Yatırımcının Danışmanı 27 Ocak 2017

Yatırımcının Danışmanı 27 Ocak 2017

Kron Telekom niye bu kadar çok yükseldi? Çıkışı sürer mi?
Kemal Özkan/Bursa
Kron Telekom, geçtiğimiz yıl mayıs ayında en düşük 2,30 TL’yi test etti ve ardından kademeli olarak yükseldi. Hisse, özellikle 2016 Kasım’ın ikinci yarısında ivmesini yükseltti ve çıkışını sürdürdü. 6 Ocak günü de en yüksek 5,47 TL’yi test etti. Şirketle ilgili gelişmeler ve yapılan açıklamalar takip edildiğinde hissenin çıkışını açıklayacak bir durum gözlenmiyor.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

2015 yıl sonu faaliyet döneminde kârını artıran şirketin son açıklanan 2016 dokuz aylık dönemde ise kârında düşüş söz konusu. Kron Telekom’un mali yapısında olumlu bir gelişme yaşanmadığı gibi hissenin çıkmasını açıklayacak ekonomik bir gösterge de bulunmuyor. Bu durum çıkışın spekülatif kalmasına neden olurken mevcut seviyelerden gelecek alımları da riskli kılacaktır.

Yakın izleme Pazarı’ndaki hisseleri takip ediyorum. Buradaki hisselerin hepsi çok ucuz. Nedenini öğrenebilir miyim?
Halil Ülgen/Isparta
Borsada işlem gören hisseler risklerine göre kategorilere ayrılır. Yakın İzleme Pazarı’nda bulunanlar ise en riskli grup içinde yer alır. Bunun nedeni mali yapılarının belirsizlik içermesi ve oldukça riskli olmaları. Bu da hisselerin fiyatının düşük kalmasına neden oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki fiyatın düşük kalması ucuz olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle borsada yatırım yapılacak şirketlerin büyüyen ve mali açıdan güçlü şirketler arasından seçilmesinde yarar var. Aksi takdirde gereksiz yere risk alınmış olunur. Yakın İzleme Pazarı’nda bulunan hisselerin oldukça riskli olması düşük talep görmelerine neden olurken fiyatlarının da oldukça düşük kalmasına neden oluyor. Ancak düşük fiyatı ucuz olarak algılamak ciddi bir hata olur.

Park Elektrik Madencilik hisselerinde beklentileriniz nelerdir?
Hayati Erhan /İstanbul
Düzeltilmiş verilere göre Nisan 2013’te en yüksek 4,79 TL’yi test eden Park Elektrik, sonrasında hızla geriledi. Hisse, geçtiğimiz yıldan bu yana taban seviyede dalgalı bir seyir izliyor. Gerçekleşen yukarı ataklar, her defasında satış baskısı ile karşı karşıya kalıyor. Şimdilerde de 2 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirket, son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda zarar etti. Düşen gelirlere ilave artan maliyetler şirketin esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesinde etkili oldu. Aynı performansın devam etmesi halinde yıl sonunda da zarar olasılığı hayli yüksek. Şirket, 2014 yılından bu yana esas faaliyetlinden dolayı sorun yaşıyor. Bu durum ister istemez hissenin performansına olumsuz yönde yansıyor.

Alarko Carrier’in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Daha da çıkar mı?
Eray Işık/Şanlıurfa
Alarko Carrier, geçtiğimiz yıl nisan ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek 45,70 TL’yi test etti ve ardından düştü. Hisse, son olarak aralık ayında tekrar yukarı yönelirken 9 Ocak günü en yüksek 41,48 TL’ye çıktı ve ardından düzeltme satışları geldi. Şirketin dokuz aylık verilerine göre gelirlerinde artış olmakla birlikte dönem sonu kârı azaldı. Kârının düşmesinde diğer faaliyet gelirinin azalmasının etkisi bulunuyor. Geçmiş yıl performansı takip edildiğinde bir yıl kârını artırırken ertesi yıl düşürdüğü gözleniyor. Söz konusu hareketin sürmesi halinde 2016 yıl sonunda kârını düşürmesi şaşırtmamalı. Azalan kârlılık karşısında hissenin istikrarlı bir çıkış sergilemesi beklenmemeli.

Kuşadası Turizm’in düşüşü durdu mu? Alım için önerir misiniz?
Mustafa Pek/Samsun
Piyasa Öncesi İşlem Pazarı’nda bulunan Kuşadası Turizm, sürekli gerileyen ivmeyle hareket ediyor. Hisse geçtiğimiz ekim ayından bu yana da taban seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Oldukça düşük bir hacme sahip olan hissenin çıkabilmesi için alımların güçlenebilmesi şart. Alıcıların harekete geçebilmesi ise şirketin güçlü bir mali yapıya kavuşabilmesiyle mümkün olabilir. Son açıklanan altı aylık bilançosuna göre, geliri düşen şirketin zararı da buna bağlı olarak arttı. Şirketin yılın ikinci yarısında toparlanamaması halinde yıl sonunda da zarar açıklaması gündemde olacak. Şirket son iki yılda kârını düşürürken performansını yükseltememesi hisseye olumsuz yönde yansıyor.

Derimod hissesiyle ilgili bilgi verir misiniz?
Mustafa Arslan/izmir
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 10,30 TL’ye kadar çıkan Derimod, sonrasında geriledi ve yılın son ayına kadar düşen ivmeyle geldi. Bu süre zarfında gerçekleştirdiği yukarı ataklar zayıf kaldı ve mayıs ayındaki seviyesine ulaşması mümkün olamadı. Son olarak aralık ayındaki çıkışı ise 2016 yılı içindeki en güçlü atağı olarak değerlendirilmeli. Ancak bu atak da 9,08 TL’ye kadar sürdü ve ardından tekrar satış baskısıyla karşılaştı. Şirketin elde ettiği kârlılığa göre, F/K oranı 7,26 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oranın düşük kalması yatırımcıların şirketin kârında çıkış olacağına dair pek de umutlu olmadıkları şeklinde yorumlanmalı.

Viking Kağıt neden yükselmiyor?
Ertuğrul Kaşıkçı/Adıyaman
Bir hissenin uzun vadede istikrarlı şekilde çıkabilmesi için büyüdüğünü görebilmek gerekir. Eğer şirket gelir ve kârlılıkta düzenli bir çıkış sergiliyorsa buna bağlı olarak hissenin fiyatının da yükselme olasılığı artar. Viking Kağıt ise zarar eden bir yapıya sahip. Son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda da azaltmakla birlikte zararını sürdürmesi yıl sonunda da zarar açıklayacağı yönündeki beklentiyi artırıyor. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı ise 93,2 milyon TL olup öz sermayesini sermayesinin gerisine itelemiş durumda. Bu şartlar altında hissede arada çıkışlar gerçekleşse de istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli.

Elimde Tesco Kipa var. Uzun süredir yükselmiyor. Neden?
Adem Mert/Konya
2012 yılından bu yana zarar eden Tesco Kipa’nın son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda da değişiklik yok. Şirket zarar yazmaya devam ediyor. Son bilançosunda zararın azalması umutlandırsa da biriken geçmiş yıl zararının 969,2 milyon TL’ye çıktığını belirtmek isteriz. Bu rakam oldukça yüksek ve öz sermayeyi sermayenin altına indiriyor. Mali yapının zayıf kalması ise ister istemez hissenin düşük kalmasına neden oluyor. Hisse, en yüksek seviyesini geçtiğimiz yıl 7,17 TL ile test ederken arada geçen 10 yılı aşkın süre zarfında hâlâ 1,58 TL’nin altında bulunuyor. Mevcut yapıda kayda değer bir değişim yaşanmadığı sürece hissede istikrarlı bir çıkış beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur.

Sanko Pazarlama’yı harekete geçiren nedir?
Erol Atılmış/Tekirdağ
Son iki yılda kârını artıran Sanko Pazarlama’nın son çeyrekte bir ivme sergilememesi halinde dokuz aylık performansına göre yıl sonunda kârını düşürmesi beklenmeli. Bununla birlikte hissede özellikle aralık ayının ikinci yarısından başlayarak yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Ancak aralık ayında şirketle ilgili kamuya yapılmış bir açıklama ya da herhangi bir gelişme söz konusu değil. Bu itibarla çıkışı piyasadaki genel yükselişe bağlamak yanlış olmayacaktır. Endekste gözlenen hareketin devamı halinde hissedeki çıkışın da sürmesi mümkün. Aksi takdirde satış baskısı ağırlık kazanır.

Esem Spor Giyim çok düştü. Acaba tahtasının kapanma ihtimali olur mu?
arif Özdemir/Kars
Esem Spor Giyim, borsada fiyatı en düşük hisselerden birisi. Hisse, gelinen fiyat itibarıyla 0,25 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyatın bu denli düşmesinde şirketin sıkıntılı mali yapısının etkisi bulunuyor. Şirketin belirsiz mali yapısı, hissenin Yakın İzleme Pazarı’nda yer almasına neden oluyor. Son dokuz aylık bilançosunda azaltmakla birlikte zarar devam ediyor. 2013 yılından bu yana zarar eden şirketin 2016 yıl sonunda da zarar etmesi beklenmeli. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı ise 78,3 milyon TL’ye dayandı. Her geçen bilanço döneminde öz sermayesi daha da zayıflıyor. Hâlihazırda zayıflamasına rağmen öz sermayesi eksiye düşmüş değil. Bu itibarla hisse, yüksek risk içermekle birlikte işlem sırasının kapanması gündemde değil.

Anel Elektrik’in kârı arttığı halde neden yükselmiyor? Hisseyle ilgili beklentiyi öğrenebilir miyim?
Rıdvan Yakut/Nevşehir
Haziran 2010’da borsaya gelen Anel Elektrik, ilk işlem fiyatından sonra bir süre yükselse de devamını getiremedi ve uzun bir süre düştü. Arada gerçekleştirdiği yukarı ataklar ise sınırlı kaldı ve yönelimde bir değişiklik gözlenmedi. Hisse, son olarak geçtiğimiz eylül ayında 1,80 TL’ye çıksa da tekrar geriledi ve şimdilerde 1,32 TL’nin üzerinde tutunuyor. Ancak mevcut fiyat seviyesi düzeltilmiş verilere göre halka arz rakamı olan 2,19 TL’nin gerisinde kalıyor. Şirketin son iki yılda kârında gözlenen artış ise yatırımcılar açısından yeterli görülmüyor. Geçtiğimiz yıl esas faaliyetlerinden dolayı zarar eden şirket, son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da esas faaliyetlerinden dolayı arzu edilen performansı sergileyemedi. Bu da hisseye talebin sınırlı kalmasına neden oluyor.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap