Yatırım danışmanı 27 Aralık 2015

Yatırım danışmanı 27 Aralık 2015
Mehmet Aslan

Mehmet Aslan

1- Cosmos Yatırım’ı nasıl görüyorsunuz? Bulunduğu seviyeyi alım için önerir misiniz
Yavuz İpek/Kastamonu
Borsada bir hisseye yatırımda bulunabilmek için büyüyen yapıya sahip olduğunu görebilmek gerekiyor. Eğer şirket gelirlerini ve kârını artıramıyorsa uzun vadede yatırımcısına kazandırma olasılığı da azalacaktır. Söz konusu değerlendirme Cosmos Yatırım için de geçerli. Şirket, son beş yılın ikisinde zarar ederken diğer üç yılda da sembolik düzeyde kâr elde edebildi. Şirketin 2015 dokuz aylık bilançosunda da zararının devam ettiği gözleniyor. Mevcut şartlarda olağanüstü bir değişiklik olmaması halinde, yıl sonunu zararla kapatma ihtimali hayli yüksek. Bu şartlar altında hisseyi almak, gereksiz risk anlamına gelecektir.

MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com

2- TAV hep çıkıyordu, sonra birden gerilemeye başladı. Sizce daha düşer mi?
Ahmet Ersin/Bursa
TAV Havalimanları’nın ekim 2008’de en düşük seviyesini test ettikten sonra yükselen kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Son olarak ağustos ayında en yüksek 24,50 TL’yi gördü ve ardından düzeltme hareketine geçti. Şirket, geçen beş yıllık zaman diliminde kârını sürekli olarak artırmayı başardı. Kârdaki artışın hissenin yükselmesinde önemli bir etkisi bulunuyor. 2015’in ikinci yarısında ise kârda yaşanan gerileme bu defa hissenin fiyatına olumsuz yönde yansıdı. Ancak bununla birlikte hissenin uzun vadeli çıkış kanalını koruduğunu belirtmek isteriz.

3- Elimde bin tane kadar Aselsan hissesi var. İyi kâr ettim. Daha bekleyeyim mi, yoksa satsam daha mı iyi olur?
Salih Keleş/Adana
Aselsan, dokuz aylık bilançosunda esas faaliyetlerinden dolayı kâr etmesine karşın diğer faaliyetlerden kaynaklanan gider ve finansal giderleri nedeniyle dönem sonunda zarar etti. Ancak yatırımcıların beklentisinin yüksek olması, hisseye ilgiyi artırırken çıkışı da destekliyor. Hisse halihazırda yükselen kanaldaki çıkışını sürdürüyor. Takas verileri incelendiğinde ise yabancıların yılbaşından bu yana halka açık kısım içindeki paylarını yaklaşık 7 puan artırdığı görülüyor. Artışla birlikte payları yüzde 62,36’ya çıktı. Tüm bunlardan ayrı olarak, borsada kağıt üzerinde elde edilen kârın realize edilmediği sürece gerçek manada kâr anlamına gelmeyeceğini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle yatırımcıları gerçekleşen kârı yeterli gördükleri noktada ve nakde dönmeleri sonrasında çıksa dahi zarar değildir.

4- Desa için ne dersiniz? Hissenin fiyatı düşük değil mi?
Oktay Karakaya/Balıkesir
2004 yılından bu yana borsada işlem gören Desa, uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan hisselerden birisi. Halihazırda halka arz seviyesinin altında bulunan hisse, içinde yer aldığı yatay kanalın taban seviyelerinde. Hissede istikrarlı bir çıkış yaşanabilmesi için kârını güçlendirebilmesi önemli. Son açıklanan dokuz aylık bilançosunda ise zarar söz konusu. Gelirlerini artıramaması, şirketin zarara dönmesinde etkili oldu. Bu noktada kısa süreli çıkışlar yaşansa da istikrarlı bir çıkış için yeterli mali yapıdan uzak bulunduğu gözleniyor.

5- Sinpaş GYO’nun projeleri güzel, satışları da iyi. Ancak bu, hisse fiyatına yansımıyor. Şirketin Sinpaş Yapı ile ilişkisi, bu duruma neden olabilir mi?
Hakan Gezgin/Muğla
Sinpaş GYO’nun geçmiş yıl verileri incelendiğinde zaman zaman yukarı yönlü ataklarda bulunduğu ancak sonrasında gerilediği görülüyor. Hisse halka arz olduğu dokuz yıla yakın zaman diliminde en yüksek seviyesini Ocak 2011’de test etti. Anılan tarihte en yüksek 1,68 TL’yi gördü ve sonrasında bir daha bu seviyeye ulaşamadı. Şimdilerde ise halka arz seviyesinin altında ve düşüş devam ediyor. Şirket son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda ise 43,6 milyon TL zarar etti. Düşüşe rağmen Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 71,99 seviyesinde. Tüm bunlardan ayrı olarak farklı firma olmaları itibarıyla Sinpaş Yapı ile Sinpaş GYO’nun gelir ve giderleri farklı. Aksi hareket zaten kanunen kabul edilemez.

6- Türk Traktör’ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yönü aşağı mı yoksa yukarı mı?
İsmail Cerik/Erzincan
Türk Traktör, uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak içinde bulunduğumuz yılın ilk ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek 83,65’i gördü. Mart ayında da yine aynı seviyeleri zorladıysa da gelinen aşamada kademeli olarak geriledi. Gerçekleşen gerilemeye rağmen hisse destek seviyelerinde tutunuyor. Takas verilerine göre yabancı yatırımcı ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulunuyor. Yıl içinde gerçekleşen net satış miktarı 29 milyon doları aştı. Yaşanan satışlar, hisse üzerinde baskıya neden olurken çıkışa da engel oluyor. Çıkış için satışların durması etkili olacaktır.

7- Tat Gıda’daki inişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki daha da gerileyecek gibi. Hisse aldıklarının hepsini geri veriyor. Öneriniz nedir?
Tuncer Erbay/Ankara
Tat Gıda, Mart 2014’te gerçekleştirdiği çıkışın ardından temmuz ayında en yüksek 7,62 TL’yi gördü. Sonrasında gelen satışlara bağlı olarak fiyatının düştüğü gözleniyor. Fiyattaki gerilemenin ardından ağustos ayında açıklanan dokuz aylık bilançosunda ise kârında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ancak hemen hatırlatmak gerekir ki geçen yıl kârda gerçekleşen artışın nedeni, yatırım faaliyetlerinden gelen gelir. Bu yıl aynı kalemden ek gelirin gelmemesi, dönem sonunda şirketin kârını düşürdü. Esas faaliyet kârında ise çıkış olması, faaliyetini geliştirmesi açısından önemli. Uzun vadeli yatırım için düşüş, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

8- Viking Kağıt’ta zararım çok büyük. Biraz yükseliyor gibi. Nereye kadar çıkar? Beklenti nedir?
Cem Koçak/Samsun
Viking Kağıt, kasım 2007’de en yüksek 11,04’ü gördü ve sonrasında düştü. Hisse aradan geçen yıllarda, bir daha bu seviyeye ulaşamadığı gibi sürekli geriliyor. Şimdilerde de nominal değerinin altına kaymış durumda. Fiyatın bu denli düşmesinde, yaşadığı mali sıkıntının etkisi var. Şirket, son beş yıldır sürekli zarar ediyor. Şirket son açıklanan dokuz aylık bilançosunda da zarar devam diyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 78,8 milyon TL’ye ulaştı. Öz sermayesi ise sermayesinin gerisinde kaldı. Mevcut şartlar altında hissede kısa süreli çıkışlar yaşansa da uzun vadeli bir çıkış beklenmemeli.

9- Anadolu Cam’la ilgili gözleminiz nedir? Teknik veriler neyi işaret ediyor? Düşüş sürer mi?
Kaan Çelik/Isparta
Düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesini 3,11 TL ile 2011 yılında test eden Anadolu Cam, anılan tarihten sonra kademeli olarak geriledi. Hissede yukarı ataklar satışlarla karşılaşıyor ve bu nedenle yukarı yönelimler sınırlı kalıyor. Son olarak kasım ayında yaşanan düşüşte, özellikle yabancı satışlarının etkisi bulunuyor. Bununla birlikte yabancıların yıl içinde paylarını yaklaşık altı puan artırdıkları görülüyor. Halihazırda halka açık kısmın yüzde 31,61’i yabancı saklamasında. Satışların durması hissedeki düşüşün yönünü yukarı çevirmesinde etkili olacaktır.

10- Derimod hissesi hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.
Oğuz Çalık/Ankara
Derimod, mevcut verilerine göre yükselen kanalda hareket ettiği yönünde izlenim veriyor. Ancak enflasyonun parayı aşındırma özelliğini bertaraf edebilmek adına hissedeki fiyat hareketini dolar bazlı verilerle takip etmekte fayda var. Bu yönüyle bakıldığında ise 2006 yılından bu yana yatay kanalda hareket ettiği görülecektir. Şimdilerde de taban seviyelerde. Arzu edilen performansı gösterememesinde kayda değer bir kârlılık yapısına sahip olamamasının etkisi bulunuyor. Şirket, geçen yıl 200 milyon TL gelir elde etmesine rağmen gerçekleşen yıl sonu kârı ancak 2,5 milyon TL ile sınırlı kaldı. Son açıklanan dokuz aylık dönemde ise kârında artış yaşansa da, bunu yeterli görmek mümkün değil. Şirketin kârını ticari hacmine uygun şekilde artırabilmesi önemli.

11- Vestel sizce nasıl bir kağıt? Uzun vadede ne görüyorsunuz? Örneğin 8 lirayı tekrar görür mü?
Metin Bayraktar/Edirne
Vestel geçen yıl ocak ayında en düşük 1,36’yı görürken gelen alımların da etkisiyle sonrasında yükseldi. Bu yılın ikinci ayında ise en yüksek 8,62’yi gördü. Arada geçen sürede daha ziyade düşüş yönlü bir hareket gözleniyor. Vestel’in çıkışını sürdürememesinde istikrarlı bir kârlılık yakalayamamasının etkisi bulunuyor. Son dört yılın üçü zarar olup geçtiğimiz yıl kâra geçmesi, hissenin prim yapmasında etkili oldu. Ancak firma istikrarlı bir kârlılığa sahip değil. Zira son açıkladığı dokuz aylık bilançosuna göre 81,3 milyon TL zarar söz konusu. Önemli bir gelişme olmadığı sürece, bu yıl sonunda da şirkette yine zarar yaşanacaktır. Bu şartlar altına hissede spekülatif hareketler olsa da istikrarlı bir çıkış beklenmemeli.İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap