Bist 100
11064,85
0,37%
Bist 100
Dolar/TL
33,0496
0,6603%
Dolar/TL
Euro/TL
36,0447
0,7396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0908
0,3496%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2562,38
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 8 şirket temettü kararını ya da genel kurul onayına sunulacak temettü dağıtma-dağıtmama tekliflerini duyurdu. İşte geçen hafta temettü konusunda açıklama yapan 8 şirket

22 Haziran 2024 | 10:04
Son Güncellenme: 22 Haziran 2024 | 10:51
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket

1-ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR) DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Şirketimiz tarafından TTK ve SPK'n hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza 13.327.828TL net dönem zararı, 54.610.683TL geçmiş yıllar zararı ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre 166.628.512,15TL Net Dönem Zararı mevcuttur.
Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu'nda kâr dağıtımı konusunda yapılan müzakereler sonucunda; Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmamasına ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2023 yılı finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararı ile net dönem zararının tamamı ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararının tamamının, her iki finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hususunun, 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2-IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.01.2023-31.12.2023 konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem kârı 103.028.577.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda enflasyon düzeltilmiş hali ile yer alan net dönem kârı olmadığından kar payı dağıtımı söz konusu olmayacaktır. Bu hususun yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına; Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3-REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (REEDR) -DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dönem karı 907.748.996 TL'dir. Konsolide V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dönem karı 1.049.951.226,26 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 52.497.561,31 TL tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi, programa alınan yatırımları hızlandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akşının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasının genel kurulun onayına sunulmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

4-İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. (IHGZT)- DAĞITMAYACAK

KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 20.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 732.893.171 TL dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 16.030.707,58 TL dönem zararı mevcuttur. 2023 hesap döneminin zararla kapanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu oy birliği ile kabul edildi.

5-İHLAS HABER AJANSI A.Ş. (IHAAS) - DAĞITMAYACAK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 65.867.696 TL dönem zararı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 40.058.389,46 TL net dönem karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

6-MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (MNDTR) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemine ait TMS/TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem kârı (zararı) -894.698.218 TL olması, yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait gelir tablosunda dönem net karı veya zararı hesabının -265.111.084,36 TL olması nedeniyle, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun, kar dağıtımı yapılmaması kararının 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak sureti ile kâr payı dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin, 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7-TAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP) - DAĞITACAK

Pay başına brüt 0,8791652 TL, net 0,7912486 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2024.

8-HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET) - DAĞITMAMA TEKLİFİ

KAP bildirimi şöyle: Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket'in işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
 

0

  • ALTIN GRAM - TL 2562,38 0,5%
  • ALTIN ONS 2411,39 -0,17%
  • BIST 100 11064,85 0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,905 -0,577%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36375 0,02934%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,875 0,8999%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0496 0,6603%
  • EURO/DOLAR 1,0908 0,3496%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0447 0,7396%
  • STERLIN/DOLAR 1,2988 0,56757%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL