmişti. Vergi Mahkemeleri’nde açılan bu davalardan bir kısmı banka lehine diğer bir kısmı da aleyhine sonuçlandı. Söz konusu davalarla ilgili süreç ise henüz sonuçlanmadı. Kimi temyiz aşamasında bir kısmının da karar düzeltme aşamasında bulunduğu belirtiliyor. Son olarak konuyla ilgili 3 Kasım’da yapılan açıklamada, karar düzeltme aşamasındaki davaların bir kısmının banka aleyhine sonuçlanarak kesinleştiğini belirtildi. Ancak kesinleşen davaların detayları ve tutarı hakkında ilave bilgi verilmedi. TSKB, aynı açıklamada kesinleşen yargı kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurdu. Önemli bir gelişme olması halinde de bunu ayrıca yatırımcılarla paylaşacağını belirtti.

Kristal Kola’da düşüşler nereye kadar sürebilir?
Faik Yılmaz/Trabzon
Aralık 2016’da piyasadaki genel eğilime uygun olarak yükselen Kristal Kola, 19 Eylül’de en yüksek seviyesi olan 4,22 TL’yi gördükten sonra hızla geriledi. Şimdilerde 2,15 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışsa da hissede satış baskısının güçlü olduğu görülüyor. Söz konusu baskının devam etmesi halinde hissedeki gerilemenin de sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Düşüş sırasında şirketin yönetim kurulu başkanının 29 Eylül’de 3,38 TL’den gerçekleştirdiği 50 bin adet alım, hissedeki gerilemeyi frenlemeye yetmedi. Açıklanan dokuz aylık bilançosunda gelir ve kârında düşüş yaşayan şirketin fiyat kazanç (F/K) oranı 71,60 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran, sektör ortalamasına göre düşük kalsa da kendi geçmiş ortalamalarının üzerinde bulunuyor. Şirketin kârındaki düşüş göz önüne alındığında hissedeki düşüşü normal karşılamalı.

Son bir aydır Kapital Yatırım Holding’de yaşanan sert hareketlerin nedenini nedir?
Mücahit Akcan/Sinop
Yaşadığı düşüşün ardından nominal değerinin altına inen Kapital Yatırım Holding, son bir yılı aşkın süredir dalgalı şekilde yukarı yönlü harekette bulunuyor. Ancak söz konusu çıkışa rağmen hisse nominal değerinin üzerine çıkamadı. Hissenin, 2010 yılında düzeltilmiş verilerle test ettiği 3,50 tarihi zirvesine tekrar yaklaşması mümkün görünmüyor. Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan ve oldukça sığ bir işlem hacmine sahip olan hisse, zaman zaman sert hareketler sergileyebiliyor. Ancak bu hareketlerin devamı gelmiyor. Şirketin gelir yaratamaması ve sembolik düzeydeki kârın üzerine çıkamaması, hisseye ilişkin beklentilerin zayıf kalmasına yol açıyor.

Sönmez Filament hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim?
Murat Şahin/Adana
Sönmez Filament, yaşadığı krizin ardından 2008 yılında üretimini durdurdu. Koşullarda bir değişim olmaması üzerine de şirket elindeki kapalı alanları kiraya vererek gelir elde etme yoluna gitti. Diğer taraftan şirket, sektör dışında Sönmez Çimento’nun yüzde 15’ine sahip olup bu iştirakten belli gelir elde ediyor. Her ne kadar son açıklanan dokuz aylık bilançosunda dönem sonu kârını artırmış olsa da elde edilen rakamı yeterli görmek mümkün değil. Son dört çeyrek bilançosuna göre hissenin F/K oranı 19,81 seviyesinde bulunuyor. BİST-100 Endeksi’ne dâhil hisselerin ortalaması ise 12,47. Oranın daha makul seviyelere gelebilmesi için kârını kayda değer oranda artırması gerekiyor.

Despect Bilgisayar’ın durumu iyi olmasına rağmen neden yükselemiyor?
Nadi Alpay/İstanbul
Bilişim teknolojileri tüketim malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Despect Bilgisayar, sektörün hızlı ürün değişimi riskinden etkileniyor. Söz konusu durum, şirketin esas faaliyet kârının zayıf kalmasına yol açarken kârdaki artışın da vasat oranda yükselmesine neden oluyor. Bu durum ister istemez yatırımcıların hisseye karşı temkinli bir duruş sergilemesine neden oluyor. Söz konusu durum da hisseyi geriletiyor. Geçen mart ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 4,17 TL’ye kadar yükselen hisse, yıl içinde en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Ancak sonrasında geriledi ve şimdilerde 3,39 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin yükselebilmesi için alıcıların güçlenmesi şart.

Marka Yatırım Holding’in çıkışı sizce devam eder mi? ilerisi için beklenti nedir?
Nihat Döker/Tekirdağ
Geçen mayıs ayında Ansa Yatırım Holding olan unvanı Marka Yatırım Holding’e dönüştürülen şirketin sermayesi de haziran ayında yükseltildi. Büyük ortağa tahsisli olarak gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımıyla birlikte çıkarılmış sermaye 10 milyon TL’den 20 milyon 990 bin TL’ye çıkarıldı. Geçen temmuz ayında ise şirket Yakın İzleme Pazarı’ndan Ana Pazar’a alındı. Şirketle ilgili bu hızlı değişim ve gelişmeler hisseye olumlu yönde yansırken hissenin fiyatı da son bir yılda kayda değer oranda yükseldi. Oluşan beklenti nedeniyle hissenin yükseldiği gözlenmekle birlikte gelir ve kâr noktasında aynı performansı sergileyeceğine dair güçlü işaretler de verebilmesi

Bolu Çimento önemli projelere çimento verdiği halde neden yükselmiyor?
Emre Memiş/İzmir
Bolu Çimento faaliyet raporunda, Bolu Merkez, Ankara ve Ereğli şubesiyle bölgede yaygın üretim ağı bulunduğunu belirtirken ülkemizin en önemli çimento üreticilerinin başında geldiğini ifade ediyor. Şirket, Türkiye’de en geniş üretim yelpazesine sahip şirketlerden birisi olduğunu ve Marmaray gibi çok uzun ömürlü yapılar ya da sondaj kuyuları gibi projeler için altı farklı çimento ürettiğini belirtiyor. Bununla birlikte kârlılıkta sürekli yükselen bir ivmeyi yakalamada zorlanıyor. Geçen yıl gelirdeki artışa rağmen yıl sonu kârı düştü. Bu yılın dokuz aylık döneminde de düşüş devam ediyor. Hissenin uzun vadede yakalamış olduğu çıkış trendini sürdürebilmesi için kârdaki büyümeyi koruması gerekiyor.

Esem Spor hissesindeki düşüşün nedenini öğrenebilir miyim?
Serdar Sarıkaya/Konya
Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan Esem Spor Giyim, geçen temmuz ayında yukarı yönlü bir atakta bulunduysa da devamı gelmedi ve satışlarla birlikte hisse tekrar aşağıya kaydı. Şimdilerde 43 kuruşun üzerinde tutunmaya çalışan hissenin taban seviyesi olan 23 kuruşa tekrar gerileme olasılığı hiç de düşük değil. Şirket ise hissede gerçekleşen dalgalanmayla ilgili kamuyla paylaşılmamış özel bir durumun olmadığını belirtiyor. Mali yapısı oldukça zayıf olan şirket, zarar üretmeye devam ediyor. Son dokuz aylık bilançoya göre birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 72 milyon TL’yi aşmış durumda. Öz sermayesi ekside olmasa da sermayesinin hayli altında bulunuyor. Güçlü ve kârlı şirketleri takip etmek daha yerinde bir yaklaşım olacak.

Profil ile Pimaş’ın birleşmesi ne durumda?
Yılmaz Önel/Erzurum
Pimaş’ın sermayesinin yüzde 87,60’ı Ege Profil’in elinde bulunuyor. Ana ortak Pimaş, tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralmak suretiyle birleşme yoluna gidiyor. Geçen eylül ayında gerekli izinlerin alınması için SPK’ye yapılan başvurunun onaylandığında dair bilgi yatırımcılarla paylaşıldı. Süreç devam etmekle birlikte birleşmenin tarihinin ne zaman olacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan eylül sonu itibarıyla Pimaş’ın kendi paylarıyla ilgili olarak 4,17-4,20 TL fiyat aralığında 32 bin 249 adet hisse sattığı ve bu işlemden dolayı toplamda 767,5 bin TL kâr elde edildiği belirtildi.

Yaprak Süt, bu yıl içinde kâr payı verecek mi?
Turgay Arabacı/Gaziantep
Mayıs 2011’de borsaya gelen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri, geçen süre zarfında ciddi bir değer kaybı yaşadı. Hisse, bu süre içerisinde zaman zaman yukarı ataklarda bulunsa da gelinen aşamada halka arz fiyatının gerisinde bulunuyor. Şüphesiz bunda güçlü bir kârlılığa sahip olamamasının etkisi bulunuyor. Şirket son beş yılda zarar etmese de kârı zayıf kalıyor. Şirket, kârın gerçekleştiği 20132015 yıllarında hissedarlara temettü ödemesinde bulundu. Geçen 2016 yılı faaliyet döneminde ise her ne kadar SPK mevzuatına göre kâr etmiş olsa da vergi mevzuatına göre zarar etmesi nedeniyle bu yıl için kâr dağıtımında bulunması gündemde değil. Oluşan zararı geçmiş yıl kârlarından mahsup edilecek.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap